Sanayi sicil belgesiyle elektrik indirimi

Sanayi sicil belgesiyle elektrik indirimi

Sanayi sicil belgesiyle elektrik indirimi
Sanayi sicil belgesiyle elektrik indirimi

İmalatçı firmalar Sanayi sicil belgesi almak için bağlı oldukları Ticaret Odaları veya Sanayi Odalarının Kapasite Şubelerinden ilk önce kapasite raporu almak zorundadırlar.
kapasite raporu olmayan firmalara sanayi sicil belgesi düzenlenemez.
Elektrik tarife değişikliği ile Sanayi tarifesinden elektrik kullanımı işlemleri için gerekli olan evraklar

Sanayi sicil belgesi gerekli evraklar

Sanayi sicil belgesi alımı ve yıllık işleme raporu veya sanayi sicil vize işlemleri
1-Sanayi Sicil Beyannamesi
2-Yıllık İşletme Cetveli
3-Kapasite Raporu
4-Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Gazetesi: İşletmenin kuruluşuna ait Ticaret Sicil Gazetesi’nin veya Esnaf Sicil Gazetesi.
5-Kira konratosu veya Tapu fotokopisi
6-Sigortalı Hizmet Listesi

Tarım Bakanlığı 300 baş koyun teşviki

Tarım Bakanlığı 300 baş koyun teşviki

Köyüne geri dönecek olan kişilere tarım Bakanlığınca  300 baş koyun verilecek devlet teşviki ile bu proje kapsamında besicilik yapacak köylüye asgari ücret bağlanacak ve sigortası devlet tarafından karşılanacak.

köye gidene 300 koyun teşvik
köye gidene 300 koyun teşvik

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı şehirden köyde geri dönme projesi kapsamında her aileye 300 baş damızlık koyun verilmesi gündemde ve bu proje kapsamında köyünde kalıp besicilik yapana sigortalı olma ve asgari ücret imkanı sağlanması gündemde olup, bu proje hayata geçtiğinde Türkiyede besicilik hayvan açığı önümüzdeki yıllarda hızla kapanıp Küçük baş ve Büyük baş besiciliği çok önemli gelişme sağlayacaktır.
Damızlık koyunların kuzuları doğduğunda katlanarak hayvan sayısı artacak ve besici köylülerin hayatlarında çok önemli gelişmeler olacaktır.

Köye gidene 300 koyun teşvik

Her bir aileye 300 tane damızlık koyun verilecek ve 300 damızlık koyun alan köylü ayrıca devletten teşvik olarak her ay asgari ücrette alabilecek. Devletin bu proje kapsamında besicilik yapacak olan köylünün sigortasınında yapılması çok önemli gelişmedir.
Yine bu koyun destek teşviği kapsamında besici köylünün koyunlarını besleyebilmesi için ihtiyaç duyacağı yem, ilaç ve veteriner ihtiyacı da bu preoje teşviği kapsamında karşılanacak.

300 baş koyun destek teşviğinden yararlanmak isteyen köylülerin bu projeden yararlanabilmesi için köydeki arazi tapusu devlet tarafından ipotek edilecek ve Besicilik yapacak olan köylüye 300 baş damızlık koyun verilecek.

Besici 300 damızlık koyundan 300 baş yavru kuzu aldığında en yakın sürede bu kuzuların damızlık sürecine gelmesi halinde mevcut koyun sayısı katlanarak artacak ve bu proje ile ülkemizde küçük baş hayvan açığı hızla kapanmış olacaktır. Köylünün damızlık koyun kuzuları muhafaza edilip doğacak erkek kuzular ise yine besici köylünün ekonomik olarak kalkınmasını sağlayacaktır.

Turizm yatırım belgesi nereden alınır

Turizm yatırım belgesi nereden alınır

Kültür ve Turizm Bakanlığı mevzuatlarına göre Turizm yatırım belgesi almak için işyerinde olması gereken asgari nitelikler. faaliyet konusuna göre belirlenir.

