Teşvikten yararlanamayan yatırımlar sektörler

Teşvikten yararlanamayan yatırımlar sektörler Teşvik edilmeyen yatırımlar Teşvik edilmeyen sektörler GENEL TEŞVİK SİSTEMİNDEN TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI: I -TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ 1. Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünler ve hazır hayvan yemleri imalatı (pirinç, bulgur, ev hayvanları için hazır yemler, balık yemi ve entegre […]

Devlet Teşvikleri Yatırım teşvik belgesi

Devlet Teşvikleri Yatırım teşvik belgesi 06 Şubat 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25365 YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 29.01.2004 Kanun No:5084 Amaç MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak, enerji desteği sağlamak ve yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi temin etmek […]

Belediye alt yapı proje yatırımlarına yatırım teşvik belgesi

Belediye alt yapı proje yatırımlarına yatırım teşvik belgesi Belediyelerin alt yapı yatırımları ve bölgelerinde yapacakları diğer sosyal yatırımlar yatırım teşvik belgesine bağlanabilir Yatırım Teşvik Belgesinin destek unsurları Makine Techizat KDV Muafiyeti (Alt yapı yatırımlarında tesisat ve diğer ekipmanlar KDV muafiyetinden yararlanabilir (Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü nün ön görüleri çerçevesinde birçok techizat KDV […]

Yatırım teşvik nedir ?

Yatırım teşvik nedir ? Sektörlere ve bölgelere göre işsizliğin önlenmesi ve ekonominin canlanması için  yatırım amaçlı girişimcilere devletin vermiş olduğu çeşitli desteklere yatırım teşvikler denir Teşvikler 3 e ayrılır Yatırımları teşvik İhracatı teşvik Ve Mevcut faaliyette olan KOBİ statüsündeki imalatçı ve üretici firmalara işletme sermayesi destekleri gibi teşviklerdir Yatırım Teşviklerin Açılımı : Yatırım teşvik destekleri ; […]

Belediye projeleri yatırım teşvik belgesi

Belediye projeleri yatırım teşvik belgesi Yatırım Teşvik Belgesinin destek unsurları Makine Techizat KDV Muafiyeti (Alt yapı yatırımlarında tesisat ve diğer ekipmanlar KDV muafiyetinden yararlanabilir (Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü nün ön görüleri çerçevesinde birçok techizat KDV muafiyetinden yararlanabilir) Makine Techizat Gümrük Muafiyeti Yatırım finansmanı Faiz indirim desteği Kurumsal Danışmanlık olarak yatırımlarınızın projelendiriilmesi fizibilite […]