Bal İthalatı Tarım Bakanlığı kontrol belgesi

Bal İthalatı Tarım Bakanlığı kontrol belgesi TARIM BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ BAL İTHALATINDA KONTROL BELGESİ DÜZENLENİRKEN ARANACAK ŞARTLAR VE İTHALAT AŞAMASINDAKİ VETERİNER KONTROLLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 06.02.2008- 26779 Tebliğ No: 2008/3 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bal ithalatı için kontrol belgesi düzenlenirken aranacak şartlar ve ithalat aşamasındaki veteriner kontrollerine […]