Turizm yatırım belgesi nasıl alınır
Turizm yatırım belgesi nasıl alınır

Otel turizm yatırım belgesi almak için konaklama tesisleri nitelikleri yönetmeliğinde tesislerin kapasitelerine göre ayrı ayrı sınıflanmış olup ve nitelikleri de sınıflarına göre belirlenmiştir

Turizm yatırım belgesi alma şartları

Turizm yatırımı belgesi taleplerinde aşağıdaki bilgiler yer  alır
1 – Turizm yatırım projesinde tesisin adı,
2 – Turizm yatırımının yapılacağı tesisinin  tapu kayıtlarına göre pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği açık adresi,
3 – Turizm Yatırımının türü ve varsa sınıfı,
4 – Turizm tesisi projesinin ayrıntılı kapasitesi,
5 – Turizm yatırımı belgesi talebinde bulunan firma, şirket veya şahsın adı veya unvanı, tebligat adresi, telefon numarası,
6 – Tesisi yapılacağı yerin mal sahibinin adı veya ünvanı,
7 – Turizm yatırımının inşaata başlama tarihi,
8 – Turizm yatırımı tamamlandığında tesisin işletmeye açılma tarihi,
Ayrıca Turizm yatırımın yönetmelik hükümlerine uygunluğu mevzuatlara uygun olmalıdır.

 

Turizm belgesi almak için gerekli şartlar

Turizm belgesi almak için gerekli şartlar

Turizm Bakanlığı mevzuatlarına göre Oteller, Restaurantlar vb tesislerin Turizm Belgesi almak için başvuruda aranan gerekli şartlar aşağıda detaylı izah edilmiştir.

Turizm belgesi almak için gerekli şartlar
Turizm belgesi almak için gerekli şartlar

Turizm Bakanlığı turizm belgesi Turizm işletme belgesi mevzuatının ön koşulu işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı (izni) olan tesisler ancak Turizm işletme belgesi almak için başvuru yapabilir; Ancak Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Genel Müdürlüğünün oteller, moteller, tatil köyleri, turistik özel tesisler, eğlence tesisleri, entegre spor ve eğlence kompleksleri gibi tesislerin yönetmeliklerinde bulunan koşullara tesisler uygun ise turizm işletme belgesi alabilir.

Turizm belgesi başvurusu

Turizm Tesislerinin Genel Nitelikleri Yerleşme özellikleri ile mahallerin düzenlenmesi Madde 13 – Tesisler; yapı ve dekorasyon olarak yöre, çevre ve doğa ile uyumlu, pazarlama ve işletmenin gereklerini sağlayabilecek şekilde bu Yönetmelikte öngörülen fonksiyonlara ve ölçülere uygun, nitelikli malzeme ile tefriş, dekore edilerek donatılmış mekanlarda gerçekleştirilir.
Yapının tamamı belge kapsamında değil ise; belge kapsamı dışındaki yerlerin müşteriyi rahatsız etmeyen bir kullanımda olması, görünüşü bozmaması ve belgeli kısımlardan ayrılması, belge kapsamındaki yerin ise ayrı bir girişinin olması gerekir.
Bir tesis bünyesinde; bu Yönetmelikte asgari nitelikleri belirlenmiş olan diğer tesis türlerinin bulunması halinde, bu türlerin bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerekir.
Bahçesi olan tesislerde, bahçeler özenle ve çevrenin doğal yapısıyla uyumlu olarak düzenlenir, yeterince aydınlatılır ve sürekli bakımları sağlanır.
Genel mahallerde, kadın ve erkek müşteriler için ihtiyacı karşılayacak sayıda tuvalet ve lavabo bulundurulur.

