Tarım Bakanlığı gıda ürünlerinin ambalajlanması izin ruhsatı

Tarım Bakanlığı gıda ürünlerinin ambalajlanması izin ruhsatı

GIDA İLE TEMASTA BULUNAN AMBALAJ MATERYALİ ÜRETİM İZİN BAŞVURUSU
1- Dilekçe.

2- Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi,diploma sureti ve bağlı bulunduğu meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge (meslek kuruluşu olanlardan).

3- Marka tescil belgesi.

4- Ürünlerle ilgili Bakanlık adına açılan hesaba ücretin yatırıldığına dair makbuzun aslı veya tasdikli fotokopisi.

5- Gayri sıhhi müessese ruhsatı.

6- Üretim teknolojisi, üretim akış şeması.

7- Üretilecek maddenin hangi gıda (kuru –sıvı gıda)ile temasta kullanılacağına dair bilgi.

8- Hammaddenin ticari ve kimyasal adı.

9- Katkı maddesi kullanılacak ise kullanım amacı ve % miktarı.

10- Boyarmadde uygulaması yapılacaksa kullanılan boyaların ticari ve kimyasal adı ile uluslararası indeks numarası, ayrıca masterback boyada yüzde miktar ve taşıyıcısı.

11- TKB dan üretim izni alan firmalardan hammadde alacağına dair taahhütname (ithal ise kontrol belgesi ve gümrük giriş beyannamesi).

12- Migrasyon ve ağır metaller yönünden, Türk Gıda Kodeksinde yer alan limitlere uygun üretim yapacağına dair taahütname.

Gıda ambalajlama izin belgesi

Gıda ambalajlama izin belgesi Gıda ambalajlama izni Tarım Bakanlığı gıda ürünlerinin ambalajlanması izin ruhsatı
Tarım Bakanlığı gıda ürünlerinin ambalajlanması izni Tarım Bakanlığı gıda maddesi ambalajlama izni Tarım bakanlığı gıda ürünü paketleme izin belgesi

GIDA İLE TEMASTA BULUNAN AMBALAJ MATERYALİ ÜRETİM İZİN BAŞVURUSU
1- Dilekçe.

2- Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi,diploma sureti ve bağlı bulunduğu meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge (meslek kuruluşu olanlardan).

3- Marka tescil belgesi.

4- Ürünlerle ilgili Bakanlık adına açılan hesaba ücretin yatırıldığına dair makbuzun aslı veya tasdikli fotokopisi.

5- Gayri sıhhi müessese ruhsatı.

6- Üretim teknolojisi, üretim akış şeması.

7- Üretilecek maddenin hangi gıda (kuru –sıvı gıda)ile temasta kullanılacağına dair bilgi.

8- Hammaddenin ticari ve kimyasal adı.

9- Katkı maddesi kullanılacak ise kullanım amacı ve % miktarı.

10- Boyarmadde uygulaması yapılacaksa kullanılan boyaların ticari ve kimyasal adı ile uluslararası indeks numarası, ayrıca masterback boyada yüzde miktar ve taşıyıcısı.

11- TKB dan üretim izni alan firmalardan hammadde alacağına dair taahhütname (ithal ise kontrol belgesi ve gümrük giriş beyannamesi).

12- Migrasyon ve ağır metaller yönünden, Türk Gıda Kodeksinde yer alan limitlere uygun üretim yapacağına dair taahütname.