GS1 Barkodlama Uluslararası barkod sistemi

GS1 Barkodlama Uluslararası barkod sistemi Ticari ürünlerin hızlı ve doğru tanımlanmasına olanak sağlayan GS1 Barkod Sistemleri amacına uygun kullanıldığında tedarik zinciri boyunca verimliliği artırmakta, maliyetleri azaltmaktadır. GS1 Barkodları, bilgi sistemleri kapsamındaki Otomatik Veri Toplama (ADC) uygulamalarında otomatik veri girişi yapılmasını sağlamaktadır. Bilgi sistemlerine elle veri girişi yapılması gereğini ortadan kaldıran ADC uygulamaları sayesinde, iş ortamlarının […]

GS1 Barkod sistemi

GS1 Barkod sistemi GS1 Barkodları kullanılarak ticari ürünlerin tedarik zinciri boyunca geçirdiği aşamalar takip edilebilir. Firmalara bütün sektörlerde etkili ve verimli tedarik zinciri yönetimi sağlayan izlenebilirlik sistemlerinin tesisi, özellikle gıda sektöründe yasal bir zorunluluktur. İzlenebilirlik uygulamalarının temelinde SSCC tanımlama numaraları yer alır. SSCC tanımlama numaralarının ve izlenebilirlik sistemlerinde kullanılan diğer tanılama numaraları ve bilgilerin GS1-128 […]

GS1 128 Barkod Alfabesi

GS1 128 Barkod Alfabesi Uluslararası barkod sistemi GS – 128 AI Barkod alfabesi GS1 128 Barkod Alfabesi hem rakamları hem harfleri içerebilen değişken uzunluklu barkod alfabesidir. GS1-128 ile GTIN’lerin yanı sıra SSCC Taşıma Birimi Numarası, Ürünün Ağırlığı, Son Kullanma Tarihi, Parti Numarası gibi 100’den fazla bilgi ticari ortaklara iletilebilir. GS1-128 barkod alfabesinin çeşitli bilgiler içerme […]

Uluslar arası EAN UUC sistemi

TOBB Uluslar arası barkod sistemi Uluslar arası EAN UUC sistemi EAN UCC Sistemi ulusal ve uluslararası ticarette el değiştiren ürünün tanımlanması ve bu ürünün hareketlerinin izlenmesi için evrensel standartlar geliştiren bir “ bilgi standardı tanımlama ve uygulama ” sistemidir. Tedarik zincirinin tüm tarafları ve taraflar arasındaki akışı kapsar. Tüm sektörler ve sektörler arası uygulamalarda kullanılır […]

GS1 sistemi barkod üyeliği

GS1 sistemi barkod üyeliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği GS1 barkod sistemi üyeliği Kaynak : http://gs1.tobb.org.tr/uyelik2008.pdf AÇIKLAMALAR 1. Kitap, dergi ve benzer süreli yayınlar için alınması gereken ISBN ve ISSN numaraları TOBB-GS1 Türkiye tarafından verilen barkod numaralarından farklı olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. (Tel: 0312 232 27 60) 2. TOBB-GS1 Türkiye’ye […]

Barkod sistemi kurmak

Barkod sistemi kurmak için bilgi Barkod sistemi nedir Barkod numaraları alımı GS1 Barkodları kullanımı GS1 Barkodları kullanılarak ticari ürünlerin tedarik zinciri boyunca geçirdiği aşamalar takip edilebilir. Firmalara bütün sektörlerde etkili ve verimli tedarik zinciri yönetimi sağlayan izlenebilirlik sistemlerinin tesisi, özellikle gıda sektöründe yasal bir zorunluluktur. İzlenebilirlik uygulamalarının temelinde SSCC tanımlama numaraları yer alır. SSCC tanımlama […]

Uluslararası barkod sistemi GS1 Barkod sistemi

Uluslararası barkod sistemi GS1 Barkod sistemi Ticari ürünlerin hızlı ve doğru tanımlanmasına olanak sağlayan GS1 Barkod Sistemleri amacına uygun kullanıldığında tedarik zinciri boyunca verimliliği artırmakta, maliyetleri azaltmaktadır. GS1 Barkodları bilgi sistemleri kapsamındaki Otomatik Veri Toplama (ADC) uygulamalarında otomatik veri girişi yapılmasını sağlamaktadır. Bilgi sistemlerine elle veri girişi yapılması gereğini ortadan kaldıran ADC uygulamaları sayesinde, iş […]