Tesisin bütün mekanlarında yeterli doğal veya mekanik havalandırma bulunur. Çiftlik evi ve köy evi hariç olmak üzere yıl boyu açık tesisler ile sadece kış aylarında açık tutulan tesisler merkezi sistemle ısıtılır.
Yeterli kapasitedeki klima sistemleri de bu amaç için kullanılabilir.
Yazlık işletmeler, geçici ve kısmi ihtiyaçlar için elektrikli veya benzeri uygun sistemlerle ısıtılabilir.
Tesislerde, devamlı ve yeterli basınçta sıcak ve soğuk su bulunur.
Şehir şebekesi haricinde temin edilen sular için otomatik klorlama ve arıtma tesisatı yapılır. Dış ve çevre aydınlatmaları, müşterileri rahatsız etmeyecek ve doğal yaşamın etkilenmesini önleyecek şekilde düzenlenir.
Toplam kapasitesi yüz yatağın veya yüz kuverin üzerinde olan tesislerde kapasiteye uygun jeneratör bulundurulur.
Güzellik ve estetik amaçlı düzenlemeler
Madde 14 – (Değişik: 3/1/2011-2011/1271 K.) Tesisin isminde güzellik, estetik ve fiziksel bakım üniteleriyle ilgili terimlerin kullanılmasına ilişkin başvurular, tesis kapasitesinde jimnastik salonu, alarm sistemi bulunan sauna, Türk hamamı, buhar banyosu, kar odası, tuz odası, tuzlu buhar odası, sıcak taş odası, masaj üniteleri, aletli masaj üniteleri, cilt bakım üniteleri, ısıtmalı havuz gibi ünitelerden en az beş adedinin bulunması ve bu hizmetlerin konusunda eğitim almış personel tarafından verilmesi koşuluyla değerlendirmeye alınır. Personelin nitelikleri
Madde 15 – Turizm tesislerinde görevli personelin hizmet standardını yükseltmek amacıyla eğitim için gerekli önlemler işveren tarafından alınır ve uygulanır.
Turizm işletmeleri personeli, çalışmaları sırasında işlerine ve görev mahallerine uygun, özel ve temiz kıyafet giyerler. (Değişik son fıkra: 29/4/2008-2008/13617 K.)
Doktor ve hemşire hizmeti bulunmayan işletmelerde, ilk yardım konusunda sertifikalı personel çalıştırılır.
Tanıtım, bilgilendirme ve fiyat tarifeleri
Madde 16 – Tesis tanıtımı Bakanlıktan alınan belgeye uygun olarak yapılır.
Tesis tanıtımında tüketici hakları açısından doğru bilgilere yer verilir, ülke turizmini zedeleyecek ya da yanıltıcı olabilecek tanıtımlarda bulunulamaz.
Belgeli tesisler, Bakanlıkça istenen her tür bilgiyi ve belgeyi zamanında ibraz etmekle yükümlü olup belge kapasitelerindeki değişiklikleri Bakanlığa bildirmek zorundadırlar. Onaylı fiyat tarifeleri, müşteri profiline göre belirlenecek dillerde gerektiğinde müşteriye verilmek üzere hazır bulundurulur.
Konaklama tesisleri, oda ve yatak fiyatlarını müşterinin kolayca görüp okuyabileceği şekilde teşhir eder.
Yeme-içme ve eğlence tesislerinde uygulanan fiyatlar liste halinde müşteriye sunulur. Bu hal, onaylı tarifelerin istendiği takdirde müşteriye verilmesi gereğini ortadan kaldırmaz.
Fiyat listelerinde şikayetlerin yapılacağı mercilerin adres, telefon numaraları ve elektronik posta adresleri belirtilir.

Sağlık, temizlik ve çevre korunmasına yönelik önlemler

Madde 17 – Turizm tesislerinde, her türlü tesisatın tasarımında, kullanılan yapı malzemelerinin seçiminde, suyun temizliğinde ve klorlanmasında, yiyecek-içecek maddelerinin hazırlanmasında, depolanmasında ve saklanmasında hijyen ve sağlık kurallarına uyulur.
Açık büfelerde yiyeceklerin bozulmasını engelleyecek soğutucu ve ısıtıcı gibi düzenlemeler bulunur.
Tesislerde turist sağlığını tehdit eden hastalıkların oluşmasını önleyecek gerekli önlemler alınır. Kapasitesi beşyüz yatak ve üzerinde olan konaklama tesislerinde sürekli doktor hizmeti bulunur, sürekli hemşire bulundurulur, ayrıca revir düzenlemesi yapılır.
Tesislerin temizlik ve bakımları düzenli olarak yapılır. Meydana gelebilecek arızaların en kısa zamanda giderilmesi için gerekli önlemler alınır.
Tesislerde havuz, yatak odası banyoları gibi ünitelerde termo mineral su, mineralli su, deniz kaynaklı su, çamur, gaz gibi doğal unsurların tedavi amacı olmaksızın kullanılması durumunda, ilgili idaresinden alınan bu kullanımın sakıncalı olmadığına ilişkin yazı ile başvurulur.
Turizm tesisleri; doğal varlıklar, biyolojik çeşitlilik, sosyal, kültürel ve tarihi değerler ile yöresel değerlerin koruma, kullanma dengeleri ve turizm kaynaklarının sürdürülebilirliği gözetilerek işletilir.
Tesisler, atıklarının çevreye zarar vermesini önleyecek gerekli önlemleri alır. Atık sular ilgili mevzuatta belirtilen parametre ve standartlara uygun olarak arıtılmadan hiçbir şekilde açığa, akarsulara, göllere veya denize akıtılamaz.
Katı atıklar; akarsular, göller, denizler ve benzeri alıcı ortamlar ile çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine neden olacak yerlere bırakılamaz.
Katı atıklarla ilgili yönetmeliklere uygun olarak; belediye sınırları içerisinde bulunan tesisler, çöplerin belediyece toplanmasına kadar geçecek süre içinde bunların muhafazası için, belediye sınırları dışında yer alan tesisler ise çöplerin koku, pislik ve haşarat yapmayacak biçimde muhafazası ve sağlıklı yöntemlerle giderilmesi için gerekli önlemleri alırlar.
Yiyecek ve içecekler, bozulmalarını önleyecek biçimde, uygun ısıda muhafaza edilir. Bu amaçla düzenlenen soğuk saklama depolarında kapılar içeriden anahtarsız açılabilecek ve bir alarm düzeni olacak şekilde düzenlenir.

Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir işlemlerinize projeler, dosyalar, raporlar hazırlayarak uzman kadrosu ile ilgili kurumlarda hassasiyetle takip eder ve mevzuatlara göre sonuçlandırır

Turizm Bakanlığı turizm belgesi alımı işlemleri proje teknik dosya hazırlama iş ve işlem takibi hizmeti

Saygılarımızla

KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan

Belediye ruhsat başvurusu

Belediyelerde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı  başvuruların nereye yapılacağı ve işyeri işletmecisi olacak kişinin ruhsat başvurunda hazırlayacağı evraklar.

Belediye ruhsat başvurusu

Belediye ruhsat başvurusu
Belediye ruhsat başvurusu

İş yerleri kafeler, restaurantlar, pastahaneler, imalathaneler, özel eğitim kurumları, kuaförler, güzellik salonları  vb bir çok işyeri Belediye ruhsatı almak için başvuru yapmak ve faaliyet iş dallarına göre Belediye işyeri açılış ruhsatı mevzuatlarında belirlenmiş koşulları sağlamış olmaları gerekir.

Belediye Ruhsat Başvurusu için gerekli evraklar

İşerinin vergi levhası,
İşyeri sahibi işletmecinin kimlik fotokopisi,
işyerinin kira sözleşmesi
İşyeri Şirket ise ek evraklar
Şirket Ticari Sicil Gazetesi
Şirket Müdürünün imza sirküsü
İşletme Umuma açık işyeri ise ayrıca
Sağlık Raporu (Bulaşıcı Hastalık Taşımadığına Dair (Devlet Sağlık Kuruluşundan)
Kat Sahiplerinden Muvafakatname (Noterden)
Ticaret Odası veya Esnaf sanatkarlar Odası Faaliyet Belgesi
İşyeri olacak yerin Belediye iskan belgesi
Mesul Müdür Adli sicil kaydı

Yabancı çalışma izni iptali

Evlerde hizmetli statüsünde çocuk bakımı, yaşlı bakımı veya hasta bakıma muhtaç kişi bakımı gibi durumda çalışan yabancı uyrukluların çalışmış oldukları yerden ayrıldıklarında işveren kişinin Çalışma Bakanlığına yabancı kişinin çalışma iznin iptali için başvuru yapması gerekmektedir.

Yabancı çalışma izni iptali

Yabancı çalışma izni iptali
Yabancı çalışma izni iptali

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yabancı personel çalışma izni iptali için örnek dilekçe aşağıda bilginize sunulmuştur.

İşyerinizde veya Evinizde çalışan yabancı uyruklu kişinin çalışma izninin iptali için aşağıda örneği bulunan dilekçeye yabancının çalışma izni belgesi tarihini numarasını ve yabancının adı soyadı yazarak bu dilekçeyi doldurunuz işveren olarak adresinizi, adınızı  soyadınızı yazıp imza ediniz.

Akara Kurumsal Danışmanlık olarak yabancı çalışma izni işlemleri, süre uzatımı veya çalışma izni iptali işlemlerinizi çok ekonomik olarak yapabiliriz.

Yabancı çalışma izni iptal dilekçesi örneği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yabancı kişinin çalışma izninin iptali için hazırlanacak olan dilekçe örneği aşağıdadır.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA
(Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü)
İnönü Bulvarı No:42, Emek 06520 ANKARA

Bakanlığınızın ……………….. tarih ve ………………… numaralı çalışma izni ile istihdam etmekte bulunduğum/bulunduğumuz …………….. uyruklu …………… ……………….. isimli yabancının iş akdine ……………………. tarihi itibarı ile son verdiğim/ verdiğimiz için bahse konu çalışma izninin iptal edilmesini arz ederim./ederiz.

