Sığınmacı Mülteci Hakları nelerdir

Sığınmacı Mülteci Hakları nelerdir
Mevcut uluslararası koruma kavramı adım adım genişleyerek bugün bir dizi kurumsal ve yasal karşılıkları içermektedir. Mültecileri korumak ve onların sorunlarına kalıcı çözümler çözüm aramak, Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin iki ana işlevidir. (Sığınmacı Mülteci Hakları nelerdir )
Uluslararası korumanın temel olarak görevi, kişilere sığınma hakkı arama süresince yardımda bulunmayı, yasal danışma ve yardım sağlamayı, mültecilerin fiziksel güvenliği için düzenlemeler yapmayı, gönüllü olarak kendi ülkelerine geri dönmeyi teşvik etme ve desteklemeyi ve yeniden yerleştirme konusunda mültecilere yardımcı olmayı kapsar (BMMYK Tüzüğü’nün 8. maddesi).
Bu nedenle, uluslararası koruma işlevi yasal bir zemine sahiptir ve uygulaması Yüksek Komiserlik için zorunludur. Bu anlamda ayrı bir hak olarak tanımlanmasa da koruma hakkı, özellikle geri göndermeme ilkesi, 1951 yılı Sözleşmesi’nde ve sözleşmenin temel hükümlerinde kesin olarak belirtilmektedir. (Sığınmacı Mülteci Hakları el kitapçığı )
Buna ek olarak, her yerde tanınmakta olan çok sayıdaki insan hakkı, doğrudan doğruya mültecilere uygulanabilir. Bunlar, yaşama hakkı, işkence ve kötü muameleden korunma, vatandaşlık hakkı, hareket özgürlüğü hakkı, ülkeyi terk etme ve ülkeye geri dönme hakkı ve zorla geri gönderilmeme hakkını içerir.
Bu haklar, vatandaş ve vatandaş olmayan herkesi kapsayacak şekilde, Uluslararası İnsan Hakları Yasası’nı oluşturan Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nde, Uluslararası Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi, Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmeleri’nde onaylanmıştır.
• Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez (Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, madde 9)
• Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır. (Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, madde 14)
• Herkesin bir ülkenin yurttaşı olmaya hakkı vardır. (Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, madde 15)
• Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır. (Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, madde 13; Uluslararası Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi, madde 12)

Geri Göndermeme İlkesi
Mültecilerin önemli haklarının tümü, Uluslararası İnsan Hakları Yasası’nda belirli bir biçimde belirtilmez. Uluslararası korumanın temel bir unsuru, zorla geri göndermeme ya da birinin hayatı veya özgürlüğünü tehdit edecek bir durumda olacağı yere gönderilmemesi hakkıdır. Bu, 1951 Sözleşmesinin 33. maddesinde somutlaştırılan geri göndermeme ilkesidir.
Geri göndermeme ilkesi, İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Küçültücü Muamele ve Cezaya karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 3. maddesinde daha detaylı olarak açıklanmıştır. Buna göre “ hiçbir Taraf Devlet, bir şahsı, işkenceye tabi tutulacağı tehlikesinde olduğuna dair esaslı sebeplerin bulunduğu kanaatini uyandıran başka devlete geri göndermeyecek, sınırdışı etmeyecek veya iade etmeyecektir”. Ek olarak, “bu gibi esaslı sebeplerin bulunup bulunmadığını tayin maksadıyla, yetkili merciler, sözkonusu devlette mümkün olduğu kadar sistemli biçimde yaygın, açık seçik ve kütlevi insan hakları ihlalleri bulunup bulunmadığı dahil tüm ilgili hususları göz önünde tutacaktır”.

Sığınmacı Mülteci Hakları nelerdir, Sığınmacı Mülteci Hakları, Sığınmacı hakları, Mülteci hakları, Türkiyede sığınmacı hakkı, sığınmacı nasıl oturum alabilir, Sığınmacı Mülteci Hakları el kitapçığı, Sığınmacı Mülteci Hakları nelerdir,

Sığınmacı Mülteci Hakları

Sığınmacı Mülteci Hakları
Mevcut uluslararası koruma kavramı adım adım genişleyerek bugün bir dizi kurumsal ve yasal karşılıkları içermektedir. Mültecileri korumak ve onların sorunlarına kalıcı çözümler çözüm aramak, Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin iki ana işlevidir. (Sığınmacı Mülteci Hakları nelerdir )
Uluslararası korumanın temel olarak görevi, kişilere sığınma hakkı arama süresince yardımda bulunmayı, yasal danışma ve yardım sağlamayı, mültecilerin fiziksel güvenliği için düzenlemeler yapmayı, gönüllü olarak kendi ülkelerine geri dönmeyi teşvik etme ve desteklemeyi ve yeniden yerleştirme konusunda mültecilere yardımcı olmayı kapsar (BMMYK Tüzüğü’nün 8. maddesi).
Bu nedenle, uluslararası koruma işlevi yasal bir zemine sahiptir ve uygulaması Yüksek Komiserlik için zorunludur. Bu anlamda ayrı bir hak olarak tanımlanmasa da koruma hakkı, özellikle geri göndermeme ilkesi, 1951 yılı Sözleşmesi’nde ve sözleşmenin temel hükümlerinde kesin olarak belirtilmektedir. (Sığınmacı Mülteci Hakları el kitapçığı )
Buna ek olarak, her yerde tanınmakta olan çok sayıdaki insan hakkı, doğrudan doğruya mültecilere uygulanabilir. Bunlar, yaşama hakkı, işkence ve kötü muameleden korunma, vatandaşlık hakkı, hareket özgürlüğü hakkı, ülkeyi terk etme ve ülkeye geri dönme hakkı ve zorla geri gönderilmeme hakkını içerir.
Bu haklar, vatandaş ve vatandaş olmayan herkesi kapsayacak şekilde, Uluslararası İnsan Hakları Yasası’nı oluşturan Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nde, Uluslararası Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi, Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmeleri’nde onaylanmıştır.
• Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez (Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, madde 9)
• Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır. (Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, madde 14)
• Herkesin bir ülkenin yurttaşı olmaya hakkı vardır. (Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, madde 15)
• Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır. (Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, madde 13; Uluslararası Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi, madde 12)

Geri Göndermeme İlkesi
Mültecilerin önemli haklarının tümü, Uluslararası İnsan Hakları Yasası’nda belirli bir biçimde belirtilmez. Uluslararası korumanın temel bir unsuru, zorla geri göndermeme ya da birinin hayatı veya özgürlüğünü tehdit edecek bir durumda olacağı yere gönderilmemesi hakkıdır. Bu, 1951 Sözleşmesinin 33. maddesinde somutlaştırılan geri göndermeme ilkesidir.
Geri göndermeme ilkesi, İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Küçültücü Muamele ve Cezaya karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 3. maddesinde daha detaylı olarak açıklanmıştır. Buna göre “ hiçbir Taraf Devlet, bir şahsı, işkenceye tabi tutulacağı tehlikesinde olduğuna dair esaslı sebeplerin bulunduğu kanaatini uyandıran başka devlete geri göndermeyecek, sınırdışı etmeyecek veya iade etmeyecektir”. Ek olarak, “bu gibi esaslı sebeplerin bulunup bulunmadığını tayin maksadıyla, yetkili merciler, sözkonusu devlette mümkün olduğu kadar sistemli biçimde yaygın, açık seçik ve kütlevi insan hakları ihlalleri bulunup bulunmadığı dahil tüm ilgili hususları göz önünde tutacaktır”.

