Uluslar arası EAN UUC sistemi

TOBB Uluslar arası barkod sistemi Uluslar arası EAN UUC sistemi
EAN UCC Sistemi ulusal ve uluslararası ticarette el değiştiren ürünün tanımlanması ve bu ürünün hareketlerinin izlenmesi için evrensel standartlar geliştiren bir “ bilgi standardı tanımlama ve uygulama ” sistemidir. Tedarik zincirinin tüm tarafları ve taraflar arasındaki akışı kapsar. Tüm sektörler ve sektörler arası uygulamalarda kullanılır
Uluslararası barkod sistemi danışmanlık hizmetleri

Uluslararası barkod sistemi GS1 Barkod sistemi

Uluslararası barkod sistemi GS1 Barkod sistemi
Ticari ürünlerin hızlı ve doğru tanımlanmasına olanak sağlayan GS1 Barkod Sistemleri amacına uygun kullanıldığında tedarik zinciri boyunca verimliliği artırmakta, maliyetleri azaltmaktadır.
GS1 Barkodları bilgi sistemleri kapsamındaki Otomatik Veri Toplama (ADC) uygulamalarında otomatik veri girişi yapılmasını sağlamaktadır. Bilgi sistemlerine elle veri girişi yapılması gereğini ortadan kaldıran ADC uygulamaları sayesinde, iş ortamlarının gerektirdiği doğruluk ve hıza ulaşılarak işlemlerde verimlilik artışı sağlanmaktadır. GS1 Sistemi barkod standartları, bu sistem kapsamında kullanılacak barkodların uygulama kurallarını belirlemektedir. Bu kurallar, barkodlarda yer alacak tanımlama numaralarının ve tamamlayıcı bilgilerin nasıl kodlanacağını, kullanılacak barkod alfabelerini, barkodların basım tekniklerini ve barkodların ürünler üzerindeki yerleştirilme biçimlerini açıklamaktadır.