SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ HYB

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ HYB

İmalatçı – üretici ve/veya ithalatçılar ekli listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine aynı listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte servis istasyonu kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu bulundurmak zorundadır. Servis istasyonları, doğrudan imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından kurulabilir ya da yazılı sözleşme yapılması suretiyle önceden kurulmuş ve bu alanda faaliyet gösteren TSE Yetki Belgeli servis istasyonları aracılığıyla satış sonrası hizmetleri sağlanabilir.
-İmalatçı-üretici veya ithalatçılar bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerle birlikte başvururlar;
– Bakanlıkça bastırılmış 3 adet Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi
– 3 adet Servis İstasyonlarını Gösterir Liste
İmalatçı – üretici ve/veya ithalatçının noter tasdikli imza sirküleri
– Servis istasyonlarının; imal ve/veya ithal edilen ürün veya ürün grubu için hazırlanan hizmet standardına veya teknik düzenlemelere uygun olduğunu ve ayrıca başvuruda bulunan imalatçı üretici ve/veya ithalatçıya hizmet verebileceğini gösterir

Ankara Kurumsal Danışmanlık ülke genelinde Garanti Belgesi, TSE, HYB Satış Sonrası Hizmet yeterlilik belgesi mevzuatlarına göre dosya hazırlama ve ilgili kurumlarda işlemlerin takibi hizmetleri vermektedir.

ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK

Genel Koordinatör

Turgay Turan