Mola noktaları turizm belgesi turizm işletme belgesi

Mola noktaları turizm belgesi turizm işletme belgesi Madde 49 – Mola noktaları, karayollarında seyahat edenlerin dinlenme, yeme-içme ve benzeri ihtiyaçlarını yirmidört saat süreyle karşılayan, karayolları güzergahı ve yakın çevresinde bulunan, konaklamaya dönük olmayan ve aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşıyan tesislerdir: a) Tesisin çit, duvar, yeşillik gibi malzeme ile çevreden tecridi, b) Girişte idare ünitesi, c) […]