ALKOLSÜZ İÇECEKLER TEBLİĞİ

ALKOLSÜZ İÇECEKLER TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete :15.06.2007-26553 Tebliğ No: 2007/26 Alkolsüz İçecekler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliği Yayımlandığı R.Gazete : 01.11.2007-26687 Tebliğ No : 2007/46 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; alkolsüz içeceklerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanmasını sağlamak üzere […]