Yatırım Teşvik Belgesi nedir

Yatırım Teşvik Belgesi nedir Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir? YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir. Kimler Yatırım Teşvik Belgesi alabilir ? o Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, […]

KIRSAL KALKINMA KURUMU ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM BAŞVURUSU

KIRSAL KALKINMA KURUMU ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM BAŞVURUSU A-BAŞVURU FORMU VE EKLERİ Collapse BAŞVURU FORMU BAŞVURU FORMU Başvuru Formu Doldurma Kılavuzu Collapse BAŞVURU FORMU EKLERİ BAŞVURU FORMU EKLERİ Collapse A1-TAAHHÜTNAMELER A1-TAAHHÜTNAMELER 101-2 Taahhütnameler Collapse A2-RESMİ BELGE FORMATLARI A2-RESMİ BELGE FORMATLARI Banka Hesap Bilgileri Tanımlama Formu Kredi Niyet Mektubu Collapse A-3 HARCAMA TABLOLARI A-3 HARCAMA […]

KIRSAL KALKINMA KURUMU SÜT BESİCİLİĞİ BAŞVURUSU

KIRSAL KALKINMA KURUMU SÜT BESİCİLİĞİ BAŞVURUSU A-BAŞVURU FORMU VE EKLERİ Collapse BAŞVURU FORMU BAŞVURU FORMU Başvuru Formu Doldurma Kılavuzu Collapse BAŞVURU FORMU EKLERİ BAŞVURU FORMU EKLERİ Collapse A1-TAAHHÜTNAMELER A1-TAAHHÜTNAMELER 101-1 Taahhütnameler Collapse A2-RESMİ BELGE FORMATLARI A2-RESMİ BELGE FORMATLARI Banka Hesap Bilgileri Tanımlama Formu Kredi Niyet Mektubu Collapse A-3 HARCAMA TABLOLARI A-3 HARCAMA TABLOLARI A3.1 Yapım […]

KURUMSAL DANIŞMANLIK FAALİYET KONUSU

KURUMSAL DANIŞMANLIK FAALİYET KONU BAŞLIKLARIMIZ Yatırım teşvik belgesi işlemleri İhracatı teşvik müracaat işlemleri Turizm yatırım belgesi işlemleri Turizm işletme belgesi işlemleri Serbest Bölge izni işlemleri HES- Doğalgaz – Güneş – Geri dönüşüm ve Rüzgar Enerjisi Lisan işlemleri Yabancı şirket kuruluş – çalışma ve oturum izni işlemleri Banka Kambiyo Faktoring ve Döviz Bürosu kuruluş işlemleri 1987 […]

Yabancılar Özel Sağlık sigortası yönetmeliği

Yabancılar Özel Sağlık sigortası genelgesi yönetmeliği 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince “kısa dönem ikamet izni” başvurularında yaptırılması gereken özel sağlık sigortası sözleşmelerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 1- Poliçelerde  “İşbu poliçe 6/6/2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ifadesine yer verilmesi […]

Çalışma izninin ikamet izni sayılması

Çalışma izninin ikamet izni sayılması MADDE 27 – (1) Geçerli çalışma izni ile 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine istinaden verilen Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi, ikamet izni sayılır. Çalışma izni ya da Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi verilen yabancılardan, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre […]

Yabancıyı Sınır dışı etmek üzere idari gözetim ve süresi

Yabancıyı Sınır dışı etmek üzere idari gözetim ve süresi MADDE 57 – (1) 54 üncü madde kapsamındaki yabancılar, kolluk tarafından yakalanmaları hâlinde, haklarında karar verilmek üzere derhâl valiliğe bildirilir. Bu kişilerden, sınır dışı etme kararı alınması gerektiği değerlendirilenler hakkında, sınır dışı etme kararı valilik tarafından alınır. Değerlendirme ve karar süresi kırk sekiz saati geçemez. (2) […]

Geçici Koruma ve Uluslararası Korumaya İlişkin Diğer Hükümler

Geçici Koruma ve Uluslararası Korumaya İlişkin Diğer Hükümler Geçici koruma MADDE 91 – (1) Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir. (2) Bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, Türkiye’den çıkışlarında yapılacak işlemler, kitlesel hareketlere karşı […]

Yabancılar ve Uluslararası Korumaya İlişkin Ortak Hükümler

Yabancılar ve Uluslararası Korumaya İlişkin Ortak Hükümler Uyum MADDE 96 – (1) Genel Müdürlük, ülkenin ekonomik ve mali imkânları ölçüsünde, yabancı ile başvuru sahibinin veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerin ülkemizde toplumla olan karşılıklı uyumlarını kolaylaştırmak ve ülkemizde, yeniden yerleştirildikleri ülkede veya geri döndüklerinde ülkelerinde sosyal hayatın tüm alanlarında üçüncü kişilerin aracılığı olmadan bağımsız hareket […]

Yabancılar başvuru sahipleri ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler

Yabancılar başvuru sahipleri ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler a) Türkiye’ye girişi veya Türkiye’de kalışı hakkında inceleme ihtiyacının doğması, b) Hakkında sınır dışı etme kararı alınma ihtimalinin bulunması, c) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili işlemlerin bildirimi, nedenleriyle ilgili valiliğe veya Genel Müdürlüğe davet edilebilirler. Davete uyulmadığında veya uyulmayacağına ilişkin ciddi şüphe olması durumunda yabancılar davet edilmeksizin […]