Alkollü İçkilerde Hacmen Alkol Miktarının Etikette Bildirilmesi

Alkollü İçkilerde Hacmen Alkol Miktarının Etikette Bildirilmesi Hakkında Tebliğ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 26.02.2003-25032 Tebliğ No 2003/ 06 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; alkollü içkilerde hacimsel alkol miktarının bildirilmesinin zorunlu olduğu hallerdeki etiketleme kurallarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Tebliğ hacimsel olarak %1.2 den fazla alkol içeren; kısmen fermente edilmiş […]