VATANDAŞLIK BAŞVURU FORMU

VATANDAŞLIK BAŞVURU FORMU

ÇOKLU VATANDAŞLIK AÇIKLAMASININ İPTALİ BAŞVURU FORMU
Sahip olduğum ……. Vatandaşlığını kayıp ettim. Nüfus kayıtlarımdaki çoklu vatandaşlık açıklamasının iptalini istiyorum……………………

ifadesi ile başlayan dilekçe ifadeli forumda Çoklu vatandaşlık iptalini isteyen kişinin aşağıdaki dolduracağı dilekçe ve diğer devlet vatandaşlığını hangi tarihte kaybettiğini gösterir kimlik bilgilerini içeren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.

KAYNAK VE TETAY BİLGİ :
https://isay2.icisleri.gov.tr/kurumlar/istanbulnvi.gov.tr/Pdf_dosyalar/FormCokVatandaslikIptali%20vat-13.pdf

YABANCILAR İÇİN İKAMET İZNİ BAŞVURU FORMU

YABANCILAR İÇİN İKAMET İZNİ BAŞVURU FORMU

İKAMET İZİN BELGESİ resmi yayın bilgileri www.goc.gov.tr adresinden edinilebilir. Ayrıca ikamet izin belgesi başvuru işlemlerinde hiç bir şekilde aracı kişilere gerek yoktur;
YABANCILAR İÇİN İKAMET İZNİ BAŞVURU FORMU YABANCILAR İÇİN İKAMET İZNİ BAŞVURU FORMU

YABANCILAR İÇİN İKAMET İZNİ BAŞVURU FORMU
TURGAY TURAN KURUMSAL DANIŞMANLIK
BİLGİLENDİRME

Yabancı uyruklu kişiler siz bizzat kendisi kendi adresine en yakın GÖÇ İDARESİ Şubesine başvuru yaparak işlemlerini başlatabilirsiniz. İkamet izin belgesi almak için sizinle ilgisi olmayan adresleri göstermek yanlış ve yalan beyan ve bilgi vermek kanunen suçtur Menfaat amaçlı aracı kişilerin yönlendirmesi ile bu süreçte yanlış, usulsüz, yalan asılsız bilgi ile ilgili kurumları yanıltmak kanunen suçtur.

KAYNAK: http://www.goc.gov.tr/icerik3/ikamet-izni-cesitleri_409_414_4664

İKAMET İZNİ BAŞVURU FORMU

İKAMET İZNİ BAŞVURU FORMU
GÖÇ İDARESİ YABANCILARIN İKAMET İZNİ

İKAMET İZNİ BAŞVURU FORMU
TURGAY TURAN KURUMSAL DANIŞMANLIK YABANCILAR İÇİN BİLGİ DANIŞMA

İKAMET İZNİ BAŞVURU FORMU

İKAMET İZİN BELGESİ resmi yayın bilgileri www.goc.gov.tr adresinden edinilebilir. Ayrıca ikamet izin belgesi başvuru işlemlerinde hiç bir şekilde aracı kişilere gerek yoktur yabancı uyruklu kişi bizzat kendisi kendi adresine en yakın GÖÇ İDARESİ Şubesine başvuru yaparak işlemlerini başlatabilir. Menfaat amaçlı aracı kişilerin yönlendirmesi ile bu süreçte yanlış, usulsüz, yalan asılsız bilgi ile ilgili kurumları yanıltmak kanunen suçtur.

KAYNAK: http://www.goc.gov.tr/icerik3/ikamet-izni-cesitleri_409_414_4664
ÖNEMLİ NOT: Turistik amaçlı ikamet izni alarak : Yabancıyı çalıştırmak bu amaç ile evde misafir etmek, ev ve bakım hizmetleri yaptırmak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuru yapmadan çalışma izni almadan, izinsiz çalıştırmak kanunen suçtur. Bu durumlarda ilgili kamu kurumlarınca yabancıya ve işverene idari para cezası uygulanmakta olup seyahat ile diğer masrafları işverene ait olmak üzere resmi kurumlarca yabancı hakkında sınır dışı etme işlemleri yürütülmektedir.
YABANCILAR İÇİN İKAMET İZNİ BAŞVURU FORMU
1 YILLIK TURİSTİK AMAÇLI İKAMET İZİN BELGESİ

1) İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
2) Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı, özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir)
3) Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
4) Özel Sağlık Sigortası
5) Türkiye’de ikamet edeceği adres kiralık ise Noter oyalı Kira Kontratosu, Türk vatandaşı yanında kalacak ise Türk Vatandaşının ve Eşinin Noterden Onaylı taahhütnamesi

Türk vatandaşlığına başvuru

Türkiye de yaşamak ve burada Türk vatandaşı olmak isteyen yabancıların vatandaşlık başvurusu sürecinde hazırlaması gereken evraklar ve Vatandaşlık başvurusunu nereye yapacakları ve bu süreçle ilgili işlemleri izah eden yazımız.

