A Grubu Seyahat Acentası Açmak İçin Gerekli Belgeler

A Grubu Seyahat Acentası Açmak İçin Gerekli Belgeler

Kültür ve Turizm Bakanlığı mevzuatlarını ilgilendiren A tipi veya diğer adı ile konu başlıklı yazımızda gibi bir sou ile sorgulamaya, A grubu seyahat Acentası belgesi gibi sorgulama söylemi ile araştırma veya diğer bir söylem ile gibi bir çok farklı ifade ile a tipi seyahat Acentası ile ilgili bilgilere bu yazımızda ulaşabilirsiniz Ayrıca nelerdir konusuda yine bu yazımızda işlenecektir.

1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Seyahat Acentaları Yönetmeliği doğrultusunda Bakanlığımızdan seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler tarafından, acenta unvanının Bakanlığımızca uygun görüldüğünün bildirilmesinden itibaren 30 gün içerisinde posta tebligat belgesi ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

1) Başvuru dilekçesi (dilekçede: talebin ne olduğu açıkça belirtilerek belge başvurusunda bulunan şirket yetkilisinin adı-soyadı, imzası, açık adresi, telefonu ve faks numarası ile müracaat tarihi yazılır)
2) Başvuru sahibi tüzel kişinin iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentalığı faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin yayımlatıldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı,
3) Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği en son duruma ilişkin Ticaret Sicil Tasdiknamesi,
4) Acenta_unvanına ilişkin taahhütname
5) Başvuru sahibi anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin T.C. kimlik numarası ve adli sicil beyanı
6) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri aslı veya sureti,
7) Seyahat acentası personeline ait belge ile Sosyal Güvenlik Kurumu iş yeri kodu ve çalışan personelin T.C kimlik numarasının yer aldığı beyan

Seyahat acentası personeli için geçerli belgeler :
a) Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimini tamamlamış olduğunu belgelemek,
b) Enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi sahibi olduğunu belgelemek,
c) Bakanlıkça verilmiş rehberlik kokartına sahip olduğunu belgelemek,
– Acenta sahipleri, fiilen acentada çalışmaları durumunda yukarıda belirtilen belgelerden birine sahip ise, acenta personeli sayılır.
– Enformasyon memurluğu yabancı dil belgesinin aslı, diğer belgelerin ise aslı veya onaylı sureti,
– C Grubu seyahat acentasında enformasyon memurluğu belgesi yeterli olup, yabancı dil bilgisi aranmamaktadır.

8) 4734 Sayılı Kanunun 34. üncü maddesinde belirtilen değerler üzerinden (acenta ve şirket unvanının yer aldığı, kesin ve süresiz) teminatmektubunun veya Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’nün T.C Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki 350 154 021nolu hesabına (IBAN NO: TR 26 0000 1001 0000 0350 1540 21) yatırıldığına dair belge aslının TÜRSAB’a ibraz edilmesi,
*NAKİT TEMİNATLARIN ŞİRKET HESABINDAN YATIRILMASI ZORUNLUDUR, ŞAHIS HESABINDAN YATIRILAN NAKİT TEMİNATLAR KABUL EDİLMEMEKTEDİR.
*TEMİNATTA ŞİRKET UNVANININ DOĞRU OLARAK YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Teminat miktarları :
– A grubu seyahat acentaları için yedi bin Türk Lirası,
– B grubu seyahat acentaları için altı bin Türk Lirası,
– C grubu seyahat acentaları için beş bin Türk Lirası’dır.
(Bu teminatlar, kurulacak her bir şube için ise, yukarıda belirtilen miktarların % 25’i dir.)

• Seyahat acentası merkezi için aranan şartlar ve kuruluş esasları kurulacak olan her bir şube için de geçerlidir.
• Başvuru için onaylı sureti istenilen belgenin aslı getirilmesi halinde, belge suretinin aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra TÜRSAB personeli tarafından isim, unvan ve tarih belirtilerek tasdik edilir.
• Gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunanların tespit edilmesi halinde bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir