Turizm işletme belgesi işlemleri gerekli evraklar

Turizm işletme belgesi Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Dilekçede tesisin adı ve varsa turizm yatırım belge numarası, turizm işletme belgesi başvurusunda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası, tarih, irtibat telefonları ile tesisin adres bilgilerine yer verilir. Başvuru sahibi tüzel kişilik ise dilekçede, kaşe ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imzası bulunur. Turizm işletme […]

TURİZM YATIRIM BELGESİ ALIMI VE TURİZM BELGESİ

TURİZM YATIRIM BELGESİ ALIMI DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ VE GEREKLİ EVRAKLAR Turizm yatırımı belgesi taleplerinde; a) Yönetmelikte ve bu Tebliğde istenilen belgeler ile yapılan başvuruları incelenerek uygun bulunan tesisler için inceleme raporu düzenlenir. Bu raporda; 1 – Tesisin adı, 2 – Tesisin pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği açık adresi, 3 – Türü ve varsa sınıfı, 4 – […]

Turizm Bakanlığı Turizm yatırım belgesi

Turizm Bakanlığı Turizm yatırım belgesi Turizm belgesi Madde 9 — Turizm yatırımı belgesi taleplerinde; a) Yönetmelikte ve bu Tebliğde istenilen belgeler ile yapılan başvuruları incelenerek uygun bulunan tesisler için inceleme raporu düzenlenir. Bu raporda; 1 – Tesisin adı, 2 – Tesisin pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği açık adresi, 3 – Türü ve varsa sınıfı, […]