Türk vatandaşlığına başvuru

Türkiye de gayri menkul alarak, yatırım yaparak veya Türkiye de kesintisiz 5 yıl ikamet izin belgesi ile Türk vatandaşlığına başvuru yapabilirsiniz.  Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünün web sitesini ziyaret ederek Türk vatandaşlığına başvuru nasıl yapılır sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURU
TURGAY TURAN KURUMSAL DANIŞMANLIK TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURU

AYRICA NÜFUS VE VATANDAŞLIK KURUMUNA İSTİSNAİ TÜRK VATANDAŞLIĞINA BAŞVURU ŞEKLİ İSE
Göç İdaresi Müdürlüğünden en az 6 aylık Turistik amaçlı ikamet izni belgesi alınması şarttır.
Türk vatandaşlığına başvuru şartları
– En az 2.000.000 Amerikan doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tesbit edilen, (Şirket Kurup Yapılacak üretim veya döviz kazandırıcı setörel yatırımlar)
– En az 1.000.000 Amerikan doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,
– En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen,
– En az 3.000.000 Amerikan doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,
– En az 3.000.000 Amerikan doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen.
-En az 1.500.000 Amerikan Doları tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı alma ve üç yıl süre ile elinde tutma
Belirtilen parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kur değerleri baz alınır.
TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURU
TÜRK VATANDAŞLIĞINA ÖN BAŞVURULARDA GEREKLİ BELGELER
-Pasaport Örneği
-İkamet izninin noter tasdikli örneği
-Taşınmazın onaylı tapu kayıt örneği
-Menkul kıymet satın alındığını gösteren banka veya aracı kurumdan alınacak belge ile söz konusu menkul kıymetin ilgili idare adına açılacak hesaplarda rehin-teminat ilişkisinin kurulduğunu gösteren banka veya aracı kurumdan alınacak belge
-Noter muvakafatnamesi (Müracaata esas olan bankalardaki mevduat ve/veya katılım fonu ve menkul kıymet kayıtları ile tapu ve ticaret sicil kayıtlarına ilgili kurumlarca erişilmesine veya kayıtlardan örnek alınmasına kurumlar arasında bilgi paylaşılmasına açık rızayı belirtir)
-Şirket bilgilerini içeren belgeler

Oturma İzni Uzatmak İçin Gerekli Belgeler

YABANCILAR İKAMET İZNİ ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

YABANCILAR İKAMET İZİN BELGESİ hakkındaki resmi ve daha detaylı yayın bilgilerini www.goc.gov.tr adresinden edinebilirsiniz.

Ayrıca yabancıların ikamet izin belgesi başvuru işlemlerinde hiç bir şekilde aracı kişilere gerek yoktur; Yabancı uyruklu kişi bizzat kendisi kendi adresine en yakın GÖÇ İDARESİ Şubesine başvuru yaparak işlemlerini başlatabilir. Menfaat amaçlı aracı kişilerin yönlendirmesi ile bu süreçte yanlış, usulsüz, yalan asılsız bilgi ile ikamet izni almak ve ilgili kurumları yanıltmak kanunen suçtur. Lütfen ikamet izin belgesi işlemleri için Bizzat kendiniz GÖÇ İDARESİ ne gidip başvuru yapınız; Keza sizin için en sağlıklı ve doğru seçenek budur.

