Unlu mamuller gıda sicil sertifikası

Unlu mamuller gıda sicil sertifikası Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Gıda sicil sertifikası Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü mevzuatlarına göre Gıda üretim izni için gerekli belgeler 1- Dilekçe. 2- Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi,diploma sureti ve bağlı bulunduğu meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge (meslek kuruluşu olanlardan). 3- Marka tescil belgesi. 4- Ürünlerle ilgili Bakanlık adına […]