Sanayi sicil belgesiyle elektrik indirimi

Sanayi sicil belgesiyle elektrik indirimi

Sanayi sicil belgesiyle elektrik indirimi
Sanayi sicil belgesiyle elektrik indirimi

İmalatçı firmalar Sanayi sicil belgesi almak için bağlı oldukları Ticaret Odaları veya Sanayi Odalarının Kapasite Şubelerinden ilk önce kapasite raporu almak zorundadırlar.
kapasite raporu olmayan firmalara sanayi sicil belgesi düzenlenemez.
Elektrik tarife değişikliği ile Sanayi tarifesinden elektrik kullanımı işlemleri için gerekli olan evraklar

Sanayi sicil belgesi gerekli evraklar

Sanayi sicil belgesi alımı ve yıllık işleme raporu veya sanayi sicil vize işlemleri
1-Sanayi Sicil Beyannamesi
2-Yıllık İşletme Cetveli
3-Kapasite Raporu
4-Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Gazetesi: İşletmenin kuruluşuna ait Ticaret Sicil Gazetesi’nin veya Esnaf Sicil Gazetesi.
5-Kira konratosu veya Tapu fotokopisi
6-Sigortalı Hizmet Listesi