KAYNAK: http://www.goc.gov.tr/icerik3/ikamet-izni-cesitleri_409_414_4664
YABANCI BAKICI VEYA HİZMETÇİ ÇALIŞTIRAN AİLELER İÇİN ÖNEMLİ NOT: Evde veya iş yerinizde kaçak yabancı uyruklu çalıştırmak kanunen suçtur ve cezai yaptırımları vardır, veya GÖÇ idaresinden Turistik amaçlı ikamet izni alarak Evde yabancı bakıcı, hizmetçi çalıştırmak, bu amaç ile evde misafir gibi göstermek, kanunen suçtur; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından durumunuza uygun çalışma izni almadan, izinsiz çalıştırmak kanunen suçtur. Bu durumlarda ilgili kamu kurumlarınca yabancıya ve işverene idari para cezası uygulanmakta olup; yabancıyı sınır dışı etmek için seyahat giderleri ile diğer masrafları işverene ait olmak üzere resmi kurumlarca işlem yapılmaktadır.

ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK olarak 1987 den bu güne değişen özel sektör gündemlerine ve çağın rekabet koşulları ile ilgili özel teşebbüsün Resmi Kurumların Mevzuatları ve Yönetmelikleri ile belirlenmiş işlemlerine ilgili özel teşebbüs firmaları veya şahısların bizlere vermiş oldukları vekaletname ile işlemleri için Fizibilite, Rapor ve dosya hazırlama ve işlemlerin takibi gibi konu başlıklarımızla Yatırım teşvik belgesi, Turizm işletme belgesi, İmalat Sanayi Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi işlemleri, Yabancı şirket veya ortaklık işlemleri, Yabancıların mevzuatlar çerçevesinde çalışma izni işlemleri, Yabancıların Vatandaşlık işlemleri gibi bir çok konuda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

AHLAKİ VE VİCDANİ ÇERÇEVEDE PRENSİP SAHİBİ OLMAK

Ülkemizde bulunan yabancıların oturum ikamet izni ve çalışma izni sürecinde aracı danışmanlık hizmeti veren kişilerden duyulan rahatsızlığın nedeni?
Günümüzde ahlaki ve vicdani değerlerini ayaklar altına alan kişilerin, cahilce ve fütursuzca para hırsı ile Yabancı uyruklu insanları yanlış yönlendirmesi, suistimal etmesi, yalan ve asılsız bilgiler ile menfaat etme amaçlı yanlış ve kanunen suç olan işler yapması, Maalesef Danışmanlık hizmet sektöründe mesleki hoşnutsuzluklar doğurmaktadır ve bu kötü örnekler ayıklanmadığı için toplumda ve resmi kurumlarda danışmanlık firmalarına güven sorgulamasını getirmektedir; Son yıllarda bu kötü örnekler gittikçe çoğalmakta olduğu için bu gidişattan çok rahatsızım ve huzursuzum.
30 yıldır insan güvenini kazanmak, müşteri memnuniyetini kazanmak ve başka insanlara önerilmek amaçlı vermiş olduğum bu kadar özveriden sonra. Piyasadaki bu yozlaşmadan, ahlaksızlıktan ve bu kötü örnek kişilerin tespit edilip gerekli cezaları almamasından çok ciddi rahatsızlık duymaktayım.

AYRICA
Ülkemizde bulunan kaçak yabancılardan dolaylı olarak Ülke ekonomimiz çok zarar görmektedir 5 milyon nüfusu olan Türkmenistan Ülkesinin üçte birine yakını ülkemizdedir ve Özbekistan aynı, Afrika ülkelerinden gelenler aynı, Afganistandan gelenler aynı yani ülkemizde olan yabancıların yarısından çoğu kaçak ve bu kişiler her ay ortalama ülkelerine düzenli olarak kişi başı en az 400$ döviz göndermektedirler. Ülkemiz döviz girdisine bu kadar önem verirken, Dış ticaret açığımızı kapatmak için dövize bu kadar ihtiyaç duyulduğu süreçte, kontrolsüz döviz çıkışının mutlaka önüne geçilmelidir.

TOPLUMDA KÖTÜ ÖRNEKLERE GÖNÜLDEN TAVSİYEM
Hoş görü, Öz veri, güven kazanmak ve itibar edilen kişi olmak, toplumdaki saygınlığımızı artırır,
Buda Evimizde, Çevremizde, işimizde mutlu ve huzurlu olmanızı sağlar, geleceğe daha güvenle bakmanızı sağlar,
Tüm bu prensipler işimizin daha ve dahada gelişmesini sağlar,

KOMUOYUNA ÖNEMLE DUYURULUR

Saygılarımızla
TURGAY TURAN

Yabancı uyruklu kişinin şirket ortaklığı

Türkiye’de ayrım gözetmeme ve eşit muamele ilkeleri geçerlidir. Yabancı yatırımcılar yerli bir şirketle aynı konuma sahiptirler. Yabancı sermayeli bir şirketin sermaye veya yönetim yapısı içinde Türk katılımcı olmasını gerektirecek herhangi bir hüküm bulunmamaktadır, bir şirket %100 yabancı sermaye ile kurulabilir. Hemen hemen bütün sektörler yabancı yatırıma açıktır.