İşveren/Şirket yetkilisi
İsim / İmza / Görev
(Şirket Kaşesi)

 

Konut/Şirket Adresi :

Yatırım teşvik belgesini kapatmak

Yatırım süresi sonunda işletmeye açılacak ve yatırım teşvik belgesi ile yapılmış olan İmalat, Turizm, Hizmetler,  veya Besicilik, Hayvancılık, Tarım ürünleri yatırımlarının tamamlama  yatırım teşvik belgelerinin kapatılması işlemleri süreci.

Yatırım teşvik belgesini kapatmak

Yatırım teşvik belgesini kapatmak
Yatırım teşvik belgesini kapatmak

 

Yatırım süresi sonunda tamamlanan yatırımların teşvik belgesi kapatma işlemlerinde gerekli evraklar ve hazırlanması  gerekli rapor vb belgeler.

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan yatırım teşvik belgelerinin kapanış  işlemlerinde, yatırım sürecinde yapılmış olan yatırım harcama kalemlerinin listeleri çıkartılır, Özellikle yatırım teşvik  belgesi kapsamında alınmış olan yerli veya ithal makine teçhizat listelerinde er alan ve Müdürlükçe onaylanmış kalemlerin faturaları ve alınan makine teçhizatın adı evsabı ve teknik özellikleri ve adet ölçü birimine göre yatırım teşvik belgesine bağlı onaylı makine teçhizat listelerindeki detayı ile aynı şekilde fatura edilmiş olmalıdır.

Hazırlanan yatırım harcama kalemleri listesi ve YMM raporu ile ayrıca yatırım tamamlama icmal formu ile birlikte dilekçe ekinde Bakanlığa yatırım teşvik  belgesinin kapatılması için başvuru yapılır.

 

ikamet izni belgesi nasıl alınır

Türkiye de ikamet edecek olan yabancıların uzun dönem veya kısa dönem ikamet izni belgesi alabilmeleri için GÖÇ İdaresi kurumundan e-randevu almaları gerekir.

İkamet izni belgesi  nasıl alınır

ikamet izni belgesi nasıl alınır
ikamet izni belgesi nasıl alınır

İkamet izin belgesi almak için GÖÇ idaresinden randevu alınır. Yabancı uyruklu kişi Türkiye de ikamet edeceği süre boyunca kiralık konuttamı kalacak yoksa Türk Vatandaşı yanındamı kalacak bu konu ile ilgili durumunu netleştirmesi gerekir. Eğer Türk vatandaşı yanında kalacak ise Türk vatandaşı kişi yabancının kendi yanında kalacağını beyan eden muvafakatname vermesi  gerekir. Diğer şekilde ikamet izni belgesi almak için ise randevu alırken kiralamış olduğu konutun adresini  yazarak noter onaylı kira kontratosu ibraz etmek zorundadır.

ikamet izin başvurusu için gerekli belgeler

ikamet izin randevusu tarihinde yabancı kişinin başvurusu işlemlerinde  yanında bulundurması gerekli belgeler.

E-Randevu formu
Pasaport fotokopisi
4 adet biyometrik fotoğraf
özel sağlık sigortası
Kira kontratosu veya tahhütname

Saygılarımızla
Genel Koordinatör
Turgay Turan

oturma izni için gerekli belgeler

oturma izni için gerekli belgeler ve yönetmelik Oturma izni Türkiye işlemleri Oturma izni için gerekli belgeler dökümanlar mevzuatlar

Çalışma ikamet izni için gerekli belgeler
İkamet tezkeresi
1- Dilekçe (şirketin logolu-başlıklı kağıdına + kaşe + yetkilinin imzası)
2- 2 adetfotoğraf ( ilk müracaatte ise 5 adet)
3- Pasaportun aslı ve ( Resimli kısmın ve son giriş sayfasının fotokopisi)
4- 1 Adet renkli beyanname( daktilo veya biligisayar ile doldurulacak)
5- Varsa ikamet tezkeresi fotokopisi (işlem görmüş bütün sayfaları fotokopileri)
6- Dış Temsilciliklerimizden (Konsolosluktan) alınmış iş görüşmesi amaçlı vize
7- Şirketin imza sirküleri fotokopisi ( içinde bulunan yıl, tarih ve noter onaylı)
8- Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi ( içinde bulunan yıl, tarih ve noter onaylı)
9- Şirketin Vergi Levhası fotokopisi (noter onaylı)
10- Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ( Noter Onaylı)

