Ticari Yat Tescili

Ticari Yat Tescili

Ticari yat tescili için gerekli evraklar, Ticari yat tescili nasıl yapılır, Denizcilik Müsteşarlığı Mevzuatları, Gemi tescili, Yat tescili, Tekne tescili başvuru belgeleri,

Ticari Yat Tescili İçin İstenilen Evraklar

Ticaret Sicil Gazetesi

Ticaret Odası Faaliyet Belgesi

İmza Sirküleri

Vergi Levhası

Tekne ve Motor Faturaları

Gemi İnşa Şahadetnamesi

Satış Sözleşmesi

Vekaletname

CE Sertifikası