Türkiyede çalışma izni

Türkiyede çalışma izni Yabancı uyrukluların Türkiyede çalışma izni alabilmeleri için asgari altı aylık ikamet tezkerelerinin olması ön şartı vardır Şirket veya kurum bünyesinde çalışacak yabancılara Türkiyede çalışma izni almak için şirketin veya kurumun personel istihdam gücü yıllık ihracat gücü, yıllık cirosu vb kriterler aranır  Yabancının çalışacağı departman alacağı görev neden yabancı personel çalıştırılmak istenildiği gerekçelerle açıklanmalıdır Ankara […]

Yabancıların çalışma izni için gerekli evraklar

Yabancıların çalışma izni için gerekli evraklar Yabancıların çalışma izni Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlar: 4875 sayılı Kanun kapsamına giren ve aşağıdaki şartların en az birini sağlayan şirket veya şubeyi ifade eder. Doğrudan yabancı yatırımlarda yabancı uyruklu personel istihdamı hakkında yönetmeliğin (4 üncü Maddesi kapsamında yer alan özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek kilit personel […]

Yabancılar çalışma izni mevzuatı

Yabancılar çalışma izni mevzuatı Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığınca istenilen belgeler a) Çalışma izni talep dilekçesi b) Yabancı personel başvuru formu 4 nüsha c) Pasaportun Türkçe tercümesi ve konsolosluk veya noter onayı d) Diploma Türkçe tercümesi ve konsolosluk veya noter onayı c) Özgeçmiş formu Yabancılara  çalışma izni Yabancıların çalışma izni işverenin hazırlayacağı belgeler a) Çalışma izni […]

Yabancı uyrukluların çalışma izni

Yabancı uyrukluların çalışma izni Türkiyede yabancıların çalışma izni Yabancılar çalışma izni işlemlerinde belgeler a) Çalışma Bakanlığına hitaben Çalışma izni talep dilekçesi b) Yabancı personel başvuru formu 4 nüsha c) Pasaportun Türkçe tercümesi ve konsolosluk veya noter onayı d) Diploma Türkçe tercümesi ve konsolosluk veya noter onayı c) Özgeçmiş formu Yabancıların Türkiyede çalışma izni Yabancılar çalışma […]

Yabancı sermayeli şirketin personeline çalışma izni

Yabancı sermayeli şirketin personeline çalışma izni 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan şirket, şube ve irtibat büroları kapsamında istihdam edilecek yabancı uyruklu personelin çalışma izinleri değerlendirilir. Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda ve irtibat bürolarında istihdam edilecek yabancı uyruklu kilit personelin başvuruları bu şube kapsamında değerlendirilmektedir. Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırımlar: 4875 sayılı […]

Yabancıların Türkiyede çalışma izni

Yabancılar çalışma izni Yabancı uyruklu olup Türkiyede ikamet edecek ve çalışacak yabancılar ilk önce Emniyet Müdürlüğü yabancılar şubeden ikamet tezkeresi almaları gerekmektedir. AB ülkeleri gibi birçok ülke vatandaşı yönetmelikler koşullarına bağlı olarak Türkiyeden ikamet tezkeresi alabilir ancak çalışma izni içinde Çalışma Bakanlığından izin almaları gerekmektedir. Türkiyede İkamet tezkeresi başvurusu alınmayan yabancılar ise kendi ülkelerindeki Türk […]