Sığınmacı Mülteci Hakları, Sığınmacı hakları Mülteci hakları Türkiyede sınmacı hakkı sığınmacı nasıl oturum alabilir Sığınmacı Mülteci Hakları el kitapçığı Sığınmacı Mülteci Hakları nelerdir

Yabancılar oturum izni için sağlık sigortası

Yabancılar oturum izni için sağlık sigortası, Yabancıların oturum izni için genel sağlık sigortası, Yabancılar oturum izni için özel sağlık sigortası, yabancılara özel sigorta, ikamet izni için genel sağlık sigortası, yabancılar için gerekli sağlık sigortası, yabancılara oturum izni için sağlık sigortası,

Türkiyede yabancılara özel sağlık sigortası, Yabancıların oturum izni alabilmeleri için özel sağlık sigortası, 1 yıllık ikamet tezkeresi için özel sağlık sigortası, yabancılara özel sağlık sigortası yapan sigorta firmaları, yabancı genel sağlık sigortası yapanlar, Özel sağlık sigortası ummadığınız bir anda başınıza gelebilecek kötü sürprizlerden sizi koruyan eşsiz bir güvencedir. Acil durumlarda ambulans, doktor, ameliyat ve ilaç giderlerinizi kolaylıkla karşılayabilmenize yardımcı olur. Size dilediğiniz sağlık kurumu ve doktoru seçme hakkını tanır. Dilerseniz Medical Park; International Hospital; Florance Nightingale; Memorial; Amerikan Hastaneleri; Acıbadem; Alman Hastaneleri; Dünya Göz gibi daha burda sayamadığımız Türkiye ‘ nin en popüler hastanelerinde veyahut yurtdışında tedavi olabilirsiniz.

Yabancılar Oturum İzni için Genel Sağlık Sigortası Yeni ikamet oturum izni mevzuatı yabancı uyruklulara genel sağlık sigortası yaptırma zorunluluğu getirdi  11.04. 2013 yayınlanan ve bir yıl sonra yani 11.04.2014 tarihinde uygulanır diye hükme bağlanan kanun gereği ikamet tezkeresine veya oturma iznine hangi süreyle başvurulduğuna bakılmaksızın ilgili makama 1 yıllık genel sağlık sigortası poliçesinin evraklarla birlikte sunulması gerekmektedir

Burada en çok karışıklığa sebep olan konu ise sigortanın kapsamı. Kimi yerlerde Nefes Sağlık, İlk Yardım, Can simidi gibi sadece acil durumları kapsayan poliçeler kabul edilirken kimi yerlerde sadece yatarak tedaviyi kapsayan poliçeler kabul edilmekte. Oysa ki sigortanın kapsamı hem yatarak hem ayakta tedaviyi karşılayacak şekilde olması lazımdır. Şu unutulmamalıdır ki yabancılar şubeleri sadece başvuruyu almakla mükellef olup onay makamı Göç İdaresi Başkanlığı olacaktır.

Yabancıların oturum izni için genel sağlık sigortası bedeli ne kadardır,
Yabancı uyrukluların ikamet tezkeresi veya oturum izni almak için yaptırmak zorunda oldukları yabancılar için genel sağlık sigortası fiyatı kişinin yaşına, ülkesine ve cinsiyetine göre değişiklik göstermektedir. Ortalama fiyatlar 35 yaş altı bayanlarda 900 ile 1000 TL arasıdır bu durum yaş arttıkça sigorta bedeli de artmaktadır

ikamet izni için genel sağlık sigortası, yabancılar için gerekli sağlık sigortası, yabancılara oturum izni için sağlık sigortası, özel sağlık sigortası primlerinizi gelirinizden dolayı doğan vergi matrahınızdan indirebilirsiniz. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 4697 sayılı kanun değişikliği ile 63/3 ve 89/1 bentlerine göre ödeme belgelerinizi çalıştığınız kuruma yada işverenseniz muhasebecinize verdiğiniz takdirde ödediğiniz primler vergi matrahınızdan düşülecektir. Düşebileceğiniz tutar aylık brüt ücretinizin yada gelirinizin yüzde 5′ işini geçmeyecek ve yıllık asgari ücret tutarını aşmayacak şekilde sınırlandırılmıştır.

yabancıların genel sağlık sigortası, yabancı uyrukluların genel sağlık sigortası, yabancı uyruklular genel sağlık sigortası, yabancılara genel sağlık sigortası, yabancılar için genel saglık sigortası, yabancılara özel sağlık sigortası, yabancı uyruklular için özel sağlık sigortası,yabancıların genel sağlık sigortası, yabancı uyrukluların genel sağlık sigortası, yabancı uyruklular genel sağlık sigortası, yabancılara genel sağlık sigortası, yabancılar için genel saglık sigortası, yabancılara özel sağlık sigortası, yabancı uyruklular için özel sağlık sigortası, özel sağlık sigortası fiyatları, özel sağlık sigortası neleri kapsar, özel sağlık sigortası nedir, yapı kredi özel sağlık sigortası, özel sağlık sigortası fiyatları 2012, özel sağlık sigortası primleri, özel sağlık sigortası hamilelik, özel sağlık sigortası vergi indirimi, yabancılara özel sigorta, yabancılara özel sağlık sigortası, yabancı özel sağlık sigortası,

Yabancıların oturum izni için genel sağlık sigortası

Yabancıların oturum izni için genel sağlık sigortası, yabancılara özel sigorta, ikamet izni için genel sağlık sigortası, yabancılar için gerekli sağlık sigortası, yabancılara oturum izni için sağlık sigortası,

Türkiyede yabancılara özel sağlık sigortası, Yabancıların oturum izni alabilmeleri için özel sağlık sigortası, 1 yıllık ikamet tezkeresi için özel sağlık sigortası, yabancılara özel sağlık sigortası yapan sigorta firmaları, yabancı genel sağlık sigortası yapanlar, Özel sağlık sigortası ummadığınız bir anda başınıza gelebilecek kötü sürprizlerden sizi koruyan eşsiz bir güvencedir. Acil durumlarda ambulans, doktor, ameliyat ve ilaç giderlerinizi kolaylıkla karşılayabilmenize yardımcı olur. Size dilediğiniz sağlık kurumu ve doktoru seçme hakkını tanır. Dilerseniz Medical Park; International Hospital; Florance Nightingale; Memorial; Amerikan Hastaneleri; Acıbadem; Alman Hastaneleri; Dünya Göz gibi daha burda sayamadığımız Türkiye ‘ nin en popüler hastanelerinde veyahut yurtdışında tedavi olabilirsiniz.

ikamet izni için genel sağlık sigortası, yabancılar için gerekli sağlık sigortası, yabancılara oturum izni için sağlık sigortası, özel sağlık sigortası primlerinizi gelirinizden dolayı doğan vergi matrahınızdan indirebilirsiniz. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 4697 sayılı kanun değişikliği ile 63/3 ve 89/1 bentlerine göre ödeme belgelerinizi çalıştığınız kuruma yada işverenseniz muhasebecinize verdiğiniz takdirde ödediğiniz primler vergi matrahınızdan düşülecektir. Düşebileceğiniz tutar aylık brüt ücretinizin yada gelirinizin yüzde 5′ işini geçmeyecek ve yıllık asgari ücret tutarını aşmayacak şekilde sınırlandırılmıştır.

