Kültür bakanlığı senaryo geliştirme teşvikleri

Kültür Bakanlığı senaryo geliştirme teşvikleri

SENARYO VE DİYALOG YAZIM VE GELİŞTİRME BAŞVURULARI
1) Başvuru formu (Yazar İmzalı)
2) Talep edilen destek türü ve miktarı
3) Giderler ve gerekçeleri İçeren Bütçe
4) Snopsis (En az 1 sayfa, en fazla 2 sayfa)
5) Film öyküsü ( En az 5 sayfa, en fazla 15 sayfa)
6) Eser sahipliğine ilişkin beyan ve taahhütname
7) Kaynak eser sahibinin izni ( varsa)
8) Yazar görüşü
9) Yazar özgeçmişi
10) Daha önce destek alındı ise, alınan desteğe ilişkin bilgiler
11) Referanslar (varsa)