Sağlıklı yaşam tesisleri turizm işletme belgesi

Sağlıklı yaşam tesisleri turizm işletme belgesi Sağlıklı yaşam tesisleri Madde 30 – Sağlıklı yaşam tesisleri; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinde (Ek ibare: 24/05/2008-26885) veya bu bölgeler dışında olup desteklenmeleri Bakanlıkça uygun görülen, bu Yönetmelikte belirlenmiş asli konaklama tesisi bünyesinde bulunan, doğal çevre içerisinde düzenlenen; tedavi, birlikte düşünme, hareket etme yoluyla […]