Yabancılar çalışma izni belgesi süre uzatımı

Yabancılar çalışma izni belgesi süre uzatımı Yabancıların  uzatımı başvurularında mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulabilir. Yabancılar çalışma izni işlemlerinde süresi sona ermiş bir yabancının çalışma izni nin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde yabancı personel çalışma izni […]

Yabancılar çalışma izni süre uzatımı

Yabancılar çalışma izni süre uzatımı gerekli belgeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yabancıların çalışma izni süre uzatımı Uzatma Başvuruları Madde 8 – Çalışma izninin uzatılması talebi, Yönetmeliğin 5 inci maddesinde açıklanan esaslara göre; başvuru formu ve Yönetmelik ekinde belirtilen belgelere, önceki çalışma izin belgesinin aslının da eklenmesi suretiyle, yabancı veya işvereni tarafından doğrudan Bakanlığa yapılır. […]