NOT: Yabancı şahış tarafından noterden verilen vekaletnamenin aslı (fotokopisi kabul edilmez)
Oturma izni için gerekli belgeler
Ankara Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir Ankara İstanbul İzmir ofislerimiz ile yabancı sermaye yatırım teşvik belgesi işlemleri yabancı sermaye işlemleri yabancıların çalışma izni ve yabancıların ikamet tezkeresi alımı dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri vermekteyiz

Tavuk Parçalama İzni Nasıl Alınır

Tavuk Parçalama İzni Nasıl Alınır

Tavuk Et Parçalama ve Paketleme İzni İşlemleri ve Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler

Bu Yönetmelik kapsamındaki tesislerde aşağıdaki genel, teknik ve hijyenik şartların bulunması zorunludur:

a) Tesislerin çevresi en az 1.5 metre yüksekliğinde duvar veya tel örgü ile çevrilir. Ancak şehir içerisinde ve sıkışık yerleşim düzeninde bulunan yerlerde kurulacak veya kurulu bulunan kombina ve kesimhaneler haricindeki tesislerin çevresinin en az 1.5 metre yüksekliğinde duvar veya tel örgü ile çevrilmesine gerek yoktur.

b) Etin üretildiği, etin ve sakatatın parçalandığı, hazırlanmış et karışımlarının yapıldığı, mamul madde haline getirildiği, soğutulduğu, muhafaza edildiği, ambalajlandığı, paketlendiği ve nakledildiği odalar ve koridorlarda zemin; su geçirmez, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılır. Suyun birikmemesi için kanallara doğru yeterli bir eğim oluşturulur.

c) Atık suyun; etin üretildiği, etin ve sakatatın parçalandığı, hazırlanmış et karışımlarının yapıldığı, mamul madde üretiminin yapıldığı odalarda ızgaralı ve koku kapanlı drenlerle, diğer oda ve alanlarda ise uygun bir sistemle, akış yönü temiz sahalardan kirli sahalara doğru olacak şekilde tasfiyesi sağlanır. Kanalların temizlik ve dezenfeksiyona uygun yuvarlak şekilli, yeterli derinlik ve büyüklükte, kanal kapak ve/veya ızgaraları kolay çıkabilen özellikte ve katı artıkların tutulması için bölümler arasındaki kanal bağlantılarında özel tertibata sahip olması gerekir. Tesisten çıkan atık suyun, şayet var ise atık su arıtma tesisine bağlanması için kapalı bir kanal sistemi bulunur.

ç) Duvarlar, soğutma, dondurma ve muhafaza odalarında, en az depolama yüksekliğine kadar, diğer bölümlerde ise en az 2 metre yüksekliği kadar açık renkli, düzgün, dayanıklı, geçirgen olmayan, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir bir malzeme ile kaplanır.

d) Soğuk depolar hariç duvar-zemin bağlantısının yuvarlatılmış yapıda olması gerekir.

e) Kapı ve pencere çerçeveleri dayanıklı, paslanmaz materyalden yapılır, eğer ahşap ise bütün yüzeyleri düzgün ve su geçirmez bir materyal ile kaplanır. Açılabilen dış pencerelerin tamamı sinek, haşere ve kemiricilerin içeri girmesini engelleyecek şekilde pencere teli ile kaplanır. Kapı ve pencerelerin yeterli genişlikte olması gerekir. Et ve sakatat gibi yenen maddelerin işlem gördüğü bölümlerde bulunan kapıların otomatik veya iki yönlü çalışır tipte olması sağlanır.

f) Havalandırma ve buhar tahliyesini sağlayacak uygun bir sistem bulunur. Çalışma esnasında kapı ve pencereler açılarak doğal havalandırma yapılmaz.

g) İşlemlerin rahatlıkla yapılmasına imkan veren ölçüde yeterli doğal ışık veya etin rengini değiştirmeyen yapay ışıklandırma bulunur.

ğ) Tavanın düzgün ve kolay temizlenebilir yapıda olması veya bu niteliklere sahip bir malzeme ile kaplanmış olması gerekir.

h) Çalışma yerleri ile temizlik yapılan bütün bölümlerde devamlı, içilebilir nitelikte yeterli basınçta sıcak ve soğuk su imkanı ile yeterli sayıda elle ve kolla kumanda edilmeyen tipte musluk bulunur. Buralardaki lavabolarda sıvı temizlik malzemesi, dezenfektan ve bir kez kullanıma mahsus havlu ve kapağı ayakla açılan çöp bidonu bulundurulur.

