Türk vatandaşlığı için nereye başvuru yapılır

Türk vatandaşlığı için nereye başvuru yapılır

Türk vatandaşlığına başvuru işlemleri ile ilgili mevzuatı incelediğimizde özellikle 3 ana başlık ön plana çıkıyor

  • Türk vatandaşı ile evlenerek vatandaşlık başvuru şekli
  • Türkiyede kesintisiz 5 yıl boyunca çalışma izni veya ikamet izni alarak başvuru şekli
  • Tükiyede mülk daire konut gayrimenkul alarak (1.000.000 $ değerinden aşağı olmamalı) vatandaşlık başvuru şekli.
Türk vatandaşlığı için nereye başvuru yapılır

    Türk vatandaşlığı için nereye başvuru yapılır

Türk vatandaşlığına genel olarak başvuru yapmak için örnek Türkiye de 5 yıl kesintisiz ikamet izni alan yabancıların Türk vatandaşlığına başvurularında gerekli olan evraklar.

* Başvuru Formu (VAT-3),
* Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre
onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.
* Kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile
bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
* Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanması istenen çocuk var
ise, yurtiçinde noterde ya da yetkili memur huzurunda, yurtdışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili
makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge veya usulüne göre onaylanmış Türkçe
tercümesi,
* Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait ölüm
belgesi.
* Genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair, usul ve esasları Sağlık
Bakanlığınca belirlenmiş olan sağlık raporu.
* Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin gelirini veya mesleğini
ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge.
* Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair İl Göç İdaresi
Müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge.
* Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi.
* Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği.
* Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili
makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun
39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
* Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
* 2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen
biyometrik fotoğraf,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir