Sıhhi müessese ruhsatı için gerekli belgeler

SIHHİ MÜESSESE RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER 1- Başvuru / Beyan Formu 2- Tapu Fotokopisi 3- Kira Sözleşmesi Fotokopisi 4- Numarataj Belgesi 5- Vergi Levhası Fotokopisi 6- Şahıs ise (Oda Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Tastiknamesi – Aslının ibrazı zorunludur) 7- Şirket ise (Ticaret Sicil Tastiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi – Aslının ibrazı zorunludur) 8- İmza […]