ı) İçme suyu niteliğinde olmayan suların taşındığı boruların ayrı renkte olması ve etin parçalandığı, hazırlanmış et karışımlarının yapıldığı, et ve sakatat ürünlerinin bulunduğu odalardan geçirilmemesi gerekir. Ancak zorunlu hallerde içme suyu niteliğinde olmayan su tesisatının; musluk, vana ve hortum takma yeri olmadığı durumlarda bu odalardan geçirilmesine izin verilir.

i) Kullanılan aletlerin temizlik ve dezenfeksiyonu için çalışma alanlarının uygun yerlerinde en az +82 0C sıcaklıkta su veya dezenfektan madde içeren kaplar bulundurulur.

j) Tesisin temiz ve kirli bölümleri arasında iş akışını engellemeyecek yapıda uygun bir ayırma yapılır. Ancak bu bölümler arasında geçişin zorunlu olduğu durumlarda geçiş yerlerinde uygun bir dezenfeksiyon sistemi bulundurulur.

k) Tesiste kullanılan aletler, eti işleyen otomatik ekipman, masalar, taşıma kapları, taşıyıcı bantlar ve konveyör hattının ete zararlı etki yapmayan dayanıklı, yıkanıp dezenfekte edilebilir, paslanmaz materyalden yapılmış olması gerekir. Etle temas eden veya edebilecek yüzeylerin kaynak ve birleşme yerleri dahil, düzgün yapıda olur.

l) Tesislerin et ve ürünleri ile ilgili tüm bölümlerinde termometre veya termograf bulundurulur.

m) Çöplerin, atıkların ve tüketime uygun olmayan kanatlı et ve sakatatının konulması için, su geçirmez, paslanmaz, kolay temizlenip dezenfekte edilebilir nitelikte ve özel işaretli, kilitlenebilir yapıda taşıma kapları veya araçları, eğer çöp ve atıklar her çalışma günü sonunda tesisten uzaklaştırılmıyor veya imha edilmiyor ise bunların muhafazası için kilitlenebilir bir soğuk oda bulunması gerekir.

n) Tesisin kapasitesine göre yeterli büyüklük ve sayıda soğutma, dondurma ve muhafaza odaları bulunacak ve bunlar uygun soğutma ekipmanına sahip olacaktır. Bu ekipmanların tavanda oluşabilecek yoğunlaşma suyunun atılmasını sağlayacak bir sisteme sahip olması gerekir. Kesimhaneden karkaslar en fazla +4 0C ve sakatat ise +3 0C soğutulmadan sevk edilemez.

o) Ambalajlama ve paketleme işlemlerinin yapıldığı tesislerde, gerekli materyalin hijyenik olarak depolanması için ayrı oda gerekir.

ö) Oluşan atık ve artıkların hijyenik şartlara uygun bir şekilde çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden bertaraf ve tahliyesi sağlanır.

p) Çalışan personelin sayısına bağlı olarak bu personelin kullanımına mahsus, düzgün, su geçirmez, yıkanabilir duvar ve zemine sahip yeterli büyüklükte ve sayıda oda veya odalar ile lavabo, duş ve tuvalet ve her işçi için elbiselerini koyabileceği iki bölümlü bir dolap bulunur. Musluklar elle ve kolla çalışmayan tipte olur, sıcak ve soğuk su imkanı ile lavabolarda sıvı temizlik materyali ve bir defalık kullanıma mahsus havlu ve ayakla açılabilen çöp bidonu gibi imkanlar bulundurulur. Tuvaletlerin doğrudan çalışma bölümlerine açılmaması gerekir.

r) Paketlenmiş sakatat, et, hazırlanmış et karışımı, et ve sakatat ürünü kabul ve sevk eden soğuk depolarda personelin kullanımına yönelik duş aranmaz.

s) Aletlerin temizlenip dezenfekte edilebilmesi için uygun bir yer ve yeterli imkanların sağlanması gerekir.

ş) Canlı hayvan ve et nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonu için yeterli imkanlara sahip ayrı yerler bulunması gerekir.

t) Kombina ve kesimhaneler uygun görülen ve çalışma izin belgesinde belirtilen günlük kapasitelerinin üzerinde kesim yapamazlar.

