Yabancılar oturum izni için sağlık sigortası

Yabancılar oturum izni için sağlık sigortası 

Türkiyede yabancılara özel sağlık sigortası, Yabancıların oturum izni alabilmeleri için özel sağlık sigortası, 1 yıllık ikamet tezkeresi için özel sağlık sigortası, yabancılara özel sağlık sigortası yapan sigorta firmaları, yabancı genel sağlık sigortası yapanlar, Özel sağlık sigortası ummadığınız bir anda başınıza gelebilecek kötü sürprizlerden sizi koruyan eşsiz bir güvencedir. Acil durumlarda ambulans, doktor, ameliyat ve ilaç giderlerinizi kolaylıkla karşılayabilmenize yardımcı olur. Size dilediğiniz sağlık kurumu ve doktoru seçme hakkını tanır. Dilerseniz Medical Park; International Hospital; Florance Nightingale; Memorial; Amerikan Hastaneleri; Acıbadem; Alman Hastaneleri; Dünya Göz gibi daha burda sayamadığımız Türkiye ‘ nin en popüler hastanelerinde veyahut yurtdışında tedavi olabilirsiniz.

Yabancılar Oturum İzni için Genel Sağlık Sigortası Yeni ikamet oturum izni mevzuatı yabancı uyruklulara genel sağlık sigortası yaptırma zorunluluğu getirdi  11.04. 2013 yayınlanan ve bir yıl sonra yani 11.04.2014 tarihinde uygulanır diye hükme bağlanan kanun gereği ikamet tezkeresine veya oturma iznine hangi süreyle başvurulduğuna bakılmaksızın ilgili makama 1 yıllık genel sağlık sigortası poliçesinin evraklarla birlikte sunulması gerekmektedir

Burada en çok karışıklığa sebep olan konu ise sigortanın kapsamı. Kimi yerlerde Nefes Sağlık, İlk Yardım, Can simidi gibi sadece acil durumları kapsayan poliçeler kabul edilirken kimi yerlerde sadece yatarak tedaviyi kapsayan poliçeler kabul edilmekte. Oysa ki sigortanın kapsamı hem yatarak hem ayakta tedaviyi karşılayacak şekilde olması lazımdır. Şu unutulmamalıdır ki yabancılar şubeleri sadece başvuruyu almakla mükellef olup onay makamı Göç İdaresi Başkanlığı olacaktır.

Yabancıların oturum izni için genel sağlık sigortası bedeli ne kadardır,
Yabancı uyrukluların ikamet tezkeresi veya oturum izni almak için yaptırmak zorunda oldukları yabancılar için genel sağlık sigortası fiyatı kişinin yaşına, ülkesine ve cinsiyetine göre değişiklik göstermektedir. Ortalama fiyatlar 35 yaş altı bayanlarda 900 ile 1000 TL arasıdır bu durum yaş arttıkça sigorta bedeli de artmaktadır

ikamet izni için genel sağlık sigortası, yabancılar için gerekli sağlık sigortası, yabancılara oturum izni için sağlık sigortası, özel sağlık sigortası primlerinizi gelirinizden dolayı doğan vergi matrahınızdan indirebilirsiniz. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 4697 sayılı kanun değişikliği ile 63/3 ve 89/1 bentlerine göre ödeme belgelerinizi çalıştığınız kuruma yada işverenseniz muhasebecinize verdiğiniz takdirde ödediğiniz primler vergi matrahınızdan düşülecektir. Düşebileceğiniz tutar aylık brüt ücretinizin yada gelirinizin yüzde 5′ işini geçmeyecek ve yıllık asgari ücret tutarını aşmayacak şekilde sınırlandırılmıştır.

yabancıların genel sağlık sigortası, yabancı uyrukluların genel sağlık sigortası, yabancı uyruklular genel sağlık sigortası, yabancılara genel sağlık sigortası, yabancılar için genel saglık sigortası, yabancılara özel sağlık sigortası, yabancı uyruklular için özel sağlık sigortası,yabancıların genel sağlık sigortası, yabancı uyrukluların genel sağlık sigortası, yabancı uyruklular genel sağlık sigortası, yabancılara genel sağlık sigortası, yabancılar için genel saglık sigortası, yabancılara özel sağlık sigortası, yabancı uyruklular için özel sağlık sigortası, özel sağlık sigortası fiyatları, özel sağlık sigortası neleri kapsar, özel sağlık sigortası nedir, yapı kredi özel sağlık sigortası, özel sağlık sigortası fiyatları 2012, özel sağlık sigortası primleri, özel sağlık sigortası hamilelik, özel sağlık sigortası vergi indirimi, yabancılara özel sigorta, yabancılara özel sağlık sigortası, yabancı özel sağlık sigortası,

Yabancıların oturum izni için genel sağlık sigortası

Yabancıların oturum izni için genel sağlık sigortası

Yabancıların ikamet izni alabilmeleri işlemlerinde GÖÇ idaresinden e-randevu almaları için başvurularında yabancıların özel sağlık sigortasına ihtiyaç duyulmaktadır.

İkamet izni başvurusu yapmak için özel sağlık sigortası yapan sigorta acentalarına başvurduğunuzda yabancı kişinin yaşına göre sağlık sigortası fiyatlandırma kriterleri ile karşılaşırsınız yabancıların sağlık sigortasında yabancı uyruklu kişinin yaşı ne kadar genç ise sağlık sigorta poliçe bedeli o kadar uygun yani ekonomik fiyat ile hesaplanır.

Türkiyede yabancılara özel sağlık sigortası, Yabancıların oturum izni alabilmeleri için özel sağlık sigortası, 1 yıllık ikamet tezkeresi için özel sağlık sigortası, yabancılara özel sağlık sigortası yapan sigorta firmaları, yabancı genel sağlık sigortası yapanlar, Özel sağlık sigortası ummadığınız bir anda başınıza gelebilecek kötü sürprizlerden sizi koruyan eşsiz bir güvencedir. Acil durumlarda ambulans, doktor, ameliyat ve ilaç giderlerinizi kolaylıkla karşılayabilmenize yardımcı olur. Size dilediğiniz sağlık kurumu ve doktoru seçme hakkını tanır. Dilerseniz Medical Park; International Hospital; Florance Nightingale; Memorial; Amerikan Hastaneleri; Acıbadem; Alman Hastaneleri; Dünya Göz gibi daha burda sayamadığımız Türkiye ‘ nin en popüler hastanelerinde veyahut yurtdışında tedavi olabilirsiniz.

ikamet izni için genel sağlık sigortası, yabancılar için gerekli sağlık sigortası, yabancılara oturum izni için sağlık sigortası, özel sağlık sigortası primlerinizi gelirinizden dolayı doğan vergi matrahınızdan indirebilirsiniz. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 4697 sayılı kanun değişikliği ile 63/3 ve 89/1 bentlerine göre ödeme belgelerinizi çalıştığınız kuruma yada işverenseniz muhasebecinize verdiğiniz takdirde ödediğiniz primler vergi matrahınızdan düşülecektir. Düşebileceğiniz tutar aylık brüt ücretinizin yada gelirinizin yüzde 5′ işini geçmeyecek ve yıllık asgari ücret tutarını aşmayacak şekilde sınırlandırılmıştır.

 

ikamet izni için genel sağlık sigortası

ikamet izni için genel sağlık sigortası

Genel sağlık sigortası kapsamına alınan yabancı uyruklu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık
hizmetlerinden yararlanabilir mi?
Yabancı uyruklu kişilerin, yurt dışında öğrenim görenler hariç olmak üzere, yurt içinde ikamet eden, ülkemiz veya başka bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan
• Eşleri,
• 18 yaşını doldurmamış çocukları,
• Lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları
• Yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları,
• Yaşına bakılmaksızın malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,
• Geçiminin yabancı uyruklu kişi tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babası, sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.
Yabancı uyruklu vatandaşların genel sağlık sigortalılıkları nasıl sonlandırılır?
Bu kapsamda tescil edilen yabancı uyruklu genel sağlık sigortalıların,
• Oturma izinlerinin sona erdiği,
• Yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı oldukları,
• Başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayıldıkları,
• Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldıkları tarih itibariyle genel sağlık sigortalılıkları sonlandırılır.
Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişiler nasıl genel sağlık sigortalısı
olurlar?
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve
vatansız olarak tanındıkları tarihten itibaren herhangi bir sağlık güvencesi olmayan ve ödeme gücü bulunmayan kişiler 1 ay içerisinde Kurumumuza bildirilerek genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilirler. Bu kişilerin genel sağlık sigortası primleri ilgili kurumlar tarafından ödenir.

Yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortası kapsamına girer mi?
Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler 1 yıllık ikamet etme şartı aranmaksızın öğrenim kurumuna/okula
ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.
Yabancı uyruklu vatandaşların ödeyecekleri genel sağlık sigortası prim oranı nedir?
Yabancı uyruklu vatandaşların ödeyecekleri prim oranı asgari ücretin % 24’ü kadardır.
Yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası prim oranı nedir?
Yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri prim oranı asgari ücretin 4’üdür. Bu kapsamda genel sağlık sigortalısı
sayılanların bir öğretim dönemine ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin tamamı tescil tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma ödenir. Asgari ücrette meydana gelecek değişiklikler nedeniyle oluşacak prim farkları, değişikliğin uygulanmaya başlandığı ayın sonuna kadar Kuruma ödenir. Her Ocak ayında asgari ücret değişikliği yapılmakta olup öğrencilerin bu zaman diliminde ödeyecekleri prim tutarlarını takip etmeleri gerekmektedir.
Öğrenciler için bir yıllık tescil yapılmakta ve bir yıllık prim tutarının ödenmesi gerekmektedir.
18 yaşından küçük yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılıkları nasıl başlatılır?
Bu öğrencilerin genel sağlık sigortası tescil işlemleri, yabancı uyruklu öğrenciyi getiren kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılacak protokoller çerçevesinde yürütülebilir. Ayrıca; yabancı uyruklu öğrencilerden gerek 18 yaş altı gerekse diğer öğrencilerin tescil işlemlerine ilişkin talepler veli/vasi yada Türkiye’ye getiren kurum/kuruluşlarca yerine getirilebilir.
Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılıkları nasıl sonlandırılır?
Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılıkları, öğrenimlerinin sona erdiği, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi veya başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı sayıldıkları tarihten itibaren sona erer.

Türkiyede yabancılara özel sağlık sigortası, Yabancıların oturum izni alabilmeleri için özel sağlık sigortası, 1 yıllık ikamet tezkeresi için özel sağlık sigortası, yabancılara özel sağlık sigortası yapan sigorta firmaları, yabancı genel sağlık sigortası yapanlar, Özel sağlık sigortası ummadığınız bir anda başınıza gelebilecek kötü sürprizlerden sizi koruyan eşsiz bir güvencedir. Acil durumlarda ambulans, doktor, ameliyat ve ilaç giderlerinizi kolaylıkla karşılayabilmenize yardımcı olur. Size dilediğiniz sağlık kurumu ve doktoru seçme hakkını tanır. Dilerseniz Medical Park; International Hospital; Florance Nightingale; Memorial; Amerikan Hastaneleri; Acıbadem; Alman Hastaneleri; Dünya Göz gibi daha burda sayamadığımız Türkiye ‘ nin en popüler hastanelerinde veyahut yurtdışında tedavi olabilirsiniz.

ikamet izni için genel sağlık sigortası, yabancılar için gerekli sağlık sigortası, yabancılara oturum izni için sağlık sigortası, özel sağlık sigortası primlerinizi gelirinizden dolayı doğan vergi matrahınızdan indirebilirsiniz. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 4697 sayılı kanun değişikliği ile 63/3 ve 89/1 bentlerine göre ödeme belgelerinizi çalıştığınız kuruma yada işverenseniz muhasebecinize verdiğiniz takdirde ödediğiniz primler vergi matrahınızdan düşülecektir. Düşebileceğiniz tutar aylık brüt ücretinizin yada gelirinizin yüzde 5′ işini geçmeyecek ve yıllık asgari ücret tutarını aşmayacak şekilde sınırlandırılmıştır.