Tarım Bakanlığı canlı hayvan ithalat izni

Tarım Bakanlığı canlı hayvan ithalat izni Canlı hayvan ve hayvan maddesi ithalatında kontrol belgesi düzenlenmesi prosedürü Dilekçe ile KKGM Müracaat edilir.(ekinde aşağıdaki belgelerle ) Kontrol Belgesi Formu, {Formatı DTM ce her yıl belirlenir ve RG de yayınlanır (1 asıl 2 suret)} Proforma Fatura, {ihracatçı firma tarafından düzenlenir.(1 asıl 2 suret) veya Fatura (3 suret) Sağlık […]

Gıda üretim izin belgesi

Gıda üretim izin belgesi alımı gerekli evraklar ve işlemler Gıda maddeleri Aromalar Soslar Renklendiriciler gıda katkı maddeleri üeretim imalat ve ithalat izni işlemleri Aminoasitler Aromalar – Soslar Çökeltme – Durultma Malzemeleri Enzimler Kıvam Arttırıcılar Koruyucular – Asitliği Düzenleyiciler Köpük Kesiciler Lifler Mayalar Nişastalar Pastacılık Malzemeleri Proteinler Şekerler – Tatlandırıcılar Unlar – Toz Karışımlar Vitaminler – […]

Çalışma İzni ve Gıda Sicili belgesi

Çalışma İzni ve Gıda Sicili belgesi Gıda imalatı Sicili ve Gıda Üretim İzin Belgesi B-1 ÜRÜN KODEKSLERİ (Tebliğleri) YAYINLANMAYAN ÜRÜNLER İÇİN ÜRETİM İZNİ BAŞVURUSU Dilekçe Çalışma İzni ve Gıda Sicili belgesi sureti Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası […]