TURİZM YATIRIMI BELGESİ BAŞVURUSU

TURİZM YATIRIMI BELGESİ BAŞVURUSU İlgili yönetmelikçe istenen belgelerle birlikte bakanlığa başvurulması halinde Başvurular, başvuru belgelerinin Bakanlığa eksiksiz olarak tesliminden itibaren altmış gün içinde sonuçlandırılır. GEREKLİ BELGELER GERÇEK KİŞİLER VEYA ŞİRKETLERDE Dilekçe Tesis tanıtım Raporu İmza Beyanı veya İmza Sirküsü Marka tescil başvurusu veya Marka tescil belgesi Tapu veya Kira Kontratosu İşlemler vekaleten yürütülüyor ise vekaletname […]

TURİZM YATIRIM BELGESİ ALIMI VE TURİZM BELGESİ

TURİZM YATIRIM BELGESİ ALIMI DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ VE GEREKLİ EVRAKLAR Turizm yatırımı belgesi taleplerinde; a) Yönetmelikte ve bu Tebliğde istenilen belgeler ile yapılan başvuruları incelenerek uygun bulunan tesisler için inceleme raporu düzenlenir. Bu raporda; 1 – Tesisin adı, 2 – Tesisin pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği açık adresi, 3 – Türü ve varsa sınıfı, 4 – […]