Ticari yat tescili için gerekli evraklar

Ticari yat tescili için gerekli evraklar

Yat tescili işlemleri, Denizcilik Liman Başkanlığı işlemleri, Denizcilik Müsteşarlığı Mevzuatları,

Ticari Yat Tescili İçin İstenilen Evraklar

Ticaret Sicil Gazetesi

Ticaret Odası Faaliyet Belgesi

İmza Sirküsü

Vergi Levhası

Satış Sözleşmesi

Gemi İnşa Şahadetnamesi

CE Sertifikası

Tekne ve Motor Faturaları

Vekaletname

Ticari Yat Tescili

Ticari Yat Tescili

Ticari yat tescili için gerekli evraklar, Ticari yat tescili nasıl yapılır, Denizcilik Müsteşarlığı Mevzuatları, Gemi tescili, Yat tescili, Tekne tescili başvuru belgeleri,

Ticari Yat Tescili İçin İstenilen Evraklar

Ticaret Sicil Gazetesi

Ticaret Odası Faaliyet Belgesi

İmza Sirküleri

Vergi Levhası

Tekne ve Motor Faturaları

Gemi İnşa Şahadetnamesi

Satış Sözleşmesi

Vekaletname

CE Sertifikası