GS1 Barkodlama Uluslararası barkod sistemi

GS1 Barkodlama Uluslararası barkod sistemi
Ticari ürünlerin hızlı ve doğru tanımlanmasına olanak sağlayan GS1 Barkod Sistemleri amacına uygun kullanıldığında tedarik zinciri boyunca verimliliği artırmakta, maliyetleri azaltmaktadır.
GS1 Barkodları, bilgi sistemleri kapsamındaki Otomatik Veri Toplama (ADC) uygulamalarında otomatik veri girişi yapılmasını sağlamaktadır. Bilgi sistemlerine elle veri girişi yapılması gereğini ortadan kaldıran ADC uygulamaları sayesinde, iş ortamlarının gerektirdiği doğruluk ve hıza ulaşılarak işlemlerde verimlilik artışı sağlanmaktadır. GS1 Sistemi barkod standartları, bu sistem kapsamında kullanılacak barkodların uygulama kurallarını belirlemektedir. Bu kurallar, barkodlarda yer alacak tanımlama numaralarının ve tamamlayıcı bilgilerin nasıl kodlanacağını, kullanılacak barkod alfabelerini, barkodların basım tekniklerini ve barkodların ürünler üzerindeki yerleştirilme biçimlerini açıklamaktadır

GS1 Barkod sistemi

GS1 Barkod sistemi GS1 Barkodları kullanılarak ticari ürünlerin tedarik zinciri boyunca geçirdiği aşamalar takip edilebilir. Firmalara bütün sektörlerde etkili ve verimli tedarik zinciri yönetimi sağlayan izlenebilirlik sistemlerinin tesisi, özellikle gıda sektöründe yasal bir zorunluluktur.
İzlenebilirlik uygulamalarının temelinde SSCC tanımlama numaraları yer alır. SSCC tanımlama numaralarının ve izlenebilirlik sistemlerinde kullanılan diğer tanılama numaraları ve bilgilerin GS1-128 barkod alfabesi ile kullanılması gerekmektedir.
GS1-128 Barkod Alfabesi
GS1-128 Barkod Alfabesi hem rakamları hem harfleri içerebilen değişken uzunluklu barkod alfabesidir. GS1-128 ile GTIN’lerin yanı sıra SSCC (Taşıma Birimi Numarası), Ürünün Ağırlığı, Son Kullanma Tarihi, Parti Numarası gibi 100’den fazla bilgi ticari ortaklara iletilebilir. GS1-128 barkod alfabesinin çeşitli bilgiler içerme kapasitesine sahip olması sebebiyle iletilmek istenen bilgi çeşidinin ( GTIN mi yoksa herhangi başka bir bilgi örneğin son kullanma tarihi mi olduğu gibi) birbirinden ayırt edilebilmesi gerekir. GS1-128 barkod alfabesi bu amaçla Uygulama Tanımlayıcı(AI) kullanır.
Uluslararası barkod sistemi danışmanlık hizmetleri GS1 Barkodu sistemi

GS1 128 Barkod Alfabesi

GS1 128 Barkod Alfabesi Uluslararası barkod sistemi GS – 128 AI Barkod alfabesi
GS1 128 Barkod Alfabesi hem rakamları hem harfleri içerebilen değişken uzunluklu barkod alfabesidir. GS1-128 ile GTIN’lerin yanı sıra SSCC Taşıma Birimi Numarası, Ürünün Ağırlığı, Son Kullanma Tarihi, Parti Numarası gibi 100’den fazla bilgi ticari ortaklara iletilebilir. GS1-128 barkod alfabesinin çeşitli bilgiler içerme kapasitesine sahip olması sebebiyle iletilmek istenen bilgi çeşidinin (GTIN mi yoksa herhangi başka bir bilgi örneğin son kullanma tarihi mi olduğu gibi) birbirinden ayırt edilebilmesi gerekir. GS1-128 barkod alfabesi bu amaçla Uygulama Tanımlayıcı(AI) kullanır
GS1-128 Alfabesi taşıma birimleri nin ve kolilerin barkodlanmasında kullanılır, perakende satılacak ürünlerin barkodlanmasında kullanılamaz.
Uluslararası barkod sistemi danışmanlık hizmetleri Uluslararası taşımacılık koli barkodu GS1 128 Barkod alafabesi

