Yabancıların vize muafiyeti

Yabancıların vize muafiyeti Türkiyeye gelecek olan yabancıların vize muafiyeti uygulanması mevzuatı Vize muafiyeti MADDE 12 – (1) Aşağıda sayılan yabancılardan Türkiye’ye girişte vize şartı aranmaz: a) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ya da Bakanlar Kurulu kararıyla vizeden muaf tutulan ülkelerin vatandaşları b) Türkiye’ye giriş yapacağı tarih itibarıyla, geçerli ikamet veya çalışma izni bulunanlar c) 15/7/1950 […]