Garanti belgesi almak

Garanti belgesi almak Garanti belgesi başvurusu gerekli evraklar nelerdir 1)Firmanın imza sirküleri aslının noter tasdikli örneği, 2)Malın bakım, onarım ve kullanımını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu 3)İmal edilecek Motorlu Kara Taşıtları, Tarım ve Orman Traktörleri ve Motosikletler için Ulusal Tip Onay belgesi (Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan),ithal edilen Motorlu Kara Taşıtları, Tarım ve Orman Traktörleri […]

Garanti belgesi nedir

Garanti belgesi nedir Garanti belgesi nerden alınır İmalatçı-üretici veya ithalatçıların,sattıkları,ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde,ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin,tamirinin,bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir. Garanti Belgesi […]