Sonradan kazanılan vatandaşlık

Sonradan kazanılan vatandaşlık
MADDE 13 – (1) Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması, yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile mümkündür. Yetkili makam kararıyla vatandaşlığın kazanılması
MADDE 14 – (1) Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması aşağıdaki yollarla olur:
a) Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması.
b) Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması.
c) Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması.
ç) Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması.

Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması