Turizm yatırım belgesi için gerekli evraklar

Turizm yatırım belgesi için gerekli evraklar

       Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne otel vb konaklama tesisleri için yapılacak olan Turizm yatırım belgesi başvuru taleplerinde ihtiyaç duyulacak olan gerekli evraklar aşağıda sıralanmıştır.

  • Yatırım konusu tesis projesinin kapasitesini belirleyen raporda tesis oda, yatak, lokanta ünitelerin adet ve kapasite bilgisi,
  • Yatırımcı kişi veya firma ile ilgili bilgiler
  • Yatırım yapılacak olan arsanın ada, pafta,parsel vb bilgileri,
  • Yatırım arsası kiralık ise kira sözleşmesi,
  • Şirket veya Şahsın ticari sicil gazetesi ve diğer resmi evrekları
  • Turizm yatırım belgesi için gerekli evraklar
    Turizm yatırım belgesi için gerekli evraklar

     

Turizm yatırım belgesi almak için gerekli evraklar

Turizm işletmeleri tesisleri yönetmeliklerine göre Turizm yatırımı yapılacak olan tesisin mevzuatlara göre taşıması gereken asgari şartlara ve niteliklere uygun projelendirmesi ve bu yönetmelik standartlarına göre  inşa edilmesi gerekir.

Turizm yatırımı belgesi başvurularında, aşağıda belirtilen belgeler Kültür ve Turizm Bakanlığına ibraz edilir:

a) Talebin tüzel kişilik veya ortaklık adına yapılması hâlinde ticaret sicil numarası ve vergi sicil numarası, gerçek kişi adına yapılması hâlinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yer aldığı başvuru dilekçesi.

b) Yatırımın yeri, tür ve sınıfı, kapasitesi, mülkiyet durumu ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde yer alıp almadığına ilişkin beyanları içeren rapor.

c) İmza sirküleri veya imza beyannamesi.

d) İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge.

e) Tesis tescilli kültür varlığında kurulacaksa buna ilişkin belge.

f) Yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yer alması hâlinde ilgili kurumun tür, sınıf ve kapasite konularında uygunluk yazısı.