yabancıların genel sağlık sigortası, yabancı uyrukluların genel sağlık sigortası, yabancı uyruklular genel sağlık sigortası, yabancılara genel sağlık sigortası, yabancılar için genel saglık sigortası, yabancılara özel sağlık sigortası, yabancı uyruklular için özel sağlık sigortası,yabancıların genel sağlık sigortası, yabancı uyrukluların genel sağlık sigortası, yabancı uyruklular genel sağlık sigortası, yabancılara genel sağlık sigortası, yabancılar için genel saglık sigortası, yabancılara özel sağlık sigortası, yabancı uyruklular için özel sağlık sigortası, özel sağlık sigortası fiyatları, özel sağlık sigortası neleri kapsar, özel sağlık sigortası nedir, yapı kredi özel sağlık sigortası, özel sağlık sigortası fiyatları 2012, özel sağlık sigortası primleri, özel sağlık sigortası hamilelik, özel sağlık sigortası vergi indirimi, yabancılara özel sigorta, yabancılara özel sağlık sigortası, yabancı özel sağlık sigortası,

ikamet izni için genel sağlık sigortası

yabancılara özel sigorta, ikamet izni için genel sağlık sigortası, yabancılar için gerekli sağlık sigortası, yabancılara oturum izni için sağlık sigortası,

Türkiyede yabancılara özel sağlık sigortası, Yabancıların oturum izni alabilmeleri için özel sağlık sigortası, 1 yıllık ikamet tezkeresi için özel sağlık sigortası, yabancılara özel sağlık sigortası yapan sigorta firmaları, yabancı genel sağlık sigortası yapanlar, Özel sağlık sigortası ummadığınız bir anda başınıza gelebilecek kötü sürprizlerden sizi koruyan eşsiz bir güvencedir. Acil durumlarda ambulans, doktor, ameliyat ve ilaç giderlerinizi kolaylıkla karşılayabilmenize yardımcı olur. Size dilediğiniz sağlık kurumu ve doktoru seçme hakkını tanır. Dilerseniz Medical Park; International Hospital; Florance Nightingale; Memorial; Amerikan Hastaneleri; Acıbadem; Alman Hastaneleri; Dünya Göz gibi daha burda sayamadığımız Türkiye ‘ nin en popüler hastanelerinde veyahut yurtdışında tedavi olabilirsiniz.

ikamet izni için genel sağlık sigortası, yabancılar için gerekli sağlık sigortası, yabancılara oturum izni için sağlık sigortası, özel sağlık sigortası primlerinizi gelirinizden dolayı doğan vergi matrahınızdan indirebilirsiniz. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 4697 sayılı kanun değişikliği ile 63/3 ve 89/1 bentlerine göre ödeme belgelerinizi çalıştığınız kuruma yada işverenseniz muhasebecinize verdiğiniz takdirde ödediğiniz primler vergi matrahınızdan düşülecektir. Düşebileceğiniz tutar aylık brüt ücretinizin yada gelirinizin yüzde 5′ işini geçmeyecek ve yıllık asgari ücret tutarını aşmayacak şekilde sınırlandırılmıştır.

yabancıların genel sağlık sigortası, yabancı uyrukluların genel sağlık sigortası, yabancı uyruklular genel sağlık sigortası, yabancılara genel sağlık sigortası, yabancılar için genel saglık sigortası, yabancılara özel sağlık sigortası, yabancı uyruklular için özel sağlık sigortası,yabancıların genel sağlık sigortası, yabancı uyrukluların genel sağlık sigortası, yabancı uyruklular genel sağlık sigortası, yabancılara genel sağlık sigortası, yabancılar için genel saglık sigortası, yabancılara özel sağlık sigortası, yabancı uyruklular için özel sağlık sigortası, özel sağlık sigortası fiyatları, özel sağlık sigortası neleri kapsar, özel sağlık sigortası nedir, yapı kredi özel sağlık sigortası, özel sağlık sigortası fiyatları 2012, özel sağlık sigortası primleri, özel sağlık sigortası hamilelik, özel sağlık sigortası vergi indirimi, yabancılara özel sigorta, yabancılara özel sağlık sigortası, yabancı özel sağlık sigortası,

yabancılara özel sigorta

yabancılara özel sigorta

Türkiyede yabancılara özel sağlık sigortası, Yabancıların oturum izni alabilmeleri için özel sağlık sigortası, 1 yıllık ikamet tezkeresi için özel sağlık sigortası, yabancılara özel sağlık sigortası yapan sigorta firmaları, yabancı genel sağlık sigortası yapanlar, Özel sağlık sigortası ummadığınız bir anda başınıza gelebilecek kötü sürprizlerden sizi koruyan eşsiz bir güvencedir. Acil durumlarda ambulans, doktor, ameliyat ve ilaç giderlerinizi kolaylıkla karşılayabilmenize yardımcı olur. Size dilediğiniz sağlık kurumu ve doktoru seçme hakkını tanır. Dilerseniz Medical Park; International Hospital; Florance Nightingale; Memorial; Amerikan Hastaneleri; Acıbadem; Alman Hastaneleri; Dünya Göz gibi daha burda sayamadığımız Türkiye ‘ nin en popüler hastanelerinde veyahut yurtdışında tedavi olabilirsiniz.

özel sağlık sigortası primlerinizi gelirinizden dolayı doğan vergi matrahınızdan indirebilirsiniz. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 4697 sayılı kanun değişikliği ile 63/3 ve 89/1 bentlerine göre ödeme belgelerinizi çalıştığınız kuruma yada işverenseniz muhasebecinize verdiğiniz takdirde ödediğiniz primler vergi matrahınızdan düşülecektir. Düşebileceğiniz tutar aylık brüt ücretinizin yada gelirinizin yüzde 5′ işini geçmeyecek ve yıllık asgari ücret tutarını aşmayacak şekilde sınırlandırılmıştır.

yabancıların genel sağlık sigortası, yabancı uyrukluların genel sağlık sigortası, yabancı uyruklular genel sağlık sigortası, yabancılara genel sağlık sigortası, yabancılar için genel saglık sigortası, yabancılara özel sağlık sigortası, yabancı uyruklular için özel sağlık sigortası,yabancıların genel sağlık sigortası, yabancı uyrukluların genel sağlık sigortası, yabancı uyruklular genel sağlık sigortası, yabancılara genel sağlık sigortası, yabancılar için genel saglık sigortası, yabancılara özel sağlık sigortası, yabancı uyruklular için özel sağlık sigortası, özel sağlık sigortası fiyatları, özel sağlık sigortası neleri kapsar, özel sağlık sigortası nedir, yapı kredi özel sağlık sigortası, özel sağlık sigortası fiyatları 2012, özel sağlık sigortası primleri, özel sağlık sigortası hamilelik, özel sağlık sigortası vergi indirimi, yabancılara özel sigorta, yabancılara özel sağlık sigortası, yabancı özel sağlık sigortası,

yabancı uyruklular için özel sağlık sigortası

yabancı uyruklular için özel sağlık sigortası

Özel sağlık sigortası ummadığınız bir anda başınıza gelebilecek kötü sürprizlerden sizi koruyan eşsiz bir güvencedir. Acil durumlarda ambulans, doktor,  ameliyat ve ilaç giderlerinizi kolaylıkla karşılayabilmenize yardımcı olur.  Size dilediğiniz sağlık kurumu ve doktoru seçme hakkını tanır. Dilerseniz  Medical Park; International Hospital; Florance Nightingale; Memorial; Amerikan Hastaneleri; Acıbadem; Alman Hastaneleri; Dünya Göz    gibi daha burda sayamadığımız Türkiye ‘ nin en popüler hastanelerinde veyahut yurtdışında   tedavi olabilirsiniz. 

