YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ ALMAK

YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ ALMAK

YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ ALMAK
YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ ALMAK

Yabancı bakıcı olarak ev hizmetlerinde çalışacak olan yabancıların  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünden Evde yabancı bakıcı çalıştıran aile reisi yabancı bakıcının evrakları ile birlikte başvuru yaparak çalışma izni alması gerekir.  Çalışma izni olmaksızın yabancı uyruklu işçi çalıştıran işveren ve yabancı hakkında idari yaptırım uygulanmaktadır.

YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ UZATMAK

YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ UZATMAK 
YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ UZATMAK

Daha önce yabancı bakıcı çalışma izni almış olan ailelerin çalışma iznini uzatmak için öncelikle ihtiyaç duyacağı en önemli konu başlığında 1 numaralı olarak şart olarak ihtiyaç duyulan E İmza ve KEP hesabı bilgisidir.

Yabancı bakıcı çocuk bakıyor ise çocuğun nüfus cüzdanı, hasta bakıyor ise doktor raporu veya ileri yaşlı kişiye bakıyor ise ona göre yaşlı kişinin nüfus cüzdanı belgesine ihtiyaç duyulmaktadır. yabancının evraklarının yanısıra ailenin hazırlayacağı belgelerde yukarıdaki açıklamalarımıza göre hazırlanır.

Yabancı Bakıcı Çalışma İzni Almak İçin Aranan Şartlar

Son yıllarda ülkemizde ev hizmetlerinde çalışan yabancı uyruklu personel başvuru sayısının artması, suistimallerin önlenmesi ve yabancıların güvenliklerinin korunması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ev hizmetleri çalışanlarına bazı sınırlamalar getirilmiştir.

Yabancı uyruklular ev hizmetlerinde çocuk bakıcısı, yaşlı veya hasta bakıcısı olarak çalışabilmektedir. Evde küçük çocuğu ve bakıma muhtaç hastaları olmayanlar ev işlerinde yardım amaçlı temizlikçi, gündelikçi yabancı uyruklu çalıştıramamaktadır.

Çalışacak olan yabancının yurtdışında veya yurtiçinde bulunmasına göre izlenecek yol farklılık göstermektedir.

Yurtiçinden yapılacak başvurularda; yabancının Türkiye’de en 6 ay süreli ikamet izni almış ve izin süresinin sona ermemiş olması gerekmektedir. İkamet izni olan yabancının başvurusu yurtiçinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır.

Yurt dışından yapılacak başvurularda; yabancının uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvuruda bulunulmaktadır. Başvurunun kabulü halinde temsilcilik tarafından referans numarası verilmektedir. Bu referans numarasıyla Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulunulmaktadır.

Yabancı Çocuk Bakıcı Çalışma İzni

Yabancı Çocuk Bakıcı Çalışma İzni 
Yabancı Çocuk Bakıcı Çalışma İzni

Yabancı çocuk bakıcı çalıştıracak olan işverenin öncelikle, 15 yaşından küçük çocuğunun bulunması gerekmektedir. İlaveten, işverenin neden yabancı uyruklu çalıştırmaya ihtiyaç duyduğunu ve yabancıya ödenecek maaşı ödeyecek mali gücü olduğunu gösterir belgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunması gerekmektedir. Yukarıdaki koşulları ve belgeleri sağlayabilecek işveren yabancı çocuk bakıcı çalıştırabilmek için başvuruda bulunabilir.

Yabancı Bakıcı Çalışma İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yurtiçinden yapılacak başvurularda aşağıdaki belgeler talep edilmektedir:

Yabancı uyruklu adına Türkiye’de Emniyet makamlarından alınmış en az altı (6) ay süreli ikamet tezkeresi fotokopisi;
Yabancı şahsa ait Pasaportun yeminli mütercim tercüman tarafından çevirisinin noter onaylı sureti;
Yabancı şahsa ait bir adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalı);
Yurtiçi başvurularda, Yabancı T.C. Kimlik Numarası (Bu numara en az 6 ay süreli İkamet izni sahibi olan tüm yabancılara verilmektedir.);
Ev Hizmetlerinde Yabancı Çalıştıracak İşveren Başvuru Dilekçesi ;
İşverene ait Nüfus Cüzdanı fotokopisi;
İşverenin vukuatlı nüfus kayıt örneği ve işverene ait konutun bulunduğu İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınan yabancının çalışacağı adresi gösteren yerleşim yeri belgesi;
Tarafımızca yapılacak başvurular için vekaletname.
Yurtdışından yapılacak başvurularda ikamet tezkeresi yerine Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği tarafından verilen referans numarası istenmektedir. Yabancının uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine başvuruda bulunması, başvurunun kabulü halinde Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği tarafından kendisine verilen 16 haneli bir referans numarasını işverene bildirmesi gerekmektedir. Referans numarasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulunulabilmektedir.

Yabancı Hasta Bakıcısı Çalışma İzni

Yabancı Hasta Bakıcısı Çalışma İzni
Yabancı Hasta Bakıcısı Çalışma İzni

İşverenin öncelikle, yabancı hasta bakıcı çalıştırmaya ihtiyaç duyduğunu ve yabancıya ödenecek maaşı ödeyecek mali gücü olduğunu gösterir belgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunması gerekmektedir. Yabancı hasta bakıcıya çalışma izni aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde verilmektedir:

İşveren evinde veya ilk dereceden yakını olması şartıyla 65 yaşından büyük birinin genel bakımını üstlenmesi şartıyla yabancıya izin alabilir;
İşveren 65 yaşından küçük ama bakıma muhtaç olduğu doktor raporu ile sabit olanlar için ilk dereceden yakınlar, hastanın bakımında çalıştırma şartıyla yabancı uyruklu hasta bakıcıya çalışma izni alabilirler.
Yukarıdaki koşulları ve belgeleri sağlayabilecek işveren hasta bakıcı çalıştırabilmek için başvuruda bulunabilir. Yurtiçinden yapılacak başvurularda aşağıdaki belgeler talep edilmektedir:

Yabancı Bakıcı Çalışma İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yabancı uyruklu adına Türkiye’de Emniyet makamlarından alınmış en az altı (6) ay süreli ikamet tezkeresi fotokopisi;
Yabancı şahsa ait Pasaportun yeminli mütercim tercüman tarafından çevirisinin noter onaylı sureti;
Yabancı şahsa ait bir adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalı);
Yurtiçi başvurularda, Yabancı T.C. Kimlik Numarası (Bu numara en az 6 ay süreli İkamet izni sahibi olan tüm yabancılara verilmektedir.);
Ev Hizmetlerinde Yabancı Çalıştıracak İşveren Başvuru Dilekçesi ;
İşverene ait Nüfus Cüzdanı fotokopisi;
İşverenin vukuatlı nüfus kayıt örneği ve işverene ait konutun bulunduğu İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınan yabancının çalışacağı adresi gösteren yerleşim yeri belgesi;
Tarafımızca yapılacak başvurular için vekaletname.
Yurt dışından yapılacak başvurularda ikamet tezkeresi yerine Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği tarafından verilen referans numarası istenmektedir. Yabancının uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine başvuruda bulunması, başvurunun kabulü halinde Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği tarafından kendisine verilen 16 haneli bir referans numarasını işverene bildirmesi gerekmektedir. Referans numarasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulunulabilmektedir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir