Türkiyede ikamet izni

Türkiyede ikamet izni, Yabancıların Türkiyede ikamet izni, Türkiye içinden yapılabilecek ikamet izni başvuruları MADDE 22 – (1) İkamet izni başvuruları, aşağıdaki hâllerde istisnai olarak valiliklere de yapılabilir: a) Adli veya idari makamların kararlarında veya taleplerinde b) Yabancının Türkiye’den ayrılmasının makul veya mümkün olmadığı durumlarda c) Uzun dönem ikamet izinlerinde ç) Öğrenci ikamet izinlerinde d) İnsani […]