Tavuk parçalama ve paketleme ruhsatı

Çalışma izni için gerekli belgeler:

a) Dilekçe,

b) Bu Yönetmeliğin (EK-1) ine göre düzenlenmiş beyanname,

c) Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi,

ç) Şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası,

d) İmza sirküler sureti,

e) Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı veya noter onaylı nüshası,

f) Kapasite raporu,

g) Yapı Kullanma İzin Belgesi,

ğ) Tesislerde sorumlu yönetici olarak görevlendirilecek kişinin, bağlı bulunduğu meslek odasından alınmış olan çalışma izin belgesi ve sorumlu yönetici ile tesis sahibi arasında yapılmış, sorumlu yöneticinin bu Yönetmelikte belirtilen görevlerinin açıkça veya bu Yönetmeliğin ilgili maddesine atıf yapılarak belirtildiği yazılı belge;

Belediyeye ait kombina veya kesimhanelerde işçi statüsünde çalışan veteriner hekimler de dahil olmak üzere Belediye Başkanı tarafından, Et ve Balık Ürünleri Anonim Şirketine ait kombina veya kesimhanelerde ise kombina veya kesimhane müdürü tarafından imzalanmış, sorumlu yönetici olarak görevlendirilen kişinin ismi ve 27/8/2004 tarihli ve 25566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen yetki ve görevlerine ilaveten bu Yönetmelikte belirtilen yetki ve görevlerinin, bu Yönetmeliğin ilgili maddesine atıf yapılarak veya açıkça belirtildiği yazılı belge,

h) Özel kombina veya kesimhanelerde, muayene veteriner hekimi olarak görevlendirilecek veteriner hekimin, bağlı bulunduğu meslek odasından alınmış olan çalışma izin belgesi ve veteriner hekim ile tesis sahibi arasında yapılmış muayene veteriner hekiminin bu Yönetmelikte belirtilen görevlerinin açıkça veya bu Yönetmeliğin ilgili maddesine atıf yapılarak belirtildiği yazılı belge;

Belediyeye ait kombina veya kesimhanelerde işçi statüsünde olan veteriner hekimler de dahil olmak üzere Belediye Başkanı, Et ve Balık Ürünleri Anonim Şirketine ait kombina veya kesimhanelerde ise kombina veya kesimhane müdürü tarafından imzalanmış, muayene veteriner hekimi olarak görevlendirilen kişinin ismi ve bu Yönetmelikte belirtilen yetki ve görevlerinin, bu Yönetmeliğin ilgili maddesine atıf yapılarak veya açıkça belirtildiği yazılı belge,

ı) Kombina ve kesimhanelerde; şüpheli, şarta tabi ve imha edilecek et ve sakatata ilişkin yapılacak işlemler ile yan ürünlerin değerlendirilmesine dair açıklama raporu ve belgeleri,

i) Kombina ve kesimhanelerde; hayvan girişinden itibaren yapılan tüm işlemlerin yerleri ile kesim hatlarının ve soğuk depoların gösterildiği, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış 1 adet inşaat projesi. Diğer tesislerde ise tesise ait tüm bölümleri gösteren detaylı ve teknik resim kurallarına göre hazırlanmış 1 adet inşaat projesi.

j) TSE 1258 deki esaslara göre hazırlanmış 1 adet sıhhi tesisat projesi,

k) Resmi bir kurumca tesis içerisinde bulunan musluklardan usulüne uygun olarak alınmış suya ait, sonucunda içilmesi ve kullanılmasında sakınca olmadığı belirtilen ve en fazla 30 gün öncesine ait kimyasal ve bakteriyolojik analiz raporları,

l) Bakanlığımızca çalışma izni verilirken istenilen bilgi ve belgeler haricinde, var ise diğer Bakanlıkların ilgili mevzuatları gereği ilave bilgi ve belgelerin istenilmesi durumunda tesis sahip veya sahiplerince ilgili bakanlıklardan alınan söz konusu bilgi ve belgeler.

Genel Müdürlüğün çalışma izni verme yetkisinde olduğu tesislerin sahipleri, istenen gerekli bilgi ve belgelerle valiliğe müracaat ederler. Bilgi ve belgeler il müdürlüğünce incelendikten sonra uygun görülenler 15 gün içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe bu bilgi ve belgeler ile Genel Müdürlük kontrolör veya kontrolörleri ile il müdürlüğünde görevli bir kontrolör tarafından tesiste yapılan incelemelerin neticesinde uygun bulunanlara verilen çalışma izin belgesi tesise yazı ile gönderilir.

İl müdürlüğünün çalışma izni verme yetkisinde olduğu tesislerin sahipleri istenen bilgi ve belgelerle valiliğe müracaat ederler. İl müdürlüğünün bu bilgi ve belgelerin ve görevlendireceği kontrolörlerce yapılan incelemelerin neticesinde tesisin uygun bulunması durumunda valilik onayı alınarak il müdürlüğünce çalışma izni verilir.