özel sağlık sigortası primlerinizi gelirinizden dolayı doğan vergi matrahınızdan indirebilirsiniz. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 4697 sayılı kanun değişikliği ile 63/3 ve 89/1 bentlerine göre ödeme belgelerinizi çalıştığınız kuruma yada işverenseniz muhasebecinize verdiğiniz takdirde ödediğiniz primler vergi matrahınızdan düşülecektir. Düşebileceğiniz tutar aylık brüt ücretinizin yada gelirinizin yüzde 5′ işini geçmeyecek ve yıllık asgari ücret tutarını aşmayacak şekilde sınırlandırılmıştır.

yabancıların genel sağlık sigortası, yabancı uyrukluların genel sağlık sigortası, yabancı uyruklular genel sağlık sigortası, yabancılara genel sağlık sigortası, yabancılar için genel saglık sigortası, yabancılara özel sağlık sigortası, yabancı uyruklular için özel sağlık sigortası,yabancıların genel sağlık sigortası, yabancı uyrukluların genel sağlık sigortası, yabancı uyruklular genel sağlık sigortası, yabancılara genel sağlık sigortası, yabancılar için genel saglık sigortası, yabancılara özel sağlık sigortası, yabancı uyruklular için özel sağlık sigortası, özel sağlık sigortası fiyatları, özel sağlık sigortası neleri kapsar, özel sağlık sigortası nedir, yapı kredi özel sağlık sigortası, özel sağlık sigortası fiyatları 2012, özel sağlık sigortası primleri, özel sağlık sigortası hamilelik, özel sağlık sigortası vergi indirimi, yabancılara özel sigorta, yabancılara özel sağlık sigortası, yabancı özel sağlık sigortası,

Yabancıların genel sağlık sigortası

Türkiyede ikamet izni için başvuran yabancılara genel sağlık sigortası yaptırma şartı getirildi

Özel sağlık sigorta firmaları bu konuda hizmet vermektedir Kurumsal Danışmanlık olarak yabancıların ikamet izni işlemleri ve bu süreçte yapılabilecek her türlü danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz Çalışma izni işlemleri süreci için mevzuatlara göre ve çalışılan şirket veya ailednin durumuna göre dosya hazırlama ve ilgili kurumlarda işlemlerin takibi hizmetini vermekteyiz

Saygılarımızla
KURUMSAL DANIŞMANLIK
Ozan Turan

yabancıların genel sağlık sigortası, yabancı uyrukluların genel sağlık sigortası, yabancı uyruklular genel sağlık sigortası, yabancılara genel sağlık sigortası, yabancılar için genel saglık sigortası, yabancılara özel sağlık sigortası, yabancı uyruklular için özel sağlık sigortası,

Türkmenistanlı kaçaklara af varmı

Türkmenistanlı kaçak yabancılar için af , Türkmenistanlı kaçaklara af, Türkmenistanlı kaçaklara af varmı, Türkiyedeki kaçak yabancılara af varmı, Kaçak Yabancıların Çalışma izni, Türkiyede kaçak bulunan yabancılara çalışma izni, Türkiyede kaçak bulunan yabancılara oturum izni,

Türkiyede bulunan kaçak yabancılar yurt dışına çıkarken cezalarını sınır kapılarındaki veya hava alanındaki maliye veznesine yatırırlar ve kendi ülkelerine veya başka bir ülkeye gideip üç ay kalarak geri gelebilirler Ancak yabancı kişi daha erken dönmek istiyorsa yurt dışındaki Türk konsolosluklarına çalışma izni başvurusu yaparak çalışma izni çıktığında daha erken gelebilirler,
Türkiyede kaçak bulunan yabancılara çalışma izni, Türkiyede kaçak bulunan yabancılara oturum izni,
TÜRKİYEDE KAÇAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ VE OTURUM İZNİ ALIMALARI
Azerbaycanlı, Türkmenistanlı, Özbekistanlı, Gürcistanlı veya diğer Ülke vatandaşı Yabancıların yurt dışından Türk konsolosluğuna ön başvuruları ve Türkiye’den ise Çalışma Bakanlığına Başvuru ile çalışma izni alımı işlemleri
Türkiyede kaçak olan Yabancı kişi yurt dışına çıkmadan önce Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubeye başvurup yurt dışına çıkışını teminen işlem yaptırıp Türkiyede kaldığı sürelerin cezasını Maliye veznesine yatıracaktır ve 15 gün içindede Yurt dışına çıkacak kendi ülkesindeki Türk konsolosluğuna gidip Türkiyede hangi evde çalışacak ise o Ailenin isteğini belirtir Dilekçeyi konsolosluğa verecektir Ayrıca Türkiyedende aynı zamanda (10 iş gününde) Çalışma Bakanlığına başvuru yapılacaktır. Çalışma izni çıktığında yabancı kişi Türk konsolosluğuna gidip çalışma izninin çıkığını söyleyip Türkiyeye geliş için çalışma amaçlı giriş kaydı yaptırıp Türkiyeye gelecektir ve 30 gün içinde Emniyet Müdürlüğüne başvurup Çalışma izninine dayalı 1 yıllık ikamet tezkeresi alacaktır ve aynı zamanda SGK sigorta kaydıda yapılması gerekir
.
KAÇAK YABANCILARIN YURT DIŞINDAN BAŞVURU ŞEKLİ İLE İLGİLİ GEREKLİ EVRAKLAR
.
1 NOLU İŞLEM
TÜRKİYEDEN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YABANCILAR ŞUBEYE CEZA YATIRMA VE YURT DIŞINA ÇIKIŞ KAYDI İŞLEMİ
1)Yabancılar Şubeden yurt dışına çıkışını teminen işlem
2)Maliye veznesine Türkiyede kaçak kalınan ayların cezası yatacak
3) Yabancı kendi ülkesine çıkış yapacak
.
2 NOLU İŞLEM
YABANCI KİŞİ TÜRKMENİSTANLI İSE
Türkmenistanda eski pasaportunun yenilenmesi işlemi
.
3 NOLU İŞLEM
YABANCININ KENDİ ÜLKESİNDEKİ TÜRK KONSOLOSLUĞUNA BAŞVURU İŞLEMİ
1)Türkiyede çalışacağı ailenin Türk Konsolosluğuna hitaben (Yabancının evlerinde Çalışacağı) izin istek dilekçesi
2)Belirli süreli iş sözleşmesi
3)İşveren İlçe Nüfus Müdürlüğü adres gösterir belgesi
4)Nüfuz cüzdanı fotokopisi
5)Yabancı kişinin yeni pasaportunun fotokopisi
.
4 NOLU İŞLEM
Yurt dışından Türk konsolosluğuna başvuru yapıldıktan sonra 10 iş gününde
ÇALIŞMA BAKANLIĞINA BAŞVURU İŞLEMİ
1) Çalışma Bakanlığına hitaben dilekçe
2) Çalışma izni başvuru formu
3) Belirli süreli iş sözleşmesi
4) İlçe Nüfus Müdürlüğünden İşveren adres gösterir belgesi
5) Nüfus cüzdan fotokopisi
6) Yabancının yeni pasaport fotokopisi (Latin harfli ise fotokopi yeterli) aksi durumda Türkçe tercüme noter onaylı suret
7) Yabancının 4 adet Fotoğrafı vesikalık çekim olacak
8) İşveren e-devlet şifresi
.
5 NOLU İŞLEM
Yabancının çalışma izni çıktığında kendi ülkesindeki Türk Konsolosluğuna gidip Türkiyeye dönüşü ile ilgili çalışma amaçlı kayıt işlemi yaptırıp yabancı bu şekilde Türkiyeye dönecektir
6 NOLU İŞLEM
Yabancı Türkiyeye döndüğünde 30 gün içinde Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubeye başvuru yapılıp Çalışma amaçlı 1 yıllık ikamet tezkeresi alacaktır
.
7 NOLU İŞLEM
SGK Sigorta işlemi
Yabancının işvereni ev sahibi sigorta işlemini Sosyal Güvenlik Kurumunun evlerine en yakın olan Şubesinde Evinin Sigorta sicil iş yeri kaydını yaptırıp yabancı kişinin sigorta işlemini başlatıp aylık aylık sigortasını yatıracaktır
.
Kurusal Danışmanlık olarak 1987 yılından beridir Türkiye genelinde 4 ilde şubelerimiz ile yabancıların çalışma izni başvurusu, yabancıların ikamet tezkeresi, yabancıların vatandaşlık başvurusu ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri veya diğer sektörlerde Özel sektörün Yatırım teşvik belgesi başvurusu, Turizm işletme belgesi başvurusu gibi bir çok mevzuatla ilgili dosya hazırlama ilgili kurumlara başvuru ve işlemlerin takibi danışmanlık hizmetleri vermekteyiz
Saygılarımızla
KURUSAL DANIŞMANLIK
Turgay Turan

Türkmenistanlı kaçak yabancılar için af , Türkmenistanlı kaçaklara af, Türkmenistanlı kaçaklara af nasıl alınır, türkiyedeki kaçak yabancılara af varmı, Kaçak Yabancıların Çalışma izni, Türkiyede kaçak bulunan yabancılara çalışma izni, Türkiyede kaçak bulunan yabancılara oturum izni,

Türkmenistanlı kaçak yabancılar için af

Türkmenistanlı kaçak yabancılar için af , Türkmenistanlı kaçaklara af, Türkmenistanlı kaçaklara af nasıl alınır, Türkiyedeki kaçak yabancılara af varmı, Kaçak Yabancıların Çalışma izni, Türkiyede kaçak bulunan yabancılara çalışma izni, Türkiyede kaçak bulunan yabancılara oturum izni, Türkmenistanlı kaçaklara af, Türkmenistanlı kaçaklara af varmı, 

Türkiyede bulunan kaçak yabancılar yurt dışına çıkarken cezalarını sınır kapılarındaki veya hava alanındaki maliye veznesine yatırırlar ve kendi ülkelerine veya başka bir ülkeye gideip üç ay kalarak geri gelebilirler Ancak yabancı kişi daha erken dönmek istiyorsa yurt dışındaki Türk konsolosluklarına çalışma izni başvurusu yaparak çalışma izni çıktığında daha erken gelebilirler,
Türkiyede kaçak bulunan yabancılara çalışma izni, Türkiyede kaçak bulunan yabancılara oturum izni,
TÜRKİYEDE KAÇAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ VE OTURUM İZNİ ALIMALARI
Azerbaycanlı, Türkmenistanlı, Özbekistanlı, Gürcistanlı veya diğer Ülke vatandaşı Yabancıların yurt dışından Türk konsolosluğuna ön başvuruları ve Türkiye’den ise Çalışma Bakanlığına Başvuru ile çalışma izni alımı işlemleri
Türkiyede kaçak olan Yabancı kişi yurt dışına çıkmadan önce Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubeye başvurup yurt dışına çıkışını teminen işlem yaptırıp Türkiyede kaldığı sürelerin cezasını Maliye veznesine yatıracaktır ve 15 gün içindede Yurt dışına çıkacak kendi ülkesindeki Türk konsolosluğuna gidip Türkiyede hangi evde çalışacak ise o Ailenin isteğini belirtir Dilekçeyi konsolosluğa verecektir Ayrıca Türkiyedende aynı zamanda (10 iş gününde) Çalışma Bakanlığına başvuru yapılacaktır. Çalışma izni çıktığında yabancı kişi Türk konsolosluğuna gidip çalışma izninin çıkığını söyleyip Türkiyeye geliş için çalışma amaçlı giriş kaydı yaptırıp Türkiyeye gelecektir ve 30 gün içinde Emniyet Müdürlüğüne başvurup Çalışma izninine dayalı 1 yıllık ikamet tezkeresi alacaktır ve aynı zamanda SGK sigorta kaydıda yapılması gerekir
.
KAÇAK YABANCILARIN YURT DIŞINDAN BAŞVURU ŞEKLİ İLE İLGİLİ GEREKLİ EVRAKLAR
.
1 NOLU İŞLEM
TÜRKİYEDEN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YABANCILAR ŞUBEYE CEZA YATIRMA VE YURT DIŞINA ÇIKIŞ KAYDI İŞLEMİ
1)Yabancılar Şubeden yurt dışına çıkışını teminen işlem
2)Maliye veznesine Türkiyede kaçak kalınan ayların cezası yatacak
3) Yabancı kendi ülkesine çıkış yapacak
.
2 NOLU İŞLEM
YABANCI KİŞİ TÜRKMENİSTANLI İSE
Türkmenistanda eski pasaportunun yenilenmesi işlemi
.
3 NOLU İŞLEM
YABANCININ KENDİ ÜLKESİNDEKİ TÜRK KONSOLOSLUĞUNA BAŞVURU İŞLEMİ
1)Türkiyede çalışacağı ailenin Türk Konsolosluğuna hitaben (Yabancının evlerinde Çalışacağı) izin istek dilekçesi
2)Belirli süreli iş sözleşmesi
3)İşveren İlçe Nüfus Müdürlüğü adres gösterir belgesi
4)Nüfuz cüzdanı fotokopisi
5)Yabancı kişinin yeni pasaportunun fotokopisi
.
4 NOLU İŞLEM
Yurt dışından Türk konsolosluğuna başvuru yapıldıktan sonra 10 iş gününde
ÇALIŞMA BAKANLIĞINA BAŞVURU İŞLEMİ
1) Çalışma Bakanlığına hitaben dilekçe
2) Çalışma izni başvuru formu
3) Belirli süreli iş sözleşmesi
4) İlçe Nüfus Müdürlüğünden İşveren adres gösterir belgesi
5) Nüfus cüzdan fotokopisi
6) Yabancının yeni pasaport fotokopisi (Latin harfli ise fotokopi yeterli) aksi durumda Türkçe tercüme noter onaylı suret
7) Yabancının 4 adet Fotoğrafı vesikalık çekim olacak
8) İşveren e-devlet şifresi
.
5 NOLU İŞLEM
Yabancının çalışma izni çıktığında kendi ülkesindeki Türk Konsolosluğuna gidip Türkiyeye dönüşü ile ilgili çalışma amaçlı kayıt işlemi yaptırıp yabancı bu şekilde Türkiyeye dönecektir
6 NOLU İŞLEM
Yabancı Türkiyeye döndüğünde 30 gün içinde Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubeye başvuru yapılıp Çalışma amaçlı 1 yıllık ikamet tezkeresi alacaktır
.
7 NOLU İŞLEM
SGK Sigorta işlemi
Yabancının işvereni ev sahibi sigorta işlemini Sosyal Güvenlik Kurumunun evlerine en yakın olan Şubesinde Evinin Sigorta sicil iş yeri kaydını yaptırıp yabancı kişinin sigorta işlemini başlatıp aylık aylık sigortasını yatıracaktır
.
Kurusal Danışmanlık olarak 1987 yılından beridir Türkiye genelinde 4 ilde şubelerimiz ile yabancıların çalışma izni başvurusu, yabancıların ikamet tezkeresi, yabancıların vatandaşlık başvurusu ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri veya diğer sektörlerde Özel sektörün Yatırım teşvik belgesi başvurusu, Turizm işletme belgesi başvurusu gibi bir çok mevzuatla ilgili dosya hazırlama ilgili kurumlara başvuru ve işlemlerin takibi danışmanlık hizmetleri vermekteyiz
Saygılarımızla
KURUSAL DANIŞMANLIK
Turgay Turan