Uluslar arası EAN UUC sistemi

TOBB Uluslar arası barkod sistemi Uluslar arası EAN UUC sistemi
EAN UCC Sistemi ulusal ve uluslararası ticarette el değiştiren ürünün tanımlanması ve bu ürünün hareketlerinin izlenmesi için evrensel standartlar geliştiren bir “ bilgi standardı tanımlama ve uygulama ” sistemidir. Tedarik zincirinin tüm tarafları ve taraflar arasındaki akışı kapsar. Tüm sektörler ve sektörler arası uygulamalarda kullanılır
Uluslararası barkod sistemi danışmanlık hizmetleri

GS1 sistemi barkod üyeliği

GS1 sistemi barkod üyeliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği GS1 barkod sistemi üyeliği
Kaynak : http://gs1.tobb.org.tr/uyelik2008.pdf
AÇIKLAMALAR
1. Kitap, dergi ve benzer süreli yayınlar için alınması gereken ISBN ve ISSN numaraları TOBB-GS1 Türkiye tarafından verilen barkod numaralarından farklı olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. (Tel: 0312 232 27 60)
2. TOBB-GS1 Türkiye’ye başvuru yapan firma, Ek-1’de sunulan BaĢvuru Formunu eksiksiz olarak doldurmalıdır.
3. TOBB-GS1 Türkiye’ye başvuru yapan firma, Ek-2’de sunulan Taahhütnameyi eksiksiz olarak doldurup imzalayarak notere onaylatmalı ve başvuru formuna eklemelidir.
4. TOBB-GS1 Türkiye’den talep edilen GS1 Firma numarasının uzunluğu, başvuru yapan firmanın barkodlayacağı ürünlerin çeşit sayısına bağlı olarak işaretlenmelidir.
5. Beşeri İlaçlar için GS1 Firma numarası almak isteyen firmaların eğer ürünleri (ilaçları) Sağlık Bakanlığı’ndan Farmasotik numara alacak ise 7 basamaklı firma numarasına göre işlem yapmaları gerekmektedir.
6. Başvuru yapan firma, Ticaret/Sanayi/Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Borsası veya Esnaf Odasına(TESK) kayıtlı olduğunu gösterir “Oda Kayıt Sicil Suretini” (Faaliyet Belgesi) başvuru formuna eklemelidir.
7. Firma „bulunduğu yıldan bir yıl öncesine ait “GELIR TABLOSUNU‟ muhasebecisine ya da mali müşavirine onaylatarak o yılın cirosuna ve ürün çeşidi sayısına göre Tablo-1’de uygun olan sisteme giriş ücretini Tablo-2’de gösterilen banka hesap numaralarından birine yatırıp, banka dekontunu ve onaylı gelir tablosunu başvuru formuna eklemelidir. Firma başvuru yaptığı yıl içinde kurulmuş ise, ürün çeşidi sayısına göre Tablo-1’deki F kategorisinde gösterilen sisteme giriş ücretini Tablo-2’de gösterilen banka hesap numaralarından birine yatırmalı ve gelir tablosu yerine bulundukları yıl içinde kurulduklarını gösterir “TICARET SICIL GAZETESINI” banka dekontuyla beraber başvuru formuna eklemelidir.
8. Başvuru yapan firma Ticaret/Sanayi/Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Borsa’sına kayıtlı ise başvuru formunu tamamladıktan sonra TOBB-GS1 Türkiye Atatürk Bulvarı No:149 Bakanlıklar/ANKARA adresine posta, kargo ile veya elden iletmelidir. Başvuru yapan firma “Esnaf ve Sanatkarlar Odasına“ (TESK) kayıtlı ise başvuru formunu tamamladıktan sonra Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Tunus Cad. No:4 ANKARA adresine iletmelidir. Esnaf Odasına kayıtlı firmaların başvuruları TESK ve TOBB-GS1 Türkiye arasında yapılan Protokol gereğince TESK’ten onay alındıktan sonra TESK tarafından TOBB-GS1 Türkiye’ye iletilir.
9. Faks, telefon ve e-posta aracılığı ile başvuruda bulunulamaz. Eksik evrak ve fotokopi ile baĢvurular iĢleme alınmaz.
10. Başvurusunu tamamlayıp TOBB-GS1 Türkiye’ye üye olan firma, üye olduğu yıl hariç her yıl TOBB-GS1 Türkiye’ye üyelik aidatı ödemelidir. Aidat miktarı her yıl aidat döneminde üye firmaya bildirilecektir
GS1 Sistemi üyeliğinin devam edebilmesi için üye firma tarafından aidat ödemelerinin düzenli takip edilmesi ve adres değişikliklerinin TOBB TOBB-GS1 Türkiye Dumlupınar Bulvarı No:252 Eskişehir Yolu 9.km 06530
Ankara, Türkiye adresine bildirilmesi gerekmektedir.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği GS1 Barkod numarası

