Türkiyede çalışma izni

Türkiyede çalışma izni

Yabancı uyrukluların Türkiyede çalışma izni alabilmeleri için asgari altı aylık ikamet tezkerelerinin olması ön şartı vardır

Şirket veya kurum bünyesinde çalışacak yabancılara Türkiyede çalışma izni almak için şirketin veya kurumun personel istihdam gücü yıllık ihracat gücü, yıllık cirosu vb kriterler aranır  Yabancının çalışacağı departman alacağı görev neden yabancı personel çalıştırılmak istenildiği gerekçelerle açıklanmalıdır

Ankara Kurumsal Danışmanlık Türkiyede yabancıların çalışma izni işlemleri yabancı sermaye şirket yatırımları vb mevzuatlar çerçevesinde danışmanlık hizmetleri vermektedir

Saygılarımızla

ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK