İşyeri açma ruhsatı

İşyeri açma ruhsatı

UMUMA AÇIK SIHHİ MÜESSESE RUHSAT MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER
İçkili yer, kahvehane, otel, lokanta, sinema, pansiyon, internet cafe vb.)

1. Ruhsat Başvuru/Beyan formu,
2. Nüfus cüzdanı sureti,
3. Vergi levhası fotokopisi(Aslı da ibraz edilecek),
4. Tapu fotokopisi,
5. Kiracı ise kira kontratı(Aslı da ibraz edilecek),
6. Oda faaliyet belgesi,
7. Şirket ise; Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi,
8. İkametgâh Senedi,
9. Mesafe Krokisi(Cami, okul vb. yerlere uzaklığını gösteren),
10. Ustalık Belgesi,
11. Adli Sicil Kaydı(Arşiv kayıtlarını içeren),
12. Sağlık Raporu(Resmi sağlık kurumundan),
13. İşyeri tüzel kişilik ise, Mesul Müdür Sözleşmesi,
14. İtfaiye raporu,
15. Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise, geçiş yolu izin belgesi,

Ankara Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir İstanbul Ankara ve İzmir ofislerimiz ile İşyeri açma ruhsatı dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi hizmetleri

Saygılarımızla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan