TARIM BAKANLIĞI BAHARAT TEBLİĞİ

TARIM BAKANLIĞI BAHARAT TEBLİĞİ AÇIKLAMALARI BAHARAT TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 31.07.2000-24126 Tebliğ No: 2000/16 Baharat Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandığı R.Gazete: 30.9.2000–24186 Baharat Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandığı R.Gazete: 01.09.2002-24863 Baharat Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandığı R.Gazete 06.02.2009-27133 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; baharatın tekniğine uygun […]