 

 

 

Türkmenistanlı kaçak yabancılar için af , Türkmenistanlı kaçaklara af, Türkmenistanlı kaçaklara af nasıl alınır, Türkiyedeki kaçak yabancılara af varmı, Kaçak Yabancıların Çalışma izni, Türkiyede kaçak bulunan yabancılara çalışma izni, Türkiyede kaçak bulunan yabancılara oturum izni,

Alkali su diyeti nasıl yapılır

Alkali Diyetinin ana mantığı, insan vücudunda yer alan ph değerinin asit yönünü alkali yönüne çevirmek.. Günümüzde tükettiğimiz kızartmalar, rafine gıdalar, beyaz un vb. gıdalar sebebiyle insan vücudunun ph değeri asit yönüne doğru kaymakta. Bir insanın ortalama ph deleri 7,4 tür. Yani hafif alkalidir. Bu oranı koruyarak Alkali Diyeti sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde başlayabileceksiniz.

Asit değeri yüksek gıdalar zararlı mı?
Yüksek oranda asitik içeren gıdalar tüketmek insan vücudunda uyuşukluk ve yorgunluk yaratır. Depresyon, sinirlilik hali, mide ağrısı ve yanma gibi sıkıntılar baş gösterir. Yorgunluk yüzünden yürüme dahi üşenmenize sebep olabilir. Bu kolay hastalanmanıza, bağışıklık sisteminizin sarsılmasına neden olur. Bazı araştırmalara göre ise asitik gıdalar kilo alımına adeta davetiye çıkartıyor. Börek, makarna, kek, pasta gibi yüksek oranda karbonhidrat içeren gıdalar aşırı tüketildiği takdirde yağ asidi üretimi artarak vücudun belli bölgelerde depolanmasına sebep oluyor.

Alkali besin listesi
* Buğday çimi
* Salatalık
* Zencefil
* Zerdeçal
* Hindibağ
* Ispanak
* Kırmızı ve kara turp
* Soya filizi
* Brokoli* Pazı
* Kuşkonmaz
* Soya lesitin
* Isırgan otu
* Çörek otu
* Karbonat
* Nane
* Hurma
* Zeytinyağı
* İşlenmemiş doğal tuz
Bunun dışında asidik gıdaları şekersiz komposto yaparak etkisini azaltabilirsiniz.
Alkali suyu nedir Alkali su tarifi
Sabah uyanınca güne alkali su ile başlayın. İçine biraz bal ve limon ekleyin (Alkali su tarifi : 2 litre suya 1 tatlı kaşığı İngiliz karbonatı (temin edemezseniz normal karbonat koyun) ekleyip karıştırın. Bu alkali suyudur. Bu suyu çay ve yemeklerde kullanabilirsiniz.

Alkali diyeti listesi – Alkali diyet menüsü
Güne içerisine az bal ve limon eklenmiş alkali su ile başlayın
Sabah kahvaltısı
1 kase az yağlı yoğurt, 5-6 kaşık yulaf ezmesi, 3 adet ceviz, 1 çay kaşığı kadar toz tarçın, 3-4 tane kuru erik veya 4 adet yumurta beyazı ile yapılmış otlu omlet ve yanında 1 dilim kızarmış çavdar ekmeği Kahvaltı ettikten sonra 1 fincan rezene çayı (Alkali su ile yapılacak) Ara öğün 1 tane armut (kabuklarıyla tüketilecek) 1 şişe içine nane yaprağı koyulmuş maden suyu Öğle 1 kase brokoli çorbası, 1-2 dilim kızartılmış çavdar ekmeği yahut 1 kase haşlanmış esmer pirinç pilavı, az zeytinyağlı havuç salatası (yemeğe bir tatlı kaşığı tor zerdeçal ekleyin) Ara öğün 1 adet yeşil elma ve kivi, 1 avuç çiğ badem, 1 fincan alkali su ile hazırlanmış beyaz çay Akşam 1 porsiyon ızgara balık, buharda pişirilmiş Brüksel-brokoni lahanası, limonlu ve taze kerevizli roka salatası

Alkali diyet nedir

Alkali Diyetinin ana mantığı, insan vücudunda yer alan ph değerinin asit yönünü alkali yönüne çevirmek.. Günümüzde tükettiğimiz kızartmalar, rafine gıdalar, beyaz un vb. gıdalar sebebiyle insan vücudunun ph değeri asit yönüne doğru kaymakta. Bir insanın ortalama ph deleri 7,4 tür. Yani hafif alkalidir. Bu oranı koruyarak Alkali Diyeti sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde başlayabileceksiniz.

Asit değeri yüksek gıdalar zararlı mı?
Yüksek oranda asitik içeren gıdalar tüketmek insan vücudunda uyuşukluk ve yorgunluk yaratır. Depresyon, sinirlilik hali, mide ağrısı ve yanma gibi sıkıntılar baş gösterir. Yorgunluk yüzünden yürüme dahi üşenmenize sebep olabilir. Bu kolay hastalanmanıza, bağışıklık sisteminizin sarsılmasına neden olur. Bazı araştırmalara göre ise asitik gıdalar kilo alımına adeta davetiye çıkartıyor. Börek, makarna, kek, pasta gibi yüksek oranda karbonhidrat içeren gıdalar aşırı tüketildiği takdirde yağ asidi üretimi artarak vücudun belli bölgelerde depolanmasına sebep oluyor.

Alkali besin listesi
* Buğday çimi
* Salatalık
* Zencefil
* Zerdeçal
* Hindibağ
* Ispanak
* Kırmızı ve kara turp
* Soya filizi
* Brokoli* Pazı
* Kuşkonmaz
* Soya lesitin
* Isırgan otu
* Çörek otu
* Karbonat
* Nane
* Hurma
* Zeytinyağı
* İşlenmemiş doğal tuz
Bunun dışında asidik gıdaları şekersiz komposto yaparak etkisini azaltabilirsiniz.
Alkali suyu nedir Alkali su tarifi
Sabah uyanınca güne alkali su ile başlayın. İçine biraz bal ve limon ekleyin (Alkali su tarifi : 2 litre suya 1 tatlı kaşığı İngiliz karbonatı (temin edemezseniz normal karbonat koyun) ekleyip karıştırın. Bu alkali suyudur. Bu suyu çay ve yemeklerde kullanabilirsiniz.

