Yabancıların Türk şirketine ortak olması

Yabancıların Türk şirketine ortak olması

Yabancıların şirket ortaklığı Yabancı uyrukluların şirket ortaklığı Yabancılara şirket hisse devri Sınırsız Sorumlu Şirketler (Ortaklıklar) Adi ortaklıklar (iş ortaklıkları) ve ticari ortaklıklar (Komandit Şirket ve Kollektif Şirket) vardır. Adi ortaklık, tüzel bir kişilik olmayıp sadece iş ortaklığı şeklinde bir grup girişimcinin bir araya gelmesi ile oluşur. İki veya daha fazla kişi bir anlaşma çerçevesinde adi ortaklık kurabilirler. Adi ortaklıkların kendilerine ait ticari unvanları olmayacağı gibi, ticaret veya tapu siciline de kayıt olamazlar. Bütün ortaklar eşit haklara sahiptirler ve borç ve yükümlülükler bakımından birlikte ve müteselsil olarak sorumludurlar. Adi ortaklıkların yönetim ve işleyişini ayrıntılı şekilde tarif eden yasal bir çerçeve bulunmamaktadır. Ticari bir ortaklık, ortaklarından bağımsız tüzel kişiliğe sahip yasal bir varlıktır; sınırlı veya genel bir ortaklık komandite olabilir. Sınırlı bir ortaklıkta (Komandit Şirket), genel ortaklar, ortaklığın borçlarına karşı tamamen yükümlü olmakla birlikte, borçlardan sadece koymuş oldukları sermaye miktarına kadar yükümlü olan bir veya daha çok ortak olabilir. Bu tarz bir iş ortaklığı nadiren kurulmaktadır

Yabancıların Türk şirketlerine ortaklığı

Ankara Kurumsal Danışmanlık olarak 1987 yılından bu güne Ankara İstanbul ve İzmir ofislerimizle yabancı sermaye işlemleri yabancıların yatırım teşvik belgesi proje vb mevzuat işlemleri Yabancıların Türk şirketlerine ortaklığı işlemleri ve Çalışma Bakanlığı yabancıların çalışma izni ver ikamet tezkeresi konulu işlemlerine dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri vermekteyiz

Saygılarımızla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan