YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ SÜRE UZATIMI

YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ SÜRE UZATIMI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı e-devlet sistemi ile yabancı bakıcı çalışma izni başvuru işlemleri e-imza ve KEP hesap bilgisi ile yapılabilmektedir. Yabancı bakıcıların çalışma izni süre uzatımı ise yine aynı şekilde Çalışma Bakanlığı e devlet sistemi üzerinden veri girişleri yapılarak çalışma izni uzatımı sonuçlandırılabilmektedir.

Yabancı bakıcı çalışma izni işlemleri 3 şekilde yapılabilmektedir.

1 YABANCI ÇOCUK BAKICISI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU GEREKLİ EVRAKLAR

Yabancı çocuk bakıcı çalıştıracak olan Anne veya Baba için gerekli evraklar
İşveren Anne veya Babanın Nüfus Cüzdan fotokopisi
E-İmza ve KEP Hesap bilgisi

YABANCI BAKICI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Yabancı bakıcının pasaport fotokopisi
GÖÇ İdaresinden alınan ikamet izni fotokopisi
1 Adet Biyometrik fotoğraf

YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ SÜRE UZATIMI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
İşveren Anne veya Babanın Nüfus Cüzdan fotokopisi
E-İmza ve KEP Hesap bilgisi
YABANCI BAKICI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Yabancı bakıcının pasaport fotokopisi
Çalışma Bakanlığından alınmış olan çalışma izni fotokopisi
1 Adet Biyometrik fotoğraf

YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR

YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR

Yabancı bakıcılar çocuk bakımı, hasta bakımı veya yaşlı bakımı gibi üç ayrı katagoride ele alınmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından yabancıların evlerde çalışma süreçleri ve mevzuatlara göre yabancı bakıcılar nasıl çalışma izni başvurusu yapacakları yönetmelikler ile ayrı ayrı başlıklar ile detaylandırılmıştır. Yabancı bakıcı çalışma izni almak için Bakıcının çocukmu bakacağı yoksa hastamı bakacağı veya yaşlımı bakacağı çok önemlidir. Başvuru evrakları bu konuya göre hazırlanacaktır.

YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yabancı Bakıcı  hangi başlık altında çalışma izni alacak ise ona göre başvuru yapılması gerekir.
Yabancı çocuk bakıcısı çalışma izni için gerekli olan belgeler

Yabancı Bakıcının hazırlayacağı belgeler
GÖÇ idaresinden alınmış olan ikamet izin belgesi
1 adet Biyometrik fotoğraf
Pasaport fotoğraflı sayfa fotokopisi

Yabancı Çocuk Bakıcı çalıştıran aile tarafından hazırlanacak belgeler
Aile Reisi Anne veya Babanın ve Çocuğunun Nüfus Cüzdan fotokopisi
Aile Reisi Anne veya Babanın KEP adresi ve E-İMZA sı
Adres yeri belgesi

Yabancı çocuk bakıcısı  çalıştıracak olan aileler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni başvurusu yapabilmeleri için yabancı kişinin çocuk bakıcısı, hasta bakıcısı veya yaşlı bakıcısı gibi hangi konu ile ilgili başlık altında çalıştırılacak ise yabancı bakıcının çalışma izni başvurusu için gerekli olan belgeler bu duruma göre hazırlanmalıdır.

 

YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ ALMAK

YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ ALMAK

YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ ALMAK
YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ ALMAK

Yabancı bakıcı olarak ev hizmetlerinde çalışacak olan yabancıların  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünden Evde yabancı bakıcı çalıştıran aile reisi yabancı bakıcının evrakları ile birlikte başvuru yaparak çalışma izni alması gerekir.  Çalışma izni olmaksızın yabancı uyruklu işçi çalıştıran işveren ve yabancı hakkında idari yaptırım uygulanmaktadır.

YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ UZATMAK

YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ UZATMAK 
YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ UZATMAK

Daha önce yabancı bakıcı çalışma izni almış olan ailelerin çalışma iznini uzatmak için öncelikle ihtiyaç duyacağı en önemli konu başlığında 1 numaralı olarak şart olarak ihtiyaç duyulan E İmza ve KEP hesabı bilgisidir.

Yabancı bakıcı çocuk bakıyor ise çocuğun nüfus cüzdanı, hasta bakıyor ise doktor raporu veya ileri yaşlı kişiye bakıyor ise ona göre yaşlı kişinin nüfus cüzdanı belgesine ihtiyaç duyulmaktadır. yabancının evraklarının yanısıra ailenin hazırlayacağı belgelerde yukarıdaki açıklamalarımıza göre hazırlanır.

Yabancı Bakıcı Çalışma İzni Almak İçin Aranan Şartlar

Son yıllarda ülkemizde ev hizmetlerinde çalışan yabancı uyruklu personel başvuru sayısının artması, suistimallerin önlenmesi ve yabancıların güvenliklerinin korunması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ev hizmetleri çalışanlarına bazı sınırlamalar getirilmiştir.

Yabancı uyruklular ev hizmetlerinde çocuk bakıcısı, yaşlı veya hasta bakıcısı olarak çalışabilmektedir. Evde küçük çocuğu ve bakıma muhtaç hastaları olmayanlar ev işlerinde yardım amaçlı temizlikçi, gündelikçi yabancı uyruklu çalıştıramamaktadır.

Çalışacak olan yabancının yurtdışında veya yurtiçinde bulunmasına göre izlenecek yol farklılık göstermektedir.

Yurtiçinden yapılacak başvurularda; yabancının Türkiye’de en 6 ay süreli ikamet izni almış ve izin süresinin sona ermemiş olması gerekmektedir. İkamet izni olan yabancının başvurusu yurtiçinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır.

Yurt dışından yapılacak başvurularda; yabancının uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvuruda bulunulmaktadır. Başvurunun kabulü halinde temsilcilik tarafından referans numarası verilmektedir. Bu referans numarasıyla Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulunulmaktadır.

Yabancı Çocuk Bakıcı Çalışma İzni

Yabancı Çocuk Bakıcı Çalışma İzni 
Yabancı Çocuk Bakıcı Çalışma İzni

Yabancı çocuk bakıcı çalıştıracak olan işverenin öncelikle, 15 yaşından küçük çocuğunun bulunması gerekmektedir. İlaveten, işverenin neden yabancı uyruklu çalıştırmaya ihtiyaç duyduğunu ve yabancıya ödenecek maaşı ödeyecek mali gücü olduğunu gösterir belgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunması gerekmektedir. Yukarıdaki koşulları ve belgeleri sağlayabilecek işveren yabancı çocuk bakıcı çalıştırabilmek için başvuruda bulunabilir.

Yabancı Bakıcı Çalışma İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yurtiçinden yapılacak başvurularda aşağıdaki belgeler talep edilmektedir:

Yabancı uyruklu adına Türkiye’de Emniyet makamlarından alınmış en az altı (6) ay süreli ikamet tezkeresi fotokopisi;
Yabancı şahsa ait Pasaportun yeminli mütercim tercüman tarafından çevirisinin noter onaylı sureti;
Yabancı şahsa ait bir adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalı);
Yurtiçi başvurularda, Yabancı T.C. Kimlik Numarası (Bu numara en az 6 ay süreli İkamet izni sahibi olan tüm yabancılara verilmektedir.);
Ev Hizmetlerinde Yabancı Çalıştıracak İşveren Başvuru Dilekçesi ;
İşverene ait Nüfus Cüzdanı fotokopisi;
İşverenin vukuatlı nüfus kayıt örneği ve işverene ait konutun bulunduğu İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınan yabancının çalışacağı adresi gösteren yerleşim yeri belgesi;
Tarafımızca yapılacak başvurular için vekaletname.
Yurtdışından yapılacak başvurularda ikamet tezkeresi yerine Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği tarafından verilen referans numarası istenmektedir. Yabancının uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine başvuruda bulunması, başvurunun kabulü halinde Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği tarafından kendisine verilen 16 haneli bir referans numarasını işverene bildirmesi gerekmektedir. Referans numarasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulunulabilmektedir.

Yabancı Hasta Bakıcısı Çalışma İzni

Yabancı Hasta Bakıcısı Çalışma İzni
Yabancı Hasta Bakıcısı Çalışma İzni

İşverenin öncelikle, yabancı hasta bakıcı çalıştırmaya ihtiyaç duyduğunu ve yabancıya ödenecek maaşı ödeyecek mali gücü olduğunu gösterir belgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunması gerekmektedir. Yabancı hasta bakıcıya çalışma izni aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde verilmektedir:

İşveren evinde veya ilk dereceden yakını olması şartıyla 65 yaşından büyük birinin genel bakımını üstlenmesi şartıyla yabancıya izin alabilir;
İşveren 65 yaşından küçük ama bakıma muhtaç olduğu doktor raporu ile sabit olanlar için ilk dereceden yakınlar, hastanın bakımında çalıştırma şartıyla yabancı uyruklu hasta bakıcıya çalışma izni alabilirler.
Yukarıdaki koşulları ve belgeleri sağlayabilecek işveren hasta bakıcı çalıştırabilmek için başvuruda bulunabilir. Yurtiçinden yapılacak başvurularda aşağıdaki belgeler talep edilmektedir:

Yabancı Bakıcı Çalışma İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yabancı uyruklu adına Türkiye’de Emniyet makamlarından alınmış en az altı (6) ay süreli ikamet tezkeresi fotokopisi;
Yabancı şahsa ait Pasaportun yeminli mütercim tercüman tarafından çevirisinin noter onaylı sureti;
Yabancı şahsa ait bir adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalı);
Yurtiçi başvurularda, Yabancı T.C. Kimlik Numarası (Bu numara en az 6 ay süreli İkamet izni sahibi olan tüm yabancılara verilmektedir.);
Ev Hizmetlerinde Yabancı Çalıştıracak İşveren Başvuru Dilekçesi ;
İşverene ait Nüfus Cüzdanı fotokopisi;
İşverenin vukuatlı nüfus kayıt örneği ve işverene ait konutun bulunduğu İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınan yabancının çalışacağı adresi gösteren yerleşim yeri belgesi;
Tarafımızca yapılacak başvurular için vekaletname.
Yurt dışından yapılacak başvurularda ikamet tezkeresi yerine Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği tarafından verilen referans numarası istenmektedir. Yabancının uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine başvuruda bulunması, başvurunun kabulü halinde Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği tarafından kendisine verilen 16 haneli bir referans numarasını işverene bildirmesi gerekmektedir. Referans numarasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulunulabilmektedir.

 

Yabancı bakıcı çalışma izni süre uzatımı için gerekli evraklar

Yabancı bakıcı çalışma izni süre uzatımı için gerekli evraklar

Yabancı bakıcıların çalışma izni süreci işlemleri; Anne ve Babası çalışan çocukların ve bebeklerin 24 saat bakımı için Yabancı uyruklu bakıcı çalışma izni alımı ve süre uzatımı işlemleri gerekli evraklar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatlarına göre yabancı bakıcı çalışma izni süre uzatımı başvurularında aşağıdaki evraklar hazırlanır.

Yabancı bakıcı çalışma izni süre uzatımında işveren için gerekli evraklar

İşveren Nüfus Cüzdan fotokopisi ,
Çocuklarının Nüfus Cüzdan fotokopisi,
Muhtardan veya İlçe Nüfus Müdürlüğünden Adres yeri belgesi (İkametgah)
İşveren PTT den e-devlet şifresi

Yabancı bakıcı için gerekli evraklar

Çalışma izni fotokopisi
Pasaport fotokopisi (Fotoğraflı sayfa ve diğer işlem görmüş sayfalar)
4 adet Biyometrik fotoğraf

Ankara Kurumsal Danışmanlık olarak 1987 den bu güne bir çok mevzuat ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Örnek olarak; Yabancıların çalışma izni ve süre uzatım işlemleri, Yerli ve Yabancı yatırımcıların yatırım teşvik belgesi işlemleri, Turizm işletme belgesi işlemleri vb birçok mevzuat bilgi paylaşımı danışmanlık.