Barkod sistemi kurmak

Barkod sistemi kurmak için bilgi Barkod sistemi nedir Barkod numaraları alımı GS1 Barkodları kullanımı
GS1 Barkodları kullanılarak ticari ürünlerin tedarik zinciri boyunca geçirdiği aşamalar takip edilebilir. Firmalara bütün sektörlerde etkili ve verimli tedarik zinciri yönetimi sağlayan izlenebilirlik sistemlerinin tesisi, özellikle gıda sektöründe yasal bir zorunluluktur.
İzlenebilirlik uygulamalarının temelinde SSCC tanımlama numaraları yer alır. SSCC tanımlama numaralarının ve izlenebilirlik sistemlerinde kullanılan diğer tanılama numaraları ve bilgilerin GS1-128 barkod alfabesi ile kullanılması gerekmektedir.
GS1-128 Barkod Alfabesi
GS1-128 Barkod Alfabesi hem rakamları hem harfleri içerebilen değişken uzunluklu barkod alfabesidir. GS1-128 ile GTIN’lerin yanı sıra SSCC (Taşıma Birimi Numarası), Ürünün Ağırlığı, Son Kullanma Tarihi, Parti Numarası gibi 100’den fazla bilgi ticari ortaklara iletilebilir. GS1-128 barkod alfabesinin çeşitli bilgiler içerme kapasitesine sahip olması sebebiyle iletilmek istenen bilgi çeşidinin (GTIN mi yoksa herhangi başka bir bilgi örneğin son kullanma tarihi mi olduğu gibi) birbirinden ayırt edilebilmesi gerekir. GS1-128 barkod alfabesi bu amaçla Uygulama Tanımlayıcı(AI) kullanır.
Barkod sistemi kurmak için bilgi Barkod sistemi nedir Barkod numaraları alımı GS1 Barkodları kullanımı
Uluslararası barkod sistemi danışmanlık hizmetleri

Uluslararası barkod sistemi GS1 Barkod sistemi

Uluslararası barkod sistemi GS1 Barkod sistemi
Ticari ürünlerin hızlı ve doğru tanımlanmasına olanak sağlayan GS1 Barkod Sistemleri amacına uygun kullanıldığında tedarik zinciri boyunca verimliliği artırmakta, maliyetleri azaltmaktadır.
GS1 Barkodları bilgi sistemleri kapsamındaki Otomatik Veri Toplama (ADC) uygulamalarında otomatik veri girişi yapılmasını sağlamaktadır. Bilgi sistemlerine elle veri girişi yapılması gereğini ortadan kaldıran ADC uygulamaları sayesinde, iş ortamlarının gerektirdiği doğruluk ve hıza ulaşılarak işlemlerde verimlilik artışı sağlanmaktadır. GS1 Sistemi barkod standartları, bu sistem kapsamında kullanılacak barkodların uygulama kurallarını belirlemektedir. Bu kurallar, barkodlarda yer alacak tanımlama numaralarının ve tamamlayıcı bilgilerin nasıl kodlanacağını, kullanılacak barkod alfabelerini, barkodların basım tekniklerini ve barkodların ürünler üzerindeki yerleştirilme biçimlerini açıklamaktadır.