Türk vatandaşlığına başvuru için gerekli belgeler

Türk vatandaşlığına başvuru yapmak için hangi kurumlar yetkilidir. Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne vatandaşlık için başvuru nasıl yapılır? ve bu süreçte ne tür belge hazırlamanız gerektiği bilgileri.

Mülkiyete dayalı Türk vatandaşı olma yolu yani 1.000.000 ABD doları değerinde taşınmaz gayri menkul daire konut veya bina alarak Türk vatandaşlığına başvuru seçeneği,

Türk vatandaşı ile evlilik şeklinde 3 yıl süreli ikamet izinli olarak vatandaşlığa başvuru şekli,

Türkiye de kesintisiz 5 yıl ikamet izni alarak ve bu süreçte toplamda yurt dışında 182 günden fazla kalmamak şekli ile Türk vatandaşlığına genel olrak başvuru şekli,

Türk vatandaşlığına başvuru işlemleri

TÜRK VATANDAŞLIĞINA ÖN BAŞVURULARDA GEREKLİ BELGELER
-Pasaport Örneği
-İkamet izninin noter tasdikli örneği
-Taşınmazın onaylı tapu kayıt örneği
-Menkul kıymet satın alındığını gösteren banka veya aracı kurumdan alınacak belge ile söz konusu menkul kıymetin ilgili idare adına açılacak hesaplarda rehin-teminat ilişkisinin kurulduğunu gösteren banka veya aracı kurumdan alınacak belge
-Noter muvakafatnamesi (Müracaata esas olan bankalardaki mevduat ve/veya katılım fonu ve menkul kıymet kayıtları ile tapu ve ticaret sicil kayıtlarına ilgili kurumlarca erişilmesine veya kayıtlardan örnek alınmasına kurumlar arasında bilgi paylaşılmasına açık rızayı belirtir)
-Şirket bilgilerini içeren belgeler

Saygılarımızla
KURUMSAL DANIŞMANLIK
www.kurumsaldanismanlik.org
Turgay Turan

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir