Yabancılar çalışma izni için yurt dışından başvuru

için yurt dışından başvuru

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince, süreli çalışma izni iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının ikamet izninin süresi ile hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilmekte, bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, aynı işyeri veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izninin süresi üç yıla kadar uzatılabilmektedir.

 Yabancılara çalışma izni belgesi Yurtdışından yapılan çalışma izin taleplerinin değerlendirilebilmesi için yabancının uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki T.C. temsilciliklerine yapılan başvuruyu takiben en geç üç işgünü içerisinde Yönetmelikte öngörülen diğer belge ve formların Çalışma Bakanlığına teslimi zorunludur.

Ankara Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir yabancı sermaye sektörel yatırım teşvik belgeleri, yabancılar çalışma izni vb işlemler için proje, dosya ve ilgili kurumlarda müracaatların takibi danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Saygılarımızla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Turgay Turan