Yabancı uyruklu kişinin şirket ortaklığı

Yabancı yatırımlar için izin verilmesi sisteminden izleme sistemine geçilmesi ve hem yerli hem de yabancı yatırımcıların iş kurulumu önündeki gereksiz muamelelerin ortadan kaldırılması suretiyle şirket kurulumu prosedürleri büyük ölçüde basitleştirilmiştir.

Yabancı sermayeli şirket kurmak

Türkiye de yabancı sermayeli şirket kurmak ile yerli sermayeli şirket kurmak arasında çokta fazla farklılıklar yoktur. Yabancı sermayeli şirket ülkemizde yatırım yapmak ve istihdama katkı sunmak amaçlı kurulduğunda bir çok teşvik desteklerinden Türk kurucular ile aynı oranda yararlanırlar. Yabacı şirket kuruluşu Türk Ticaret kanunları çerçevesinde ve Ticaret Odalarının Ticaret sicil memurluklarına kayıt yaptırmak gerekli ana sözleşmeleri noterden onaylattırıp Ticaret sicil memurluğunda tescil işlemlerinden sora Ticaret sicil gazetesinde yayınlandığında ve vergi dairesine kayıt işlemleri tamamlandığında yabancı sermayeli şirket fiilen kurulmuş olur.

Yabancı sermeyeli şirket nasıl kurulur

Bir anonim şirket, en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortak olarak katılımıyla kurulur. Bir anonim şirketin kuruluşu için gerekli asgari sermaye tutarı 50,000 TL.
Anonim şirket; kendine has bir ünvan ve sermayesi önceden belirlenip hisselere ayrılmış bir şirket türü olarak tanımlanabilir. Anonim şirketlerin yapısı ve organizasyonu Türk Ticaret Kanunu’nda belirlenmiş hükümlere tabidir. 250’den fazla hissedara sahip olan veya borsada kote edilmiş hisse veya tahvil çıkarmış anonim şirketler, Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine tabidirler.

Anonim şirketlerin sermayesi, her biri eşit değerdeki hisselere bölünmüştür. Anonim şirketin sermayesini temsil etmek üzere, ciro edilebilir mahiyette hisse senetleri çıkartılabilir. Bu hisse senetleri hamiline veya nama yazılı olabilirler. Şirket kuruluş sözleşmesinde, nama yazılı hisselerin el değiştirmesini kısıtlayıcı özel bir hüküm olmadığı sürece, bu tip hisseler yönetim kurulunun onayıyla başkasına devredilebilir. Bununla birlikte, hamiline yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu’ndaki hükümlere bağlı olarak, başkaca herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın başkasına devredilebilir.

Anonim şirketlerde kararlar çoğunluk oyuyla alınır. Ancak Türk Ticaret Kanunu’nda küçük hisse sahiplerinin haklarını koruyan bazı özel hükümler de bulunmaktadır.

Anonim şirketlerde Yönetim Kurulu, şirketi temsil ve ilzam yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu asgari üç üyeden oluşur. Ancak temettü dağıtımı, yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin atanması, sermaye artırımları ve esas sözleşmede belirlenmiş bulunan diğer önemli hususlar, Genel Kurul kararını gerektirir.

Anonim şirketlerin daimi bir denetçisi olması gerekir ancak denetçinin yıllık genel kurul toplantılarında şirket hissedarlarına bazı raporlar sunmaktan başka özel bir görevi yoktur.

İki tür kanuni yedek akçe bulunmaktadır. Birinci yedek akçe, vergi sonrası karın yüzde beş’i kadar ayrılır. Toplam birinci yedek akçe, ödenmiş sermayenin % 20’sine ulaşıncaya kadar ayrılabilir. İkinci yedek akçe, sadece temettü dağıtımı yapıldığında ayrılır. Ortaklara dağıtılan temettünün % 10’u tutarında ikinci yedek akçe ayrılır. Bu ihtiyat akçesinin ayrılmasında bir tavan bulunmamaktadır.

Yabancı ortaklı şirket nasıl kurulur

– Limited Şirketler

Limited şirketler en az iki en çok 50 ortaklı olmak üzere gerçek veya tüzel kişilerce kurulurlar. Asgari sermaye tutarı 5,000 YTL (3,704 ABD Doları) dir.

Limited şirketler bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteremezler.
Limited şirketlerin yönetim ve temsili için, Ortaklar Kurulu ve Müdürler Kurulu olmak üzere iki organları bulunur. Şirketin yönetim ve temsil yetkilerinin müdürlere devredilmesi mümkündür.

Atanmış müdür şirketi yönetmeye yetkili olur. Müdürler, bir anonim şirketteki yönetim kurulu üyelerine benzer bir pozisyona sahiptir.

Kuruluş sözleşmesinin değiştirilmesi, müdür ve denetçilerin (sadece 20’den fazla ortak olması durumunda denetçi gereklidir) ve kar dağıtımı, ortaklar kurulu kararını gerektirir.

Limited şirketteki hisseler ciro edilemez ve hisselerin el değiştirmesi limited şirketin öteki ortaklarının onayını gerektirir. Hisse devirlerinin, sermayenin en az %75’ini temsil edecek şekilde hissedarların en az %75’i tarafından onaylanması gerekir.

– Şube

Yabancı bir şirketin şubesi ayrı bir tüzel kişilik olmayıp bağlı olduğu şirketin bir kuruluşudur. Resmi işyeri ünvanı, bu kuruluşun bir şube olduğunu belirtmelidir. Yabancı banka ve sigorta şirketlerinin şubeleri özel kurallara tabidir.

Bir şubenin yükümlülükleri şube sermayesiyle sınırlı olmayıp esas şirketin varlıklarıyla sınırlıdır.

Şubeler, Türkiye’de ikamet eden tam yetkili ticari temsilciler tarafından yönetilir.

Şubeler, kanuni yedek akçe ayırma şartlarına tabi değildir. Asgari sermaye şartı da bulunmamaktadır.

– İrtibat Büroları

İrtibat bürolarının Türkiye’de özel bir statüsü vardır. Herhangi bir ticari faaliyette bulunmalarına izin verilmemektedir. Türkiye’deki faaliyetleri; Türkiye’deki yatırım imkanları hakkında bilgi toplamak ile pazar araştırması ve fizibilite çalışmalarıyla sınırlandırılmıştır.

– Sınırsız Sorumlu Şirketler (Ortaklıklar)

Adi ortaklıklar (iş ortaklıkları) ve ticari ortaklıklar (Komandit Şirket ve Kollektif Şirket) vardır.

Adi ortaklık, tüzel bir kişilik olmayıp sadece iş ortaklığı şeklinde bir grup girişimcinin biraraya gelmesi ile oluşur. İki veya daha fazla kişi bir anlaşma çerçevesinde adi ortaklık kurabilirler. Adi ortaklıkların kendilerine ait ticari ünvanları olmayacağı gibi, ticaret veya tapu siciline de kayıt olamazlar. Bütün ortaklar eşit haklara sahiptirler ve borç ve yükümlülükler bakımından birlikte ve müteselsil olarak sorumludurlar. Adi ortaklıkların yönetim ve işleyişini ayrıntılı şekilde tarif eden yasal bir çerçeve bulunmamaktadır.

Ticari bir ortaklık, ortaklarından bağımsız tüzel kişiliğe sahip yasal bir varlıktır; sınırlı veya genel bir ortaklık komandite olabilir. Sınırlı bir ortaklıkta (Komandit Şirket), genel ortaklar, ortaklığın borçlarına karşı tamamen yükümlü olmakla birlikte, borçlardan sadece ortaklıka koymuş oldukları sermaye miktarına kadar yükümlü olan bir veya daha çok ortak olabilir. Bu tarz bir iş ortaklığı nadiren kurulmaktadır.

Tescil İşlemleri

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve Ticaret Kanunu ile diğer bazı kanunlarda yapılan değişikliklerden sonra tescil ve kuruluş işlemleri çok büyük ölçüde basitleştirilmiştir. Hem yerli hem yabancı yatırımcılar için karmaşık ve zaman alıcı prosedürler kaldırılmış ve yapılacak işlem sayısı azaltılarak aşağıdaki adımlara indirgenmiştir.

Şirketin Tescili
Ticaret Siciline Kayıt

Aşağıdaki belgelerin Ticaret Sicil Memurluğu’na teslim edilmesi gerekmektedir. (Ortakların gerçek veya tüzel kişi olmalarına bağlı olarak talep edilen evraklar değişebilmektedir).

• Noterden tasdikli şirket ana sözleşmesi

• Sermaye, ortaklar tarafından kuruluş anında yatırılıyorsa, bankadan alınmış ödeme makbuzu

• Taahhüt edilen sermayenin on binde dördü tutarında Rekabetin Korunması Fonuna yapılan ödemeyi gösterir banka makbuzu

• Şirketi temsil ve ilzam yetkisine sahip kişilerin imza sirküleri ve pasaport fotokopileri (Türk vatandaşları için nüfus sureti ve ikametgah senedi)

• Gerçek kişi olan hissedarların fotoğraf ve pasaport fotokopileri

Vergi Dairesine Kayıt

Kayıt olunacak gün veya kayıt tarihinden bir gün önce, şirketin merkezinin yerleşik bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvuru yapmak gerekmektedir. Vergi kayıt numarası alınır ve şirketin yasal defterleri noter tarafından onaylanır.

Noterden tasdikli kira kontratıyla birlikte imza sirküleri ilgili vergi dairesine teslim edilmelidir.

Bu kayıt işlemlerini müteakip kuruluş prosedürleri tamamlanır ve şirket faaliyetlerine başlayabilir. Yukarıdaki kayıt işlemleri tahminen 2-3 işgünü içinde tamamlanmaktadır.

Şube Kaydı

Sanayii ve Ticaret Bakanlığına Başvuru

Şubenin bağlı olduğu ana şirketin yönetim kurulu veya yetkili organlarının şube açılmasına ilişkin kararının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na teslim edilmesi gerekir.

Ticaret Sicili’nde Tescil ve İlanı

Ticaret Sicil Memurluğuna aşağıdaki belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir (ana şirketin yapısı ve yerleşik bulunduğu ülkeye göre, talep edilen belgeler farklılıklar gösterebilmektedir).

• Yönetim kurulu veya yetkili organın Türkiye’de bir şube açılmasına dair kararı
• Şubeyi temsil ve ilzam yetkisine sahip kişinin imza örneği ve pasaport fotokopisi (Türk vatandaşları için nüfus sureti ve ikametgah senedi)
• İmza sirküleri yerine geçen, Türkiye’deki yetkili temsilciye verilmiş vekaletname.
• Ana şirketin bağlı bulunduğu ticaret odasından belge

Vergi Dairesine Kayıt
Şube için kayıt prosedürü şirketlerle aynıdır.

İrtibat Bürosu Kayıt İşlemleri
İrtibat bürosunun kayıt prosedürü kısaca şöyledir:

• Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne müracaat
• Vergi dairesine müracaat

Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden izin alınmasından sonraki bir ay içinde vergi dairesine başvuruda bulunulmalıdır. İrtibat bürosunun kendisi vergiye tabi olmayıp çalışanlar da gelir vergisinden muaftır ancak gerçek kişilere yapılan kiralama ödemelerinden doğan vergi yükümlülükleri ve maaş ödemelerinde yapılacak damga vergileri için vergi dairesi kaydı gerekmektedir.

Yabancı ortaklı şirket kurmak için gerekli evraklar

Mevcut Bir Şirketin Devir Alınması

Yabancı ortaklı şirket kurmak
Önceden bir izin veya onaya ihtiyaç duyulmaksızın, yabancı bir yatırımcı, halihazırda mevcut bir şirketin hisselerini tamamen veya kısmen satın alabilir. Mevcut bir firmanın yabancı bir yatırımcı tarafından devir alınmasına ilişkin özel bir düzenleme veya bir kısıtlama yoktur.
Yabancılar, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında serbestçe hisse senedi de alabilirler.

