Kaçak yabancılara af varmı

Kaçak yabancılara af varmı Kaçak yabancılara af, Türkiyede kaçak yabancılara af, Türkiyede kaçak olan yabancılara af, Yabancılara af çıkacak mı, Yabancılara af çıkacak mı, Yabancılara af çıkacakmı Türkiyede vize ihlali yapmış olan yabancılar kendi ülkelerine vaya başka ülkelere çıkış yapıp sınır kapılarında veya hava alanlarında kaçak kaldıkları süre ile ilgili cezayı maliye veznesine yatırmaları gerekir Türkiyeye […]

Güneydoğuya teşvik Doğuya teşvik

Güneydoğuya teşvik  Doğuya teşvik Yatırım teşvik belgesi  Güney doğu bölgesi teşvikler Doğu bölgesi teşvikler 1 – 2 BÖLGELER 1) Vergi indirimi 2) Sigorta primi işveren hissesi desteği 3) Yatırım yeri tahsisi 4) Gümrük vergisi muafiyeti 5) KDV istisnası 3 – 4 BÖLGELER 1) Vergi indirimi 2) Sigorta primi işveren hissesi desteği 3) Yatırım yeri tahsisi […]

Hazine Müsteşarlığı yatırım teşvikler

http://www.uzmantv.com/yatirim-tesvik-belgesi-nasil-alinir Hazine Müstreşarlığı yatırım teşvikler Yatırım teşvik belgesi destekleri 1 – 2 BÖLGELER 1) Vergi indirimi 2) Sigorta primi işveren hissesi desteği 3) Yatırım yeri tahsisi 4) Gümrük vergisi muafiyeti 5) KDV istisnası 3 – 4 BÖLGELER 1) Vergi indirimi 2) Sigorta primi işveren hissesi desteği 3) Yatırım yeri tahsisi 4) Gümrük vergisi muafiyeti 5) […]

Devlet Teşvikleri Yatırım teşvik belgesi

Devlet Teşvikleri Yatırım teşvik belgesi 06 Şubat 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25365 YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 29.01.2004 Kanun No:5084 Amaç MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak, enerji desteği sağlamak ve yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi temin etmek […]

Turizm Otel yatırım teşviği yatırım teşvik belgesi

Turizm Otel yatırım teşviği yatırım teşvik belgesi Devlet Yatırım Teşvik Belgesi Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nce Her sektörün öncelikleri belirlenerek yatırım teşvik belgesi tebliğ ve mevzuatlara göre hazırlanır. Yatırım Teşvik Belgesi birçok çeşitlilik arz eder; Komple yeni yatırım teşvik belgesi, Tevsi kapasite artışı yatırım teşvik belgesi, Modernizasyon yatırım teşvik belgesi, Darboğaz giderme yatırım […]

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık Hizmetimiz Yatırım Teşvik Belgesi; Yerli sermaye şirketlerin (yabancı hissedarı olmayan şirketler) yatırımları Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünce yatırım fizibilite yatırım bilgi formları incelenerek Teşvik Belgesine bağlanır Yabancı hissedarı olan yabancı sermayeli şirketlerin Teşvik Belgeleri ise Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce Teşvik Belgesine Bağlanır. Teşvik Belgesi kapsamında onaylanan ithal […]

Belediye alt yapı proje yatırımlarına yatırım teşvik belgesi

Belediye alt yapı proje yatırımlarına yatırım teşvik belgesi Belediyelerin alt yapı yatırımları ve bölgelerinde yapacakları diğer sosyal yatırımlar yatırım teşvik belgesine bağlanabilir Yatırım Teşvik Belgesinin destek unsurları Makine Techizat KDV Muafiyeti (Alt yapı yatırımlarında tesisat ve diğer ekipmanlar KDV muafiyetinden yararlanabilir (Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü nün ön görüleri çerçevesinde birçok techizat KDV […]

Yatırım teşvik nedir ?

Yatırım teşvik nedir ? Sektörlere ve bölgelere göre işsizliğin önlenmesi ve ekonominin canlanması için  yatırım amaçlı girişimcilere devletin vermiş olduğu çeşitli desteklere yatırım teşvikler denir Teşvikler 3 e ayrılır Yatırımları teşvik İhracatı teşvik Ve Mevcut faaliyette olan KOBİ statüsündeki imalatçı ve üretici firmalara işletme sermayesi destekleri gibi teşviklerdir Yatırım Teşviklerin Açılımı : Yatırım teşvik destekleri ; […]

Belediye projeleri yatırım teşvik belgesi

Belediye projeleri yatırım teşvik belgesi Yatırım Teşvik Belgesinin destek unsurları Makine Techizat KDV Muafiyeti (Alt yapı yatırımlarında tesisat ve diğer ekipmanlar KDV muafiyetinden yararlanabilir (Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü nün ön görüleri çerçevesinde birçok techizat KDV muafiyetinden yararlanabilir) Makine Techizat Gümrük Muafiyeti Yatırım finansmanı Faiz indirim desteği Kurumsal Danışmanlık olarak yatırımlarınızın projelendiriilmesi fizibilite […]

Belediye yatırımlarına yatırım teşvik belgesi

Belediye yatırımlarına yatırım teşvik belgesi Alt yapı yatırımlarında tesisat ve diğer ekipmanlar KDV muafiyetinden yararlanabilir Yatırım Teşvik Belgesi Makine Techizat KDV Muafiyeti (Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü nün ön görüleri çerçevesinde birçok techizat KDV muafiyetinden yararlanabilir) Makine Techizat Gümrük Muafiyeti Yatırım finansmanı Faiz indirim desteği Kurumsal Danışmanlık olarak yatırımlarınızın projelendiriilmesi fizibilite yatırım maliyet […]