GEMİ TEKNE YÜZER TESİS TURİZM BELGESİ

GEMİ TEKNE YÜZER TESİS TURİZM BELGESİ

Türk karasularında veya limanlarında turizm amaçlı olarak konaklama, yeme-içme veya eğlence hizmeti verebilecek nitelikteki kendiliğinden hareket etme kabiliyetine sahip veya bir römorkör vasıtasıyla çekilen, toplam kapasiteleri belirlenmiş ve kullanım amacı belirtilmiş denize elverişlilik belgesi olan, bu belgeleri ilgili mevzuat çerçevesinde yenilendikçe Bakanlığa gönderilen deniz araçlarıdır. Bu tesislere turizm yatırımı belgesi verilmez.

GEMİ TEKNE YÜZER TESİS TURİZM BELGESİ
Turizm İşletme Belgesi
Yüzer tesisler ikiye ayrılır:
A) Kendiliğinden yüzer tesisler: Kendiliğinden hareket kabiliyetine sahip olan yüzer tesisler aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar:
1) Deniz aracının demirleme ve bağlama yerleri ile mola duraklarını ve dolaşacağı güzergahı belirten ilgili Liman Başkanlığınca onaylanmış harita,
2) Kapasitenin hesaplanmasında denize elverişlilik belgesinde belirtilmiş olan, yazlık-kışlık toplam kapasite esas alınmak üzere en az yüz kişilik kapasite,
3) Deniz aracında içme ve kullanma suyu ile enerji kullanımına, atık suların sağlıklı tahliyesine ve kullanılan teçhizata ait bilgiler.
B) Gemi niteliğinde olmayan yüzer tesisler: Kendiliğinden hareket etme kabiliyetine sahip olmayıp römorkör ile çekilen turizm amaçlı yüzer tesisler aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar:
1) Deniz aracı hakkında emniyet, denizde can ve mal güvenliği mevzuatı ile deniz mevzuatı yönünden yetkili kuruluşların uygun görüş yazısı,
2) Yüzer otel olarak işletilmeleri halinde; en az yüzyirmi yatak, yüzer lokanta olarak işletilmeleri halinde ise; kapasitenin hesaplanmasında denize elverişlilik belgesinde belirtilmiş olan, yazlık-kışlık toplam kapasite esas alınmak üzere en az yüz kişi kapasite,
3) Liman sahaları dahil olmak üzere, mahalli liman başkanının görüşü de alınarak, faaliyette bulunacakları yer belirlendikten sonra Valilikçe verilen işletme izni.

Ankara Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir ülke genelinde Turizm sektöründe mevzuata göre proje dosya hazırlama ve işlemlerin takibi danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Saygılarımızla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan