Yabancı sermayeli şirketlerin arsa alımı

Yabancı sermayeli şirketlerin arsa alımı Yabancı sermayeli şirketlerin arazi alımı Yabancı sermayeli şirketlerin mülk alımı 12 Kasım 2008 ÇARŞAMBA YÖNETMELİK Sayı : 27052 Resmî Gazete Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yabancı yatırımcıların […]