jeotermal seracılık teşvikleri

jeotermal seracılık teşvikleri

Jeotermal seracılık organik tarım hazine arazisi tahsisi Jeotermal seracılık hazine arazisi tahsisi
Jeotermal seracılık ve organik tarım yatırımı yapmak isteyen üreticilere Hazine arazisi tahsis edilecek. Üreticilerin, yapacakları proje ile birlikte il defterdarlıklarına ya da ilçelerde mal müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor. Hazine arazisine yatırım yapacak firmalar, Maliye Bakanlığı ile ön izin anlaşması imzalayacak. Mayıs ayında yürürlüğe giren düzenleme ile organik tarım da teşvik kapsamına alındı. Bu alanda yatırım yapan üreticilere çeşitli kolaylıklar getiriliyor. Bu kapsamda, büyük projeler için Tarım Bakanlığı’nca uygun görülen teknolojik ve jeotermal seracılık ile organik tarım yatırımının proje maliyet bedelinin en az 5 milyon Dolar YTL tutarında olması, yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren en az 10 kişiye 5 yıl süreyle istihdam sağlanmasının taahhüt edilmesi halinde, Hazine arazisini kullanma izni verilecek. Aynı araziyi birden fazla kişinin istemesi durumunda da pazarlık usulü ile ihale yapılacak. Bu uygulamaya, bitkilerin beslenme ve gelişme ortamının sağlanmasına ve kontrol altında tutulmasına elverişli seracılık, doğal kaynaklar kullanılarak organik ürün veya girdi üretilmesi, yetiştirilmesi, depolama yatırımları da giriyor. Tarım Bakanlığı izni öncesinde Maliye Bakanlığı ile ön izin anlaşması imzalanacak.

Bu kapsamda, ilk yıl ön izin bedeli, varsa taşınmaz üzerinde yapılması öngörülen tesisin yatırım tutarının yüzde 0.1’inden veya taşınmazın emlak vergisi asgari metrekare vergi değerleri esas alınarak hesaplarına değerin yüzde 1’inden az olmamak üzere idarece tespit edilecek. Yatırımcılarla yapılacak kullanma izni ve irtifak hakkı sözleşmeleri 49 yıldan fazla olmayacak