Tarım Bakanlığı gıda ürünlerinin ambalajlanması izin ruhsatı

Tarım Bakanlığı gıda ürünlerinin ambalajlanması izin ruhsatı

GIDA İLE TEMASTA BULUNAN AMBALAJ MATERYALİ ÜRETİM İZİN BAŞVURUSU
1- Dilekçe.

2- Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi,diploma sureti ve bağlı bulunduğu meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge (meslek kuruluşu olanlardan).

3- Marka tescil belgesi.

4- Ürünlerle ilgili Bakanlık adına açılan hesaba ücretin yatırıldığına dair makbuzun aslı veya tasdikli fotokopisi.

5- Gayri sıhhi müessese ruhsatı.

6- Üretim teknolojisi, üretim akış şeması.

7- Üretilecek maddenin hangi gıda (kuru –sıvı gıda)ile temasta kullanılacağına dair bilgi.

8- Hammaddenin ticari ve kimyasal adı.

9- Katkı maddesi kullanılacak ise kullanım amacı ve % miktarı.

10- Boyarmadde uygulaması yapılacaksa kullanılan boyaların ticari ve kimyasal adı ile uluslararası indeks numarası, ayrıca masterback boyada yüzde miktar ve taşıyıcısı.

11- TKB dan üretim izni alan firmalardan hammadde alacağına dair taahhütname (ithal ise kontrol belgesi ve gümrük giriş beyannamesi).

12- Migrasyon ve ağır metaller yönünden, Türk Gıda Kodeksinde yer alan limitlere uygun üretim yapacağına dair taahütname.