Anonim bir şirketin hisselerinin satın alınmasında geçerli genel şartlar şöyledir:

• Hisse senetlerinin basılı olduğu durumda, hisse senedi kupürlerinin satıcı tarafından alıcıya ciro edilmesi ve teslim edilmesi
• Hisse senetlerinin basılı olmadığı durumda, yazılı hisse devir sözleşmesi yapılması
• Hisselerin kaydına dair Yönetim Kurulu kararının ortaklar pay defterine kayıt edilmesi
• Hisselerin yeni sahibinin adına ortaklar pay defterine kayıt edilmesi
• Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirimi

Bir sınırlı sorumlu firmanın limited şirketin hisselerini satın alınmasında geçerli genel şartlar şöyledir:
• Alıcı ve satıcı arasında yazılı ve noterden tasdikli sözleşme yapılması
• Hisse devrinin, şirketin tüzel kişiliğine yazılı olarak bildirilmesi
• Sermayenin en az %75’ini temsil edecek şekilde hissedarların en az %75’inin onayı
• Hisse devrinin Ticaret sicilinde tescil ve ilanı
• Ortaklar pay defterine kayıt edilmesi
• Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirimi

Aankara Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir Yabancı sermayeli şirket kuruluş işlemleri yabancı personel izin belgesi işlemleri Yabancı yatırımcıların yatırım teşvik belgesi işlemleri dosya proje hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri vermektedir

Saygılarımızla

ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK

Turgay Turan

Yabancı ortaklı şirket kurmak Yabancı şirkete ortak olmak Yabancı sermayeli şirketin Türkiyede şube açması Yabancı ortaklı şirket kuruluş işlemleri yabancı sermaye şirket kuruluş,

Türk Vatandaşı Olma Şartları

Yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşı olabilmeleri için gerekli şartlar, ilgili resmi kurumlar ve başvuru sürecinin nasıl işlediği gerekli evrakların neler olduğu sorularınıza bu yazımızda cevap bulabilirsiniz veya bize sorularınızı yazıp cevap alabilirsiniz.

Türk Vatandaşı Olma Şartları

TÜRK VATANDAŞI OLMAK İÇİN BAŞVURUDAN SONRA DEĞERLENDİRMEYE ALMA VE SÜREÇTE ASGARİ ŞARTLAR VE GEÇİŞ SÜRECİ İŞLEMLERİ
Türk Vatandaşı olmak için ne gerekir ve gerekli evraklar koşullar nelerdir

Göç İdaresi Müdürlüğünden en az 6 aylık Turistik amaçlı ikamet izni belgesi alınması şarttır.
TÜRK VATANDAŞI OLMA BAŞVURU ŞARTLARI
– En az 2.000.000 Amerikan doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tesbit edilen, (Şirket Kurup Yapılacak üretim veya döviz kazandırıcı setörel yatırımlar)
– En az 1.000.000 Amerikan doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,
– En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen,
– En az 3.000.000 Amerikan doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,
– En az 3.000.000 Amerikan doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen.
-En az 1.500.000 Amerikan Doları tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı alma ve üç yıl süre ile elinde tutma
Belirtilen parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kur değerleri baz alınır.

Türk vatandaşlığına geçiş süreci, neler lazım olduğu ve gerekli belgeler ile ilgili bilgi edinmek için bize yazınız aşağıda sorularınıza en kısa zamanda blog soru cevap şeklinde verilecektir.

Türk vatandaşlığına başvuru için gerekli evraklar

Türk vatandaşlığına geçmek için nasıl başvuru yapılır ve gerekli evraklar nelerdir Hangi Kurumlara başvuru yapılır Başvurularda hangi süreçler izlenmektedir ve yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için asgari şartlar nelerdir. 

Türk vatandaşlığına başvuru için gerekli evraklar

Türk vatandaşlığı başvurusu işlemlerinde özellikle Mülkiyete dayalı veya sermaye yatırımı yapabilecek olan yabancılar için özel mevzuatlar ile istenilen evraklar aşağıda sıralanmıştır.

Türk vatandaşlığına başvuru  

TÜRK VATANDAŞLIĞINA ÖN BAŞVURULARDA GEREKLİ BELGELER
-Pasaport Örneği
-İkamet izninin noter tasdikli örneği
-Taşınmazın onaylı tapu kayıt örneği
-Menkul kıymet satın alındığını gösteren banka veya aracı kurumdan alınacak belge ile söz konusu menkul kıymetin ilgili idare adına açılacak hesaplarda rehin-teminat ilişkisinin kurulduğunu gösteren banka veya aracı kurumdan alınacak belge
-Noter muvakafatnamesi (Müracaata esas olan bankalardaki mevduat ve/veya katılım fonu ve menkul kıymet kayıtları ile tapu ve ticaret sicil kayıtlarına ilgili kurumlarca erişilmesine veya kayıtlardan örnek alınmasına kurumlar arasında bilgi paylaşılmasına açık rızayı belirtir)
-Şirket bilgilerini içeren belgeler.

