Deniz turizmi araçları işletme belgesi

Deniz turizmi yönetmeliği Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29/6/2009 No : 2009/15212 Dayandığı Kanunun Tarihi : 12/3/1982 No : 2634 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 24/7/2009 No : 27298 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 48 S : BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; denizcilik ve […]

Deniz turizmi aracı işletmesi belgesi

Deniz turizmi yönetmeliği , deniz turizmi araçları turizm işletme belgesi, deniz turizmi araçları işletme belgesi, deniz turizmi aracı işletmesi belgesi, deniz turizmi araçları işletme belgesi, deniz turizmi aracı işletme belgesi, Deniz turizmi yönetmeliği Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29/6/2009 No : 2009/15212 Dayandığı Kanunun Tarihi : 12/3/1982 No : 2634 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 24/7/2009 […]

Deniz turizmi araçları turizm işletme belgesi

Deniz turizmi yönetmeliği , deniz turizmi araçları turizm işletme belgesi, deniz turizmi araçları işletme belgesi, deniz turizmi aracı işletmesi belgesi, deniz turizmi araçları işletme belgesi, deniz turizmi aracı işletme belgesi, Deniz turizmi yönetmeliği Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29/6/2009 No : 2009/15212 Dayandığı Kanunun Tarihi : 12/3/1982 No : 2634 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 24/7/2009 […]

Deniz turizmi yönetmeliği

Deniz turizmi yönetmeliği , deniz turizmi araçları turizm işletme belgesi, deniz turizmi araçları işletme belgesi, deniz turizmi aracı işletmesi belgesi, deniz turizmi araçları işletme belgesi, deniz turizmi aracı işletme belgesi, Deniz turizmi yönetmeliği Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29/6/2009 No : 2009/15212 Dayandığı Kanunun Tarihi : 12/3/1982 No : 2634 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 24/7/2009 […]