Alkali diyeti listesi – Alkali diyet menüsü
Güne içerisine az bal ve limon eklenmiş alkali su ile başlayın
Sabah kahvaltısı
1 kase az yağlı yoğurt, 5-6 kaşık yulaf ezmesi, 3 adet ceviz, 1 çay kaşığı kadar toz tarçın, 3-4 tane kuru erik veya 4 adet yumurta beyazı ile yapılmış otlu omlet ve yanında 1 dilim kızarmış çavdar ekmeği Kahvaltı ettikten sonra 1 fincan rezene çayı (Alkali su ile yapılacak) Ara öğün 1 tane armut (kabuklarıyla tüketilecek) 1 şişe içine nane yaprağı koyulmuş maden suyu Öğle 1 kase brokoli çorbası, 1-2 dilim kızartılmış çavdar ekmeği yahut 1 kase haşlanmış esmer pirinç pilavı, az zeytinyağlı havuç salatası (yemeğe bir tatlı kaşığı tor zerdeçal ekleyin) Ara öğün 1 adet yeşil elma ve kivi, 1 avuç çiğ badem, 1 fincan alkali su ile hazırlanmış beyaz çay Akşam 1 porsiyon ızgara balık, buharda pişirilmiş Brüksel-brokoni lahanası, limonlu ve taze kerevizli roka salatası

 

Kaçak yabancılara af varmı

Kaçak yabancılara af varmı Kaçak yabancılara af, Türkiyede kaçak yabancılara af, Türkiyede kaçak olan yabancılara af, Yabancılara af çıkacak mı, Yabancılara af çıkacak mı, Yabancılara af çıkacakmı

Türkiyede vize ihlali yapmış olan yabancılar kendi ülkelerine vaya başka ülkelere çıkış yapıp sınır kapılarında veya hava alanlarında kaçak kaldıkları süre ile ilgili cezayı maliye veznesine yatırmaları gerekir
Türkiyeye tekrar giriş yapmak istediklerinde en az 3 ay yurt dışında kalmaları gerekir ancakyabancı kişi Türkiyede hasta veya çocuk bakıcısı olarak çalışacak ise Türkiyeden çıkarken kendi ülkelerindeki Türk Konsolosluğuna hitaben dilekçe ve dosya hazırlanır, Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için dosya hazırlanır ve yabancı kişi yurt dışından başvurur Türkiyeden Çalışma bakanlığına danışman firma olarak biz başvururuz ve çalışma izni çıktığında Türkiyeye gelebilir bu süre ortalama 20 gün 1 aylık süreçtir

Kurumsal Danışmanlık 28 yılıdır Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya şubelerimiz ile yanı başınızdayız

EN HIZLI EN EKONOMİK HİZMET İÇİN LÜTFEN ARAYIN VEYA ARATTIRIN

Saygılarımızla
KURUMSAL DANIŞMANLIK
Turgay Turan
Genel Koordinatör

.
.
.
.
Kaçak yabancılara af, Türkiyede kaçak yabancılara af, Türkiyede kaçak olan yabancılara af, Yabancılara af çıkacak mı, Yabancılara af çıkacakmı, kaçak yabancılara oturma izni, kaçak yabancılara oturma izni, kaçak yabancılar için af, kaçak yabancılar için af 2013, kaçak yabancıların oturum izni, kaçak yabancı oturma izni, kaçak yabancılar için oturum izni, kaçak yabancıların çalışma izinleri, kaçak yabancılara çalışma izni, kaçak yabancı çalışma izni, kaçak yabancı bakıcı, yabancılara af çıktımı, yabancılara af çıktımı 2014, yabancılara af çıktı 2014, yabancılara af çıkacak mı, Kaçak yabancılara af varmı,

Continue reading

Kaçak yabancılara af

Kaçak yabancılara af, Türkiyede kaçak yabancılara af, Türkiyede kaçak olan yabancılara af, Yabancılara af çıkacak mı, Yabancılara af çıkacak mı, Yabancılara af çıkacakmı

Türkiyede vize ihlali yapmış olan yabancılar kendi ülkelerine vaya başka ülkelere çıkış yapıp sınır kapılarında veya hava alanlarında kaçak kaldıkları süre ile ilgili cezayı maliye veznesine yatırmaları gerekir
Türkiyeye tekrar giriş yapmak istediklerinde en az 3 ay yurt dışında kalmaları gerekir ancakyabancı kişi Türkiyede hasta veya çocuk bakıcısı olarak çalışacak ise Türkiyeden çıkarken kendi ülkelerindeki Türk Konsolosluğuna hitaben dilekçe ve dosya hazırlanır, Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için dosya hazırlanır ve yabancı kişi yurt dışından başvurur Türkiyeden Çalışma bakanlığına danışman firma olarak biz başvururuz ve çalışma izni çıktığında Türkiyeye gelebilir bu süre ortalama 20 gün 1 aylık süreçtir

Kurumsal Danışmanlık 28 yılıdır Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya şubelerimiz ile yanı başınızdayız

EN HIZLI EN EKONOMİK HİZMET İÇİN LÜTFEN ARAYIN VEYA ARATTIRIN

Saygılarımızla
KURUMSAL DANIŞMANLIK
Turgay Turan
Genel Koordinatör

.
.
.
.
Kaçak yabancılara af, Türkiyede kaçak yabancılara af, Türkiyede kaçak olan yabancılara af, Yabancılara af çıkacak mı, Yabancılara af çıkacakmı, kaçak yabancılara oturma izni, kaçak yabancılara oturma izni, kaçak yabancılar için af, kaçak yabancılar için af 2013, kaçak yabancıların oturum izni, kaçak yabancı oturma izni, kaçak yabancılar için oturum izni, kaçak yabancıların çalışma izinleri, kaçak yabancılara çalışma izni, kaçak yabancı çalışma izni, kaçak yabancı bakıcı, yabancılara af çıktımı, yabancılara af çıktımı 2014, yabancılara af çıktı 2014, yabancılara af çıkacak mı, Kaçak yabancılara af varmı,

 

Continue reading

Yabancılara af çıkacak mı

Yabancılara af çıkacak mı, Yabancılara af çıkacakmı

Türkiyede vize ihlali yapmış olan yabancılar kendi ülkelerine vaya başka ülkelere çıkış yapıp sınır kapılarında veya hava alanlarında kaçak kaldıkları süre ile ilgili cezayı maliye veznesine yatırmaları gerekir
Türkiyeye tekrar giriş yapmak istediklerinde en az 3 ay yurt dışında kalmaları gerekir ancakyabancı kişi Türkiyede hasta veya çocuk bakıcısı olarak çalışacak ise Türkiyeden çıkarken kendi ülkelerindeki Türk Konsolosluğuna hitaben dilekçe ve dosya hazırlanır, Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için dosya hazırlanır ve yabancı kişi yurt dışından başvurur Türkiyeden Çalışma bakanlığına danışman firma olarak biz başvururuz ve çalışma izni çıktığında Türkiyeye gelebilir bu süre ortalama 20 gün 1 aylık süreçtir

Kurumsal Danışmanlık 28 yılıdır Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya şubelerimiz ile yanı başınızdayız

EN HIZLI EN EKONOMİK HİZMET İÇİN LÜTFEN ARAYIN VEYA ARATTIRIN

Saygılarımızla
KURUMSAL DANIŞMANLIK
Turgay Turan
Genel Koordinatör

.
.
.
.
Kaçak yabancılara af, Türkiyede kaçak yabancılara af, Türkiyede kaçak olan yabancılara af, Yabancılara af çıkacak mı, Yabancılara af çıkacakmı, kaçak yabancılara oturma izni, kaçak yabancılara oturma izni, kaçak yabancılar için af, kaçak yabancılar için af 2013, kaçak yabancıların oturum izni, kaçak yabancı oturma izni, kaçak yabancılar için oturum izni, kaçak yabancıların çalışma izinleri, kaçak yabancılara çalışma izni, kaçak yabancı çalışma izni, kaçak yabancı bakıcı, yabancılara af çıktımı, yabancılara af çıktımı 2014, yabancılara af çıktı 2014, yabancılara af çıkacak mı,

kaçak yabancılara oturma izni

Kaçak yabancılara oturum izni

Türkiyede vize ihlali yapmış olan yabancılar kendi ülkelerine vaya başka ülkelere çıkış yapıp sınır kapılarında veya hava alanlarında kaçak kaldıkları süre ile ilgili cezayı maliye veznesine yatırmaları gerekir
Türkiyeye tekrar giriş yapmak istediklerinde en az 3 ay yurt dışında kalmaları gerekir ancakyabancı kişi Türkiyede hasta veya çocuk bakıcısı olarak çalışacak ise Türkiyeden çıkarken kendi ülkelerindeki Türk Konsolosluğuna hitaben dilekçe ve dosya hazırlanır, Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için dosya hazırlanır ve yabancı kişi yurt dışından başvurur Türkiyeden Çalışma bakanlığına danışman firma olarak biz başvururuz ve çalışma izni çıktığında Türkiyeye gelebilir bu süre ortalama 20 gün 1 aylık süreçtir

Kurumsal Danışmanlık 28 yılıdır Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya şubelerimiz ile yanı başınızdayız

EN HIZLI EN EKONOMİK HİZMET İÇİN LÜTFEN ARAYIN VEYA ARATTIRIN

Saygılarımızla
KURUMSAL DANIŞMANLIK
Turgay Turan
Genel Koordinatör

.
.
.
.
kaçak yabancılara oturma izni, kaçak yabancılara oturma izni, kaçak yabancılar için af, kaçak yabancılar için af 2013, kaçak yabancıların oturum izni, kaçak yabancı oturma izni, kaçak yabancılar için oturum izni, kaçak yabancıların çalışma izinleri, kaçak yabancılara çalışma izni, kaçak yabancı çalışma izni, kaçak yabancı bakıcı, yabancılara af çıktımı, yabancılara af çıktımı 2014, yabancılara af çıktı 2014, yabancılara af çıkacak mı,

Yabancı bakıcı sigorta ücreti

Yabancı bakıcı sigorta ücreti

Yabancıların ev hizmetlerinde bakıcı olarak çalışabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alınır ve yabancının bordrosu sigorta prim bildirgesi bürüt asgari ücret olarak hesaplanır 2014 yılı ikinci yarı asgari ücret zamıda düşünüldüğünde brüt olarak yuvarlak maaş 1.150 tl olarak hesaplanabilir ve bu bürüt maaş üzerinde Türkiyede bayanlara sigortalı olabilmeleri için sağlanan sigorta indirimide uygulanınca 210 tl civarında sigorta öderler

Yabancıların sigorta primi ne kadar, yabancı uyruklu bakıcı sigorta primi, Yabancı bakıcı sigorta primi ne kadar, yabancı uyruklu bakıcı sigorta primi, yabancı bakıcı sigorta ücreti, yabancı uyruklu bakıcı sigortası ne kadar, yabancı bakıcıların sigortası, yabancı uyruklu bakıcı sigortası, yabancı bakıcı sigorta primi ne kadar, yabancı bakıcı sigorta ücreti,

Kurumsal Danışmanlık 28 yılı aşkın süredir sizlerle birlikte arayın arattırın

Saygılarımızla
KURUMSAL DANIŞMANLIK
Turgay Turan

Yabancı bakıcı sigorta primi ne kadar

Yabancı uyruklu bakıcı sigorta primi

Yabancıların ev hizmetlerinde bakıcı olarak çalışabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alınır ve yabancının bordrosu sigorta prim bildirgesi bürüt asgari ücret olarak hesaplanır 2014 yılı ikinci yarı asgari ücret zamıda düşünüldüğünde brüt olarak yuvarlak maaş 1.150 tl olarak hesaplanabilir ve bu bürüt maaş üzerinde Türkiyede bayanlara sigortalı olabilmeleri için sağlanan sigorta indirimide uygulanınca 210 tl civarında sigorta öderler

Yabancıların sigorta primi ne kadar, yabancı uyruklu bakıcı sigorta primi, Yabancı bakıcı sigorta primi ne kadar, yabancı uyruklu bakıcı sigorta primi, yabancı bakıcı sigorta ücreti, yabancı uyruklu bakıcı sigortası ne kadar, yabancı bakıcıların sigortası, yabancı uyruklu bakıcı sigortası, yabancı bakıcı sigorta primi ne kadar, yabancı bakıcı sigorta ücreti,

Kurumsal Danışmanlık 28 yılı aşkın süredir sizlerle birlikte arayın arattırın

Saygılarımızla
KURUMSAL DANIŞMANLIK
Turgay Turan

Yabancı uyruklu bakıcı sigorta primi

yabancı uyruklu bakıcı sigorta primi

Yabancıların ev hizmetlerinde bakıcı olarak çalışabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alınır ve yabancının bordrosu sigorta prim bildirgesi bürüt asgari ücret olarak hesaplanır 2014 yılı ikinci yarı asgari ücret zamıda düşünüldüğünde brüt olarak yuvarlak maaş 1.150 tl olarak hesaplanabilir ve bu bürüt maaş üzerinde Türkiyede bayanlara sigortalı olabilmeleri için sağlanan sigorta indirimide uygulanınca 210 tl civarında sigorta öderler

yabancı uyruklu bakıcı sigorta primi, Yabancı bakıcı sigorta primi ne kadar, yabancı uyruklu bakıcı sigorta primi, yabancı bakıcı sigorta ücreti, yabancı uyruklu bakıcı sigortası ne kadar, yabancı bakıcıların sigortası, yabancı uyruklu bakıcı sigortası,

Kurumsal Danışmanlık 28 yılı aşkın süredir sizlerle birlikte arayın arattırın

Saygılarımızla

KURUMSAL DANIŞMANLIK

Turgay Turan

Sıhhi müessese ruhsatı için gerekli evraklar

SIHHİ MÜESSESE RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvuru / Beyan Formu
2- Tapu Fotokopisi
3- Kira Sözleşmesi Fotokopisi
4- Numarataj Belgesi
5- Vergi Levhası Fotokopisi
6- Şahıs ise (Oda Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Tastiknamesi – Aslının ibrazı zorunludur)
7- Şirket ise (Ticaret Sicil Tastiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi – Aslının ibrazı zorunludur)
8- İmza Sirküleri (Şirket ise)
9- 2 adet fotoğraf (Şahıs ise)
10- Nüfus Cüzdan Fotokobisi (T.C. Kimlik No.)
11- İtfaiye Uygunluk Raporu (Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerleri, Restorant, Lokanta, Kebapçı, Kafeterya, İçli Pide Fırını ve Kebap Salonu için) Çay ocağı, Büfe (Sandviç ve Döner Satış Yeri),Kebap Satış Yeri, Pastahane
12- Yangın Tüp Faturası (Her 100 m2 için 6 kg.lık) (İtfaiye Uygunluk Raporu gerekli olmayan işyerlerinde )
13- Ustalık Belgesi (Pastane, Lokanta, Kebapçı, Restorant, Kuaför ve Berberlerde)
14- Ç.T.V. Makbuz Fotokopisi (En son ödenen)
15-Eektrik İç Tesisat Kabul Raporu (Restorant, Lokanta, Kebapçı, Kafeterya, İçli Pide Fırını ve Kebap Salonu için)
16- (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin tapuda kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sıhhi işyeri açılması durumunda kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı karar. (Noterden)