Türk vatandaşlığına başvuru şekilleri ile ilgili her türlü sorunuzu bize yazınız en kısa kazanda sorularınıza cevap bulacaksınız.

Saygılarımızla
KURUMSAL DANIŞMANLIK
www.kurumsaldanismanlik.org
Turgay Turan

Türk vatandaşlığına başvuru için gerekli belgeler

Türk vatandaşlığına başvuru yapmak için hangi kurumlar yetkilidir. Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne vatandaşlık için başvuru nasıl yapılır? ve bu süreçte ne tür belge hazırlamanız gerektiği bilgileri.

Türk vatandaşlığına başvuru için gerekli belgeler

Mülkiyete dayalı Türk vatandaşı olma yolu yani 1.000.000 ABD doları değerinde taşınmaz gayri menkul daire konut veya bina alarak Türk vatandaşlığına başvuru seçeneği,

Türk vatandaşı ile evlilik şeklinde 3 yıl süreli ikamet izinli olarak vatandaşlığa başvuru şekli,

Türkiye de kesintisiz 5 yıl ikamet izni alarak ve bu süreçte toplamda yurt dışında 182 günden fazla kalmamak şekli ile Türk vatandaşlığına genel olrak başvuru şekli,

Türk vatandaşlığına başvuru işlemleri

TÜRK VATANDAŞLIĞINA ÖN BAŞVURULARDA GEREKLİ BELGELER
-Pasaport Örneği
-İkamet izninin noter tasdikli örneği
-Taşınmazın onaylı tapu kayıt örneği
-Menkul kıymet satın alındığını gösteren banka veya aracı kurumdan alınacak belge ile söz konusu menkul kıymetin ilgili idare adına açılacak hesaplarda rehin-teminat ilişkisinin kurulduğunu gösteren banka veya aracı kurumdan alınacak belge
-Noter muvakafatnamesi (Müracaata esas olan bankalardaki mevduat ve/veya katılım fonu ve menkul kıymet kayıtları ile tapu ve ticaret sicil kayıtlarına ilgili kurumlarca erişilmesine veya kayıtlardan örnek alınmasına kurumlar arasında bilgi paylaşılmasına açık rızayı belirtir)
-Şirket bilgilerini içeren belgeler

Saygılarımızla
KURUMSAL DANIŞMANLIK
www.kurumsaldanismanlik.org
Turgay Turan

Turizm Ruhsatı nereden alınır

Turizm Ruhsatı olarak halk arasında nitelendirilen belgenin gerçek ismi Turizm işletme belgesi veya Turizm yatırım belgesidir. Yatırım yapmak amaçlı olan planlamalarda Turizm sektörü ile ilgili projenin Turizm işletmeleri tesisleri yönetmeliklerine göre yapılacak olan tesis konaklama olarak hangi sınıfta ve kapasitede değerlendirilecek ise ona göre belgelendirilir.

Turizm Ruhsatı nereden alınır

Turizm Ruhsatı nereden alınır
Turizm Ruhsatı nereden alınır

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne işletmede olan tesisi için Turizm işletme belgesi alımı müracaatı olarak başvuru yapılır.

Yapılması planlanan konaklama tesisi için ise Turizm yatırım belgesi düzenlenmesi için dosya ve belgeler hazırlanarak başvuru yapılır.

Turizm ruhsatı için gerekli şartlar

Turistik tesisler Turizm ruhsatı olarak başvurularında kendilerine düzenlenen turizm işletme belgesinin alımında aranan şartlar aşağıda sıralanmıştır. Turizm Belgesi için gerekli şartlar tesisin niteliğine göre belirlenir.
1 sınıf lokantalar için restorant turizm belgesi başvurusu yapıldığında tesisin 1 sınıf lokanta olarak Belediye işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının mutlaka mevcut olması gerekir. Ayrıca Bakanlıkça yerinde yapılan ekspertiz incelemede imarlı olarak kapalı alan servis yapılacak olan salon m2, mutfakta olması gereken standartlar ve tesisteki diğer üniteler yerinde incelenir ve  Turizm tesisleri işletmeleri yönetmeliklerindeki asgari şartlar aranır.