Turizm Otel yatırım teşvik belgesi

Turizm Otel yatırım teşviği yatırım teşvik belgesi

Devlet Yatırım Teşvik Belgesi Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nce Her sektörün öncelikleri belirlenerek yatırım teşvik belgesi tebliğ ve mevzuatlara göre hazırlanır.
Yatırım Teşvik Belgesi birçok çeşitlilik arz eder; Komple yeni yatırım teşvik belgesi, Tevsi kapasite artışı yatırım teşvik belgesi, Modernizasyon yatırım teşvik belgesi, Darboğaz giderme yatırım teşvik belgesi, Tevsi nakil yatırım teşvik belgesi çeşitlendirmelerle yatırım teşvik belgesi düzenlenirken yatırımın cinsi ibaresinin karşısına mutlaka yapacağımız yatırımın Tevsimi, komple yeni yatırımı vb ibareyi belirtmemiz gerekecektir.
Yatırım teşvik destekleri 1987 -1993 yılları arasında komple yeni yatırım Yatırım Teşvik Belgesi ve diğer yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara Hazine Müsteşarlığı Kalkınma Bankası aracılığı ile yatırım teşvik belgesi ibaresi ile % 40 lara varan oranda yatırımın finansmanı ihtiyacına karşılık hibe destek verebiliyordu, Ayrıca Yerli makine teçhizatlara ise KDV+10 iade desteği veriliyordu.
Daha sonraki dönemlerde ülkemizde birçok sektörde yatırımlar yeterli düzeye gelince Yatırım Teşvik Belgesi’nde destekler Yatırım İndirimi, KDV muafiyeti ve Yatırımın finansmanı için fon kaynaklı krediler verilerek Yatırım teşvik belgesine bağlanmış olan yatırımlar bu şekilde teşvik edildi.
Günümüzde ise Yatırım Teşvik Belgesinde Fon kaynaklı krediler yatırım indirimi gibi destekler kaldırılarak yine KDV muafiyeti, Gümrük Muafiyeti ve Yatırım Teşvik Belgesine bağlı olarak herhangi banka ayırımı yapmaksızın faiz indirimi desteği getirildi. Ancak yatırım teşvik belgesine bağlık yatırım faiz indirimi desteği henüz oranlama ve uygulama olarak tam belirgin değildir.
Yatırım Teşvik Belgesi sektörlere göre teşvik edilir.
İmalat Sanayi Yatırım teşvik Belgesi yatırım teşvik
Turizm sektörü yatırımları Yatırım Teşvik Belgesi
Sağlık sektörü tedavi ve teşhis merkezleri (Hastane, Tıp Merkezi vb) Yatırım Teşvik Belgesi
Eğitim sektörü Üniversite okul vb yatırımlar Yatırım Teşvik Belgesi
Madencilik sanayi Yatırım Teşvik Belgesi gibi çeşitlendirilebilir;
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırımla Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü nün sektörel uzmanları ile projeler incelenerek Yatırım Teşvik Belgesi ne bağlı
Yapılacak yatırımın ülke ekonomisine yaratacağı katma değer ve istihdam katkısı ile yatırım teşvik belgesi verilir.
Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırıma ilk önce 2 yıllık bir yatırım süreci ile yatırım teşvik belgesi süresi verilir daha sonra ki süreçlerde Yatırım teşvik belgesindeki süreler uzatılabilir.
Yatırım Teşvik Belgesine bağlık yatırımlar faaliyete geçtiğinde Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü uzman personelleri ile yatırım yerinde inceleme yapılarak yatırım teşvik Belgesi tamamlaması yapılır. Bu işleme Yatırım Teşvik Belgesi kapama denir.
Yatırım Teşvik Belgesi günümüz dünya koşullarında rekabet gücümüzü artırabilmemiz için çok önem arz etmektedir Ancak yatırım teşvik belgesi destek unsurları yeterli değildir :Dünya piyasaları koşullarında ülkemizde yeni yeni iş sahaları açılması için ve üretimin hızlanması için Yatırım Teşvik belgesi destekleri daha da artırılmalıdır.
Yabancı sermaye yatırımlarında Yatırım teşvik belgesi Yabancı Sermaye Genel müdürlüğünce düzenlenir. Yatırım Teşvik Belgesi destek unsurları aynıdır.
Yatırım Teşvik Belgesi işlemleri ve ülkemize yaratmış olduğu katma değer çok olumludur.
20 yılı aşkın süredir Yatırım teşvik belgesi işlemleri ile iştigal etmekteyiz.
Ankara Kurumsal danışmanlık olarak yatırım teşvik belgesine bağlı sektörlerin dağılımı makine teçhizat donanımları ve proje maliyetleri proje tecrübelerimizle Ülkemizde Ekonomimizle ilgili öngörü geliştirmemizi sağlamıştır.
SEKTÖREL YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
1) Sağlık hizmet sektöründe yapılacak yatırımların yatırım teşvik belgesine bağlanabilmesi için Yatırım Teşvik Belgesi almadan önce Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerine uygunluğu incelenmelidir. Hastane yatırımlarında Yatırım teşvik Belgesi talep edilmeden önce proje Sağlık Bakanlığınca incelenip uygunluk görüşü alınır ve daha sonra Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne Proje Dosya ile yatırımın Teşvik Belgesine bağlanması istenilir
2) Turizm sektöründe yapılacak yatırımların Yatırım teşvik Belgesine Bağlanabilmesi için Turizm bakanlığından Turizm Yatırım Belgesi aldıktan sonra yatırım teşvik belgesi için Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne Proje Dosya ile yatırımın Teşvik Belgesine bağlanması istenilir
3) Eğitim sektörü ile ilgili yatırımların teşvik belgesine bağlanabilmesi için yatırım teşvik belgesi müracaatından önce yatırımın Milli Eğitim Banlığı yönetmeliklerine uygunluğu incelenmelidir. Eğitim Tesisleri yatırımlarında Yatırım Teşvik Belgesi talep edilmeden önce proje Milli Eğitim Bakanlığınca incelenip uygunluk görüşü alınır ve daha sonra Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne Proje Dosya ile yatırımın Teşvik Belgesine bağlanması istenilir

