Yatırım teşvik belgesini kapatmak

Yatırım süresi sonunda işletmeye açılacak ve yatırım teşvik belgesi ile yapılmış olan İmalat, Turizm, Hizmetler,  veya Besicilik, Hayvancılık, Tarım ürünleri yatırımlarının tamamlama  yatırım teşvik belgelerinin kapatılması işlemleri süreci.

Yatırım teşvik belgesini kapatmak

Yatırım teşvik belgesini kapatmak
Yatırım teşvik belgesini kapatmak

 

Yatırım süresi sonunda tamamlanan yatırımların teşvik belgesi kapatma işlemlerinde gerekli evraklar ve hazırlanması  gerekli rapor vb belgeler.

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan yatırım teşvik belgelerinin kapanış  işlemlerinde, yatırım sürecinde yapılmış olan yatırım harcama kalemlerinin listeleri çıkartılır, Özellikle yatırım teşvik  belgesi kapsamında alınmış olan yerli veya ithal makine teçhizat listelerinde er alan ve Müdürlükçe onaylanmış kalemlerin faturaları ve alınan makine teçhizatın adı evsabı ve teknik özellikleri ve adet ölçü birimine göre yatırım teşvik belgesine bağlı onaylı makine teçhizat listelerindeki detayı ile aynı şekilde fatura edilmiş olmalıdır.

Hazırlanan yatırım harcama kalemleri listesi ve YMM raporu ile ayrıca yatırım tamamlama icmal formu ile birlikte dilekçe ekinde Bakanlığa yatırım teşvik  belgesinin kapatılması için başvuru yapılır.