Tıbbi tanı cihazları ithalat izni

Sağlık Bakanlığı Tıbbi tanı cihazları ithalat izni tebliği Tıbbi tanı cihazı imalat izni Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN TIBBÎ TANI CİHAZLARI İÇİN ORTAK TEKNİK ÖZELLİKLER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2005/1) Amaç Madde 1 — Bu Tebliğin amacı; vücut dışında (in-vitro) kullanılan tıbbî tanı cihazlarının, temel özellikleri ile uyum içerisinde tasarımı ve […]