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DESTEK UNSURLARI
Yatırım Teşvik Belgesi ve Teşvik Belgesi sektörel işlemleri mevzuatı Danışmanlık Hizmetleri
Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir ülke genelinde bir çok sektöre yatırım teşvik proje ve yatırım fizibilite etüd dosyaları hazırlama iş ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmeti vermektedir. İmalat Sanayi, Turizm, Sağlık, Eğitim, Maden ve diğer sektörlerde planladığınız yatırımlara teşvik belgesinin sağlayacağı teşvik destekleri
Makine ve Teçhizatlarda KDV muafiyeti ve Gümrük muafiyeti
Kredi faiz indirim desteği
Kullanılmış makine ithalatı imkanı
Ankara Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir özellikle sektörel yatırım projelendirme, planlama, yatırım maliyet fizibilite raporları, yatırım finansmanı maliyet analiz raporları, projelendirme ve planlama Yatırım teşvik Belgesi alımı işlemlerinde en üst seviyede profesyonelce danışmanlık hizmeti vermektedir.
Yatırım teşvik belgesi alımından sonra, uygulamada yatırım süresince belge revize işlemleri, yatırım tamamlandığında; yatırım tamamlama, teşvik belgesi kapatma, ekspertiz işlemleri; uygulamalı danışmanlık hizmetleri vermektedir. İlgili kurumlarda kurumsal tecrübe gerektiren işlemleri, İstanbul Ankara ve İzmir şubelerindeki uzman kadroları ile zamanında ve en hızlı şekilde takip eder; işlemlerinize hassasiyet gösterir ve 20 yılı aşkın tecrübeli lider kuruluş olarak siz değerli müteşebbis yatırımcı firmalara karşı sorumluluk bilinci taşır.
Yatırım Teşvik Belgesi alımı ve yatırım faaliyete geçtiğinde yatırım teşvik belgesi kapatma işlemleri hizmeti
Saygılarımızla
KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan

Turizm yatırım belgesi nereden alınır

Turizm yatırım belgesi nereden alınır

Kültür ve Turizm Bakanlığı mevzuatlarına göre Turizm yatırım belgesi almak için işyerinde olması gereken asgari nitelikler. faaliyet konusuna göre belirlenir.

Turizm yatırım belgesi nasıl alınır
Turizm yatırım belgesi nasıl alınır

Otel turizm yatırım belgesi almak için konaklama tesisleri nitelikleri yönetmeliğinde tesislerin kapasitelerine göre ayrı ayrı sınıflanmış olup ve nitelikleri de sınıflarına göre belirlenmiştir

Turizm yatırım belgesi alma şartları

Turizm yatırımı belgesi taleplerinde aşağıdaki bilgiler yer  alır
1 – Turizm yatırım projesinde tesisin adı,
2 – Turizm yatırımının yapılacağı tesisinin  tapu kayıtlarına göre pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği açık adresi,
3 – Turizm Yatırımının türü ve varsa sınıfı,
4 – Turizm tesisi projesinin ayrıntılı kapasitesi,
5 – Turizm yatırımı belgesi talebinde bulunan firma, şirket veya şahsın adı veya unvanı, tebligat adresi, telefon numarası,
6 – Tesisi yapılacağı yerin mal sahibinin adı veya ünvanı,
7 – Turizm yatırımının inşaata başlama tarihi,
8 – Turizm yatırımı tamamlandığında tesisin işletmeye açılma tarihi,
Ayrıca Turizm yatırımın yönetmelik hükümlerine uygunluğu mevzuatlara uygun olmalıdır.