Jeotermal seracılık hazine arazisi tahsisi

Jeotermal seracılık hazine arazisi tahsisi organik tarım hazine arazisi tahsisi
Jeotermal seracılık ve organik tarım yatırımı yapmak isteyen üreticilere Hazine arazisi tahsis edilecek. Üreticilerin, yapacakları proje ile birlikte il defterdarlıklarına ya da ilçelerde mal müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor. Hazine arazisine yatırım yapacak firmalar, Maliye Bakanlığı ile ön izin anlaşması imzalayacak. Mayıs ayında yürürlüğe giren düzenleme ile organik tarım da teşvik kapsamına alındı. Bu alanda yatırım yapan üreticilere çeşitli kolaylıklar getiriliyor. Bu kapsamda, büyük projeler için Tarım Bakanlığı’nca uygun görülen teknolojik ve jeotermal seracılık ile organik tarım yatırımının proje maliyet bedelinin en az 5 milyon Dolar YTL tutarında olması, yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren en az 10 kişiye 5 yıl süreyle istihdam sağlanmasının taahhüt edilmesi halinde, Hazine arazisini kullanma izni verilecek. Aynı araziyi birden fazla kişinin istemesi durumunda da pazarlık usulü ile ihale yapılacak. Bu uygulamaya, bitkilerin beslenme ve gelişme ortamının sağlanmasına ve kontrol altında tutulmasına elverişli seracılık, doğal kaynaklar kullanılarak organik ürün veya girdi üretilmesi, yetiştirilmesi, depolama yatırımları da giriyor. Tarım Bakanlığı izni öncesinde Maliye Bakanlığı ile ön izin anlaşması imzalanacak.

Bu kapsamda, ilk yıl ön izin bedeli, varsa taşınmaz üzerinde yapılması öngörülen tesisin yatırım tutarının yüzde 0.1’inden veya taşınmazın emlak vergisi asgari metrekare vergi değerleri esas alınarak hesaplarına değerin yüzde 1’inden az olmamak üzere idarece tespit edilecek. Yatırımcılarla yapılacak kullanma izni ve irtifak hakkı sözleşmeleri 49 yıldan fazla olmayacak

GS1 Barkod sistemi

GS1 Barkod sistemi GS1 Barkodları kullanılarak ticari ürünlerin tedarik zinciri boyunca geçirdiği aşamalar takip edilebilir. Firmalara bütün sektörlerde etkili ve verimli tedarik zinciri yönetimi sağlayan izlenebilirlik sistemlerinin tesisi, özellikle gıda sektöründe yasal bir zorunluluktur.
İzlenebilirlik uygulamalarının temelinde SSCC tanımlama numaraları yer alır. SSCC tanımlama numaralarının ve izlenebilirlik sistemlerinde kullanılan diğer tanılama numaraları ve bilgilerin GS1-128 barkod alfabesi ile kullanılması gerekmektedir.
GS1-128 Barkod Alfabesi
GS1-128 Barkod Alfabesi hem rakamları hem harfleri içerebilen değişken uzunluklu barkod alfabesidir. GS1-128 ile GTIN’lerin yanı sıra SSCC (Taşıma Birimi Numarası), Ürünün Ağırlığı, Son Kullanma Tarihi, Parti Numarası gibi 100’den fazla bilgi ticari ortaklara iletilebilir. GS1-128 barkod alfabesinin çeşitli bilgiler içerme kapasitesine sahip olması sebebiyle iletilmek istenen bilgi çeşidinin ( GTIN mi yoksa herhangi başka bir bilgi örneğin son kullanma tarihi mi olduğu gibi) birbirinden ayırt edilebilmesi gerekir. GS1-128 barkod alfabesi bu amaçla Uygulama Tanımlayıcı(AI) kullanır.
Uluslararası barkod sistemi danışmanlık hizmetleri GS1 Barkodu sistemi