Tarım Bakanlığı Biyolojik Mücadele Etmenleri ithalat izni

Tarım Bakanlığı Biyolojik Mücadele Etmenleri ithalat izni tebliği ve kısa anlatım Tarım Bakanlığı Biyolojik Mücadele Etmenleri Ruhsatı Ruhsatlandırmada genel esaslar MADDE 5 – (1) Biyolojik mücadele etmenlerinin üretimi, ithali ve piyasaya arzı ruhsata tabidir. Biyolojik mücadele etmenlerinin ruhsatlandırılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır. a) İthal edilen veya ülkemizde üretimi yapılan ve herhangi bir olumsuzluk içermeyen, Bakanlığın ilgili […]

Tarım Bakanlığı Biyolojik Mücadele Etmeni Üretim İzin Belgesi

Tarım Bakanlığı Biyolojik Mücadele Etmeni Üretim İzin Belgesi Koruma ve Kontrrol genel Müdürlüğü Tebliğ Tarım Bakanlığı Biyolojik Mücadele Etmenleri ithalat izni Biyolojik Mücadele Etmenlerinin Ruhsatlandırılması, İthali, Üretimi ve Kullanımı Hakkında Tebliğ Yetki Kanunu: 6968 Yayımlandığı R.Gazete: 11.10.2008-27021 Tebliğ No: 2008/28 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, bitki […]