Özel yat tescili

Özel yat tescili

Denizcilik Müsteşarlığı yat, tekne, gemi tescil ruhsat yönetmelikler Yat tescili gerekli evraklar Mevzuatlar yönetmelikler ve dosya hazırlama işlemlerin takibi danışmanlık hizmetleri

Özel yat tescili gerekli evraklar

Şahıs adına yet tescili gerekli evraklar

İki Adet İkametgah Senedi

İki Adet Nüfus Cüzdanı Sureti

İki Adet Vekaletname

Şahsi Vergi Numarası

Tekne Evraklarının Asılları

Tekne ve Motor Faturaları

Gemi İnşa Şahadetnamesi

CE Sertifikası