GS1 sistemi barkod üyeliği

GS1 sistemi barkod üyeliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği GS1 barkod sistemi üyeliği
Kaynak : http://gs1.tobb.org.tr/uyelik2008.pdf
AÇIKLAMALAR
1. Kitap, dergi ve benzer süreli yayınlar için alınması gereken ISBN ve ISSN numaraları TOBB-GS1 Türkiye tarafından verilen barkod numaralarından farklı olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. (Tel: 0312 232 27 60)
2. TOBB-GS1 Türkiye’ye başvuru yapan firma, Ek-1’de sunulan BaĢvuru Formunu eksiksiz olarak doldurmalıdır.
3. TOBB-GS1 Türkiye’ye başvuru yapan firma, Ek-2’de sunulan Taahhütnameyi eksiksiz olarak doldurup imzalayarak notere onaylatmalı ve başvuru formuna eklemelidir.
4. TOBB-GS1 Türkiye’den talep edilen GS1 Firma numarasının uzunluğu, başvuru yapan firmanın barkodlayacağı ürünlerin çeşit sayısına bağlı olarak işaretlenmelidir.
5. Beşeri İlaçlar için GS1 Firma numarası almak isteyen firmaların eğer ürünleri (ilaçları) Sağlık Bakanlığı’ndan Farmasotik numara alacak ise 7 basamaklı firma numarasına göre işlem yapmaları gerekmektedir.
6. Başvuru yapan firma, Ticaret/Sanayi/Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Borsası veya Esnaf Odasına(TESK) kayıtlı olduğunu gösterir “Oda Kayıt Sicil Suretini” (Faaliyet Belgesi) başvuru formuna eklemelidir.
7. Firma „bulunduğu yıldan bir yıl öncesine ait “GELIR TABLOSUNU‟ muhasebecisine ya da mali müşavirine onaylatarak o yılın cirosuna ve ürün çeşidi sayısına göre Tablo-1’de uygun olan sisteme giriş ücretini Tablo-2’de gösterilen banka hesap numaralarından birine yatırıp, banka dekontunu ve onaylı gelir tablosunu başvuru formuna eklemelidir. Firma başvuru yaptığı yıl içinde kurulmuş ise, ürün çeşidi sayısına göre Tablo-1’deki F kategorisinde gösterilen sisteme giriş ücretini Tablo-2’de gösterilen banka hesap numaralarından birine yatırmalı ve gelir tablosu yerine bulundukları yıl içinde kurulduklarını gösterir “TICARET SICIL GAZETESINI” banka dekontuyla beraber başvuru formuna eklemelidir.
8. Başvuru yapan firma Ticaret/Sanayi/Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Borsa’sına kayıtlı ise başvuru formunu tamamladıktan sonra TOBB-GS1 Türkiye Atatürk Bulvarı No:149 Bakanlıklar/ANKARA adresine posta, kargo ile veya elden iletmelidir. Başvuru yapan firma “Esnaf ve Sanatkarlar Odasına“ (TESK) kayıtlı ise başvuru formunu tamamladıktan sonra Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Tunus Cad. No:4 ANKARA adresine iletmelidir. Esnaf Odasına kayıtlı firmaların başvuruları TESK ve TOBB-GS1 Türkiye arasında yapılan Protokol gereğince TESK’ten onay alındıktan sonra TESK tarafından TOBB-GS1 Türkiye’ye iletilir.
9. Faks, telefon ve e-posta aracılığı ile başvuruda bulunulamaz. Eksik evrak ve fotokopi ile baĢvurular iĢleme alınmaz.
10. Başvurusunu tamamlayıp TOBB-GS1 Türkiye’ye üye olan firma, üye olduğu yıl hariç her yıl TOBB-GS1 Türkiye’ye üyelik aidatı ödemelidir. Aidat miktarı her yıl aidat döneminde üye firmaya bildirilecektir
GS1 Sistemi üyeliğinin devam edebilmesi için üye firma tarafından aidat ödemelerinin düzenli takip edilmesi ve adres değişikliklerinin TOBB TOBB-GS1 Türkiye Dumlupınar Bulvarı No:252 Eskişehir Yolu 9.km 06530
Ankara, Türkiye adresine bildirilmesi gerekmektedir